id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  جزوه آموزشی مدل سازی عددی در مهندسی ژئوتکنیک با استفاده از نرم افزار پلکسیس

  این فایل در مورد جزوه آموزشی مدل سازی عددی در مهندسی ژئوتکنیک با استفاده از نرم افزار پلکسیس و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  جزوه آموزشی مدل سازی عددی در مهندسی ژئوتکنیک با استفاده از نرم افزار پلکسیس
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  آموزش نحوه کار با نرم افزار WaterCad

  این فایل در مورد آموزش نحوه کار با نرم افزار WaterCad و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  آموزش نحوه کار با نرم افزار WaterCad
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی نرم افزار پلکسیس 3بعدی

  این فایل در مورد جزوه آموزشی نرم افزار پلکسیس 3بعدی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  جزوه آموزشی نرم افزار پلکسیس 3بعدی
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی نرم افزار پلکسیس 2بعدی

  این فایل در مورد جزوه آموزشی نرم افزار پلکسیس 2بعدی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  جزوه آموزشی نرم افزار پلکسیس 2بعدی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  آموزش جامع نرم افزار اتوکد لند

  این فایل در مورد آموزش جامع نرم افزار اتوکد لند و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  آموزش جامع نرم افزار اتوکد لند
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی نرم افزار FLAC

  این فایل در مورد جزوه آموزشی نرم افزار FLAC و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  جزوه آموزشی نرم افزار FLAC
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پروژه تحلیل سد خاکی با استفاده از نرم افزار Plaxis و Geostudio

  این فایل در مورد پروژه تحلیل سد خاکی با استفاده از نرم افزار Plaxis و Geostudio و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  پروژه تحلیل سد خاکی با استفاده از نرم افزار Plaxis و Geostudio
  قیمت محصول
  34,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت آشنایی با نرم افزار تکلا استراکچر در بخش فلزی (Tekla Structure X Steel)

  این فایل در مورد پاورپوینت آشنایی با نرم افزار تکلا استراکچر در بخش فلزی (Tekla Structure X Steel) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  پاورپوینت آشنایی با نرم افزار تکلا استراکچر در بخش فلزی (Tekla Structure X Steel)
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی آشنایی با نرم افزار Auto Cad

  این فایل در مورد جزوه آموزشی آشنایی با نرم افزار Auto Cad و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  جزوه آموزشی آشنایی با نرم افزار Auto Cad
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی نحوه مدل کردن تونل در برنامه پلکسیس

  این فایل در مورد جزوه آموزشی نحوه مدل کردن تونل در برنامه پلکسیس و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  جزوه آموزشی نحوه مدل کردن تونل در برنامه پلکسیس
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پکیج کامل افزایش بازدید سایت 100%تضمینی

  این فایل در مورد پکیج کامل افزایش بازدید سایت 100%تضمینی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  پکیج کامل افزایش بازدید سایت 100%تضمینی
  قیمت محصول
  18,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  دانلود نرم افزار تایپ شکسته نستعلیق

  این فایل در مورد دانلود نرم افزار تایپ شکسته نستعلیق و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  دانلود نرم افزار تایپ شکسته نستعلیق
  قیمت محصول
  9,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  ESIAtalk.v2.3.1 اسیا تالک ساخت شماره مجازی

  این فایل در مورد ESIAtalk.v2.3.1 اسیا تالک ساخت شماره مجازی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  ESIAtalk.v2.3.1 اسیا تالک ساخت شماره مجازی
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  Talk2 PH 3.1.8 تالک تو ساخت شماره مجازی

  این فایل در مورد Talk2 PH 3.1.8 تالک تو ساخت شماره مجازی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  Talk2 PH 3.1.8 تالک تو ساخت شماره مجازی
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  افزایش اعضای کانال

  این فایل در مورد افزایش اعضای کانال و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  افزایش اعضای کانال
  قیمت محصول
  9,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  اکشن Atmosphere

  این فایل در مورد اکشن Atmosphere و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  اکشن Atmosphere
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  جلوهای ویژه پاشیدن خون (action Blood)

  این فایل در مورد جلوهای ویژه پاشیدن خون (action Blood) و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  جلوهای ویژه پاشیدن خون (action Blood)
  قیمت محصول
  11,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  برنامه نویسی با نرم افزار MATLAB

  این فایل در مورد برنامه نویسی با نرم افزار MATLAB و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  برنامه نویسی با نرم افزار MATLAB
  قیمت محصول
  20,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  آموزش تصویری PCB با استفاده از نرم افزار Altium

  این فایل در مورد آموزش تصویری PCB با استفاده از نرم افزار Altium و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  آموزش تصویری PCB با استفاده از نرم افزار Altium
  قیمت محصول
  16,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  نمونه سوالات درس مبانی برنامه نویسی ( برنامه نویسی با نرم افزار MATLAB)

  این فایل در مورد نمونه سوالات درس مبانی برنامه نویسی ( برنامه نویسی با نرم افزار MATLAB) و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  نمونه سوالات درس مبانی برنامه نویسی ( برنامه نویسی با نرم افزار MATLAB)
  قیمت محصول
  16,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.