id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  عوامل موثر بر رنگرزی و رنگرزی پشم با روناس و قرمز دانه

  این فایل در مورد عوامل موثر بر رنگرزی و رنگرزی پشم با روناس و قرمز دانه و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  عوامل موثر بر رنگرزی و رنگرزی پشم با روناس و قرمز دانه
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  گزارش کارآموزی صنایع نساجی(گونی پروپیلن)

  این فایل در مورد گزارش کارآموزی صنایع نساجی(گونی پروپیلن) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  گزارش کارآموزی صنایع نساجی(گونی پروپیلن)
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  بررسیبهینه سازی فرآیند تصفیه شیمیایی و بررسی امکان بازیافت پساب صنایع نساجی به توسط فرآیند غشایی

  این فایل در مورد بررسیبهینه سازی فرآیند تصفیه شیمیایی و بررسی امکان بازیافت پساب صنایع نساجی به توسط فرآیند غشایی و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  بررسیبهینه سازی فرآیند تصفیه شیمیایی و بررسی امکان بازیافت پساب صنایع نساجی به توسط فرآیند غشایی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  بررسی مطالعۀ نشانه شناسی طراحی لباس از شاهنامه

  این فایل در مورد بررسی مطالعۀ نشانه شناسی طراحی لباس از شاهنامه و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  بررسی مطالعۀ نشانه شناسی طراحی لباس از شاهنامه
  قیمت محصول
  34,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  قالب پاورپوینت پایان نامه نساجی

  این فایل در مورد قالب پاورپوینت پایان نامه نساجی و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  قالب پاورپوینت پایان نامه نساجی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت فرش ترکمن

  این فایل در مورد پاورپوینت فرش ترکمن و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  پاورپوینت فرش ترکمن
  قیمت محصول
  11,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دیدگاه های استفاده تشعشع UV در تکنولوژی های پس از برداشت

  این فایل در مورد دیدگاه های استفاده تشعشع UV در تکنولوژی های پس از برداشت و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  دیدگاه های استفاده تشعشع UV در تکنولوژی های پس از برداشت
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  به منظور اندازه گیری رسیدگی و ظرافت Arealometer بررسی طراحی و ساخت الیاف پنبه

  این فایل در مورد به منظور اندازه گیری رسیدگی و ظرافت Arealometer بررسی طراحی و ساخت الیاف پنبه و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  به منظور اندازه گیری رسیدگی و ظرافت Arealometer بررسی طراحی و ساخت الیاف پنبه
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود گزارش کارآموزی کارخانه بافندگی تابان

  این فایل در مورد دانلود گزارش کارآموزی کارخانه بافندگی تابان و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  دانلود گزارش کارآموزی کارخانه بافندگی تابان
  قیمت محصول
  29,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  گزارش کارآموزی شرکت تولیدی رضا نخ مشهد

  این فایل در مورد گزارش کارآموزی شرکت تولیدی رضا نخ مشهد و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  گزارش کارآموزی شرکت تولیدی رضا نخ مشهد
  قیمت محصول
  40,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  گزارش کارآموزی رشته نساجی، کارخانه مخمل ریس بازیابان

  این فایل در مورد گزارش کارآموزی رشته نساجی، کارخانه مخمل ریس بازیابان و هم اکنون در فروشگاه آریا فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  گزارش کارآموزی رشته نساجی، کارخانه مخمل ریس بازیابان
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آریا فایل
  وب سایت
  آریا فایل

  گزارش کارآموزی نساجی، کارخانه بافندگی تابان

  این فایل در مورد گزارش کارآموزی نساجی، کارخانه بافندگی تابان و هم اکنون در فروشگاه آریا فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  گزارش کارآموزی نساجی، کارخانه بافندگی تابان
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آریا فایل
  وب سایت
  آریا فایل

  دانلود گزارش کارآموزی کارخانه نساجی

  این فایل در مورد دانلود گزارش کارآموزی کارخانه نساجی و هم اکنون در فروشگاه آریا فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  دانلود گزارش کارآموزی کارخانه نساجی
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آریا فایل
  وب سایت
  آریا فایل

  گزارش کارآموزی رشته مهندسی نساجی، شرکت تولیدی رضا نخ مشهد

  این فایل در مورد گزارش کارآموزی رشته مهندسی نساجی، شرکت تولیدی رضا نخ مشهد و هم اکنون در فروشگاه آریا فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  گزارش کارآموزی رشته مهندسی نساجی، شرکت تولیدی رضا نخ مشهد
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آریا فایل
  وب سایت
  آریا فایل

  دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی نساجی، رنگرزي چاپ و تكميل كالاي نساجي

  این فایل در مورد دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی نساجی، رنگرزي چاپ و تكميل كالاي نساجي و هم اکنون در فروشگاه آریا فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی نساجی، رنگرزي چاپ و تكميل كالاي نساجي
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آریا فایل
  وب سایت
  آریا فایل

  گزارش کارآموزی رشته مهندسی نساجی، چاپ و تثبيت ابعادي كالا

  این فایل در مورد گزارش کارآموزی رشته مهندسی نساجی، چاپ و تثبيت ابعادي كالا و هم اکنون در فروشگاه آریا فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  گزارش کارآموزی رشته مهندسی نساجی، چاپ و تثبيت ابعادي كالا
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آریا فایل
  وب سایت
  آریا فایل

  گزارش کارآموزی رشته نساجی، بررسی فنی کارخانه صنايع نساجي وکيل

  این فایل در مورد گزارش کارآموزی رشته نساجی، بررسی فنی کارخانه صنايع نساجي وکيل و هم اکنون در فروشگاه آریا فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  گزارش کارآموزی رشته نساجی، بررسی فنی کارخانه صنايع نساجي وکيل
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آریا فایل
  وب سایت
  آریا فایل

  Structure and mechanics of woven fabrics

  این فایل در مورد Structure and mechanics of woven fabrics و هم اکنون در فروشگاه آریا فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  Structure and mechanics of woven fabrics
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آریا فایل
  وب سایت
  آریا فایل

  رفتار سایش نخ ها در زاویه ی مستقیم برای رینگ و رسیدگی اپن اند

  این فایل در مورد رفتار سایش نخ ها در زاویه ی مستقیم برای رینگ و رسیدگی اپن اند و هم اکنون در فروشگاه آریا فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  رفتار سایش نخ ها در زاویه ی مستقیم برای رینگ و رسیدگی اپن اند
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آریا فایل
  وب سایت
  آریا فایل

  Analysis of Impact Air-permeabilityof Fabrics

  این فایل در مورد Analysis of Impact Air-permeabilityof Fabrics و هم اکنون در فروشگاه آریا فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:نساجی
  Analysis of Impact Air-permeabilityof Fabrics
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آریا فایل
  وب سایت
  آریا فایل
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.