id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  عوامل موثر بر رنگرزی و رنگرزی پشم با روناس و قرمز دانه

  این فایل در مورد عوامل موثر بر رنگرزی و رنگرزی پشم با روناس و قرمز دانه و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  عوامل موثر بر رنگرزی و رنگرزی پشم با روناس و قرمز دانه
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  گزارش کارآموزی صنایع نساجی(گونی پروپیلن)

  این فایل در مورد گزارش کارآموزی صنایع نساجی(گونی پروپیلن) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  گزارش کارآموزی صنایع نساجی(گونی پروپیلن)
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  بررسیبهینه سازی فرآیند تصفیه شیمیایی و بررسی امکان بازیافت پساب صنایع نساجی به توسط فرآیند غشایی

  این فایل در مورد بررسیبهینه سازی فرآیند تصفیه شیمیایی و بررسی امکان بازیافت پساب صنایع نساجی به توسط فرآیند غشایی و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  بررسیبهینه سازی فرآیند تصفیه شیمیایی و بررسی امکان بازیافت پساب صنایع نساجی به توسط فرآیند غشایی
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  آریگونی در صنعت نساجی

  این فایل در مورد آریگونی در صنعت نساجی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  آریگونی در صنعت نساجی
  قیمت محصول
  16,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  ماشین آلات رنگرزی منسوجات

  این فایل در مورد ماشین آلات رنگرزی منسوجات و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  ماشین آلات رنگرزی منسوجات
  قیمت محصول
  8,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  ایجاد ته رنگ مشکی بر روی کالای ابریشمی توسط رنگزای گیاهی - دندانه فلزی

  این فایل در مورد ایجاد ته رنگ مشکی بر روی کالای ابریشمی توسط رنگزای گیاهی - دندانه فلزی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  ایجاد ته رنگ مشکی بر روی کالای ابریشمی توسط رنگزای گیاهی - دندانه فلزی
  قیمت محصول
  18,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  بررسی فرآیند تولید و كاربرد الیاف فوق ظریف و نانو

  این فایل در مورد بررسی فرآیند تولید و كاربرد الیاف فوق ظریف و نانو و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  بررسی فرآیند تولید و كاربرد الیاف فوق ظریف و نانو
  قیمت محصول
  17,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  بررسی سازه‌های پارچه‌ای و خصوصیات مكانیكی پارچه‌های آن

  این فایل در مورد بررسی سازه‌های پارچه‌ای و خصوصیات مكانیكی پارچه‌های آن و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  بررسی سازه‌های پارچه‌ای و خصوصیات مكانیكی پارچه‌های آن
  قیمت محصول
  17,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده

  این فایل در مورد عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده
  قیمت محصول
  17,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  اندازه­ گیری یون كروم (III) در پساب رنگی

  این فایل در مورد اندازه­ گیری یون كروم (III) در پساب رنگی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  اندازه­ گیری یون كروم (III) در پساب رنگی
  قیمت محصول
  14,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  استیله کردن کالای ویسکوزی و رنگرزی با رنگزای مستقیم

  این فایل در مورد استیله کردن کالای ویسکوزی و رنگرزی با رنگزای مستقیم و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  استیله کردن کالای ویسکوزی و رنگرزی با رنگزای مستقیم
  قیمت محصول
  14,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  تأثیر لیزر CO2 بر روی استحکام و خصوصیات راحتی كالای پنبه/پلی استر سفیدگری شده

  این فایل در مورد تأثیر لیزر CO2 بر روی استحکام و خصوصیات راحتی كالای پنبه/پلی استر سفیدگری شده و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  تأثیر لیزر CO2 بر روی استحکام و خصوصیات راحتی كالای پنبه/پلی استر سفیدگری شده
  قیمت محصول
  14,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  خصوصیات الیاف نانو کربن

  این فایل در مورد خصوصیات الیاف نانو کربن و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  خصوصیات الیاف نانو کربن
  قیمت محصول
  13,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  بررسی عوامل مؤثر در بهره وری سبز در سالن رنگرزی و چاپ و تكمیل صنایع نساجی

  این فایل در مورد بررسی عوامل مؤثر در بهره وری سبز در سالن رنگرزی و چاپ و تكمیل صنایع نساجی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  بررسی عوامل مؤثر در بهره وری سبز در سالن رنگرزی و چاپ و تكمیل صنایع نساجی
  قیمت محصول
  17,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  قالیهای كتیبه دار موزه فرش ایران

  این فایل در مورد قالیهای كتیبه دار موزه فرش ایران و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  قالیهای كتیبه دار موزه فرش ایران
  قیمت محصول
  11,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  بررسی و تدوین ویژگیهای کیفی ابریشم مورد استفاده در فرش دستبافت

  این فایل در مورد بررسی و تدوین ویژگیهای کیفی ابریشم مورد استفاده در فرش دستبافت و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  بررسی و تدوین ویژگیهای کیفی ابریشم مورد استفاده در فرش دستبافت
  قیمت محصول
  16,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش کاراموزی گروه صنعتی نیکو (سهامی خاص)

  این فایل در مورد گزارش کاراموزی گروه صنعتی نیکو (سهامی خاص) و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  گزارش کاراموزی گروه صنعتی نیکو (سهامی خاص)
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش کاراموزی شرکت مادبافت

  این فایل در مورد گزارش کاراموزی شرکت مادبافت و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  گزارش کاراموزی شرکت مادبافت
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش کاراموزی كنترل كیفیت شركت ریسندگی بافندگی عالی پوش ابهر

  این فایل در مورد گزارش کاراموزی كنترل كیفیت شركت ریسندگی بافندگی عالی پوش ابهر و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  گزارش کاراموزی كنترل كیفیت شركت ریسندگی بافندگی عالی پوش ابهر
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش کاراموزی بررسی شركت پارس نخ

  این فایل در مورد گزارش کاراموزی بررسی شركت پارس نخ و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  گزارش کاراموزی بررسی شركت پارس نخ
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.