id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  بررسی فسفاتكاري و آماده سازي سطوح فلزي

  این فایل در مورد بررسی فسفاتكاري و آماده سازي سطوح فلزي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و پتروشیمی
  بررسی فسفاتكاري و آماده سازي سطوح فلزي
  قیمت محصول
  9,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي

  این فایل در مورد بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و پتروشیمی
  بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  نفت خام

  این فایل در مورد نفت خام و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و پتروشیمی
  نفت خام
  قیمت محصول
  7,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  آشنایی با گیج های فشار

  این فایل در مورد آشنایی با گیج های فشار و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و پتروشیمی
  آشنایی با گیج های فشار
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مفاهیم پایه و آموزش طراحی فرایند، خطوط لوله و تجهیزات پالایشگاهی

  این فایل در مورد مفاهیم پایه و آموزش طراحی فرایند، خطوط لوله و تجهیزات پالایشگاهی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و پتروشیمی
  مفاهیم پایه و آموزش طراحی فرایند، خطوط لوله و تجهیزات پالایشگاهی
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  نانو ذرات و طبقه بندی آن و نانو ذرات طلا

  این فایل در مورد نانو ذرات و طبقه بندی آن و نانو ذرات طلا و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و پتروشیمی
  نانو ذرات و طبقه بندی آن و نانو ذرات طلا
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی نانو مواد و انواع آن و روش هاي توليد نانو ذرات و ساختار و خواص زئولیت ها و مقدمه اي بر كمومتري

  این فایل در مورد بررسی نانو مواد و انواع آن و روش هاي توليد نانو ذرات و ساختار و خواص زئولیت ها و مقدمه اي بر كمومتري و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و پتروشیمی
  بررسی نانو مواد و انواع آن و روش هاي توليد نانو ذرات و ساختار و خواص زئولیت ها و مقدمه اي بر كمومتري
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  دانلود گزارش کارآموزی در مراکز انتقال نفت

  این فایل در مورد دانلود گزارش کارآموزی در مراکز انتقال نفت و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و پتروشیمی
  دانلود گزارش کارآموزی در مراکز انتقال نفت
  قیمت محصول
  9,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  دانلود تحقیق در مورد نفت خام

  این فایل در مورد دانلود تحقیق در مورد نفت خام و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و پتروشیمی
  دانلود تحقیق در مورد نفت خام
  قیمت محصول
  13,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  تولید بنزین مرغوب به روش تبدیل کاتالیستی

  این فایل در مورد تولید بنزین مرغوب به روش تبدیل کاتالیستی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و پتروشیمی
  تولید بنزین مرغوب به روش تبدیل کاتالیستی
  قیمت محصول
  16,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  مقاله ترجمه شده ارزیابی خطر زلزله برای لوله های نفت و گازقابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

  این فایل در مورد مقاله ترجمه شده ارزیابی خطر زلزله برای لوله های نفت و گازقابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و پتروشیمی
  مقاله ترجمه شده ارزیابی خطر زلزله برای لوله های نفت و گازقابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی
  قیمت محصول
  36,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  جزوه بهره برداری نفت امین شهیدی

  این فایل در مورد جزوه بهره برداری نفت امین شهیدی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و پتروشیمی
  جزوه بهره برداری نفت امین شهیدی
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش کاراموزی آزمایش كنترل كیفیت مواد نفتی

  این فایل در مورد گزارش کاراموزی آزمایش كنترل كیفیت مواد نفتی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و پتروشیمی
  گزارش کاراموزی آزمایش كنترل كیفیت مواد نفتی
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی خراسان

  این فایل در مورد گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی خراسان و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و پتروشیمی
  گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی خراسان
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش کارآموزی بازرسی فنی خطوط لوله شركت نفت فلات قاره ایران و بازرسی مرتبط با تأسیسات شركت نفت

  این فایل در مورد گزارش کارآموزی بازرسی فنی خطوط لوله شركت نفت فلات قاره ایران و بازرسی مرتبط با تأسیسات شركت نفت و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و پتروشیمی
  گزارش کارآموزی بازرسی فنی خطوط لوله شركت نفت فلات قاره ایران و بازرسی مرتبط با تأسیسات شركت نفت
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش کارآموزی پالایشگاه نفت تهران

  این فایل در مورد گزارش کارآموزی پالایشگاه نفت تهران و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و پتروشیمی
  گزارش کارآموزی پالایشگاه نفت تهران
  قیمت محصول
  13,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش کارآموزی از پالایشگاه بندر عباس

  این فایل در مورد گزارش کارآموزی از پالایشگاه بندر عباس و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و پتروشیمی
  گزارش کارآموزی از پالایشگاه بندر عباس
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراك،آزمایشگاه GC

  این فایل در مورد گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراك،آزمایشگاه GC و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و پتروشیمی
  گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراك،آزمایشگاه GC
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش كارآموزی در پالایشگاه شركت نفت شیراز

  این فایل در مورد گزارش كارآموزی در پالایشگاه شركت نفت شیراز و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و پتروشیمی
  گزارش كارآموزی در پالایشگاه شركت نفت شیراز
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش کامل کارآموزی در پتروشیمی بوعلی سینا

  این فایل در مورد گزارش کامل کارآموزی در پتروشیمی بوعلی سینا و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و پتروشیمی
  گزارش کامل کارآموزی در پتروشیمی بوعلی سینا
  قیمت محصول
  13,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.