id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  هامر و استریک

  این فایل در مورد هامر و استریک و هم اکنون در فروشگاه java موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار های آماده
  هامر و استریک
  قیمت محصول
  9,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  java
  وب سایت
  فایل سل

  نرم افزار حقوق و دستمزد مهرورزان 93

  این فایل در مورد نرم افزار حقوق و دستمزد مهرورزان 93 و هم اکنون در فروشگاه ahwazian موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار های آماده
  نرم افزار حقوق و دستمزد مهرورزان 93
  قیمت محصول
  117,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  ahwazian
  وب سایت
  فایل سل

  نرم افزار تمرین شطرنج complete chess course

  این فایل در مورد نرم افزار تمرین شطرنج complete chess course و هم اکنون در فروشگاه chessrostami موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار های آماده
  نرم افزار تمرین شطرنج complete chess course
  قیمت محصول
  29,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  chessrostami
  وب سایت
  فایل سل

  نرم افزار تمرین و آموزش گام به گام شطرنج به کودکان chess tutor 1

  این فایل در مورد نرم افزار تمرین و آموزش گام به گام شطرنج به کودکان chess tutor 1 و هم اکنون در فروشگاه chessrostami موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار های آماده
  نرم افزار تمرین و آموزش گام به گام شطرنج به کودکان chess tutor 1
  قیمت محصول
  50,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  chessrostami
  وب سایت
  فایل سل

  نرم افزار تمرین و آموزش گام به گام شطرنج 2 دوره مبتدی تا پیشرفته Shredder-chesstutor2

  این فایل در مورد نرم افزار تمرین و آموزش گام به گام شطرنج 2 دوره مبتدی تا پیشرفته Shredder-chesstutor2 و هم اکنون در فروشگاه chessrostami موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار های آماده
  نرم افزار تمرین و آموزش گام به گام شطرنج 2 دوره مبتدی تا پیشرفته Shredder-chesstutor2
  قیمت محصول
  44,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  chessrostami
  وب سایت
  فایل سل

  نرم افزار تمرین و آموزش شطرنج پیشرفته با روش گام به گام و آکادمیک Shredder chesstutor 3

  این فایل در مورد نرم افزار تمرین و آموزش شطرنج پیشرفته با روش گام به گام و آکادمیک Shredder chesstutor 3 و هم اکنون در فروشگاه chessrostami موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار های آماده
  نرم افزار تمرین و آموزش شطرنج پیشرفته با روش گام به گام و آکادمیک Shredder chesstutor 3
  قیمت محصول
  41,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  chessrostami
  وب سایت
  فایل سل

  مدیریت مشتریان برای فست فود و اغذیه فروشان

  این فایل در مورد مدیریت مشتریان برای فست فود و اغذیه فروشان و هم اکنون در فروشگاه bourse7 موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار های آماده
  مدیریت مشتریان برای فست فود و اغذیه فروشان
  قیمت محصول
  39,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  bourse7
  وب سایت
  فایل سل

  آموزش تئوری گشایشها -دفاع فیلیدور-زیرنویس فارسی

  این فایل در مورد آموزش تئوری گشایشها -دفاع فیلیدور-زیرنویس فارسی و هم اکنون در فروشگاه chessrostami موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار های آماده
  آموزش تئوری گشایشها -دفاع فیلیدور-زیرنویس فارسی
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  chessrostami
  وب سایت
  فایل سل

  فیلم آموزشی شطرنج توسط قهرمان زنان جهان ALEXANDRA KOSTENIUK

  این فایل در مورد فیلم آموزشی شطرنج توسط قهرمان زنان جهان ALEXANDRA KOSTENIUK و هم اکنون در فروشگاه chessrostami موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار های آماده
  فیلم آموزشی شطرنج توسط قهرمان زنان جهان ALEXANDRA KOSTENIUK
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  chessrostami
  وب سایت
  فایل سل

  دانلود ChessBase Magazine Extra 161-full dvd

  این فایل در مورد دانلود ChessBase Magazine Extra 161-full dvd و هم اکنون در فروشگاه chessrostami موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار های آماده
  دانلود ChessBase Magazine Extra 161-full dvd
  قیمت محصول
  12,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  chessrostami
  وب سایت
  فایل سل

  امپراتوری شطرنج شماره 67 دفاع مانند یک سوپر استاد بزرگ -DEFEND LIKE A SUPER GRANDMASTER

  این فایل در مورد امپراتوری شطرنج شماره 67 دفاع مانند یک سوپر استاد بزرگ -DEFEND LIKE A SUPER GRANDMASTER و هم اکنون در فروشگاه chessrostami موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار های آماده
  امپراتوری شطرنج شماره 67 دفاع مانند یک سوپر استاد بزرگ -DEFEND LIKE A SUPER GRANDMASTER
  قیمت محصول
  16,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  chessrostami
  وب سایت
  فایل سل

  امپراتوری شطرنج شماره 68 خرد مقابله با گامبی شاه Crushing Black with the Kings Gambit

  این فایل در مورد امپراتوری شطرنج شماره 68 خرد مقابله با گامبی شاه Crushing Black with the Kings Gambit و هم اکنون در فروشگاه chessrostami موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار های آماده
  امپراتوری شطرنج شماره 68 خرد مقابله با گامبی شاه Crushing Black with the Kings Gambit
  قیمت محصول
  14,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  chessrostami
  وب سایت
  فایل سل

  فیلم آموزش شطرنج الگوها و بهبود تاکتیک شما Improve your Tactics

  این فایل در مورد فیلم آموزش شطرنج الگوها و بهبود تاکتیک شما Improve your Tactics و هم اکنون در فروشگاه chessrostami موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار های آماده
  فیلم آموزش شطرنج الگوها و بهبود تاکتیک شما Improve your Tactics
  قیمت محصول
  21,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  chessrostami
  وب سایت
  فایل سل

  فیلم آموزش کامل گشایش وینی FOXY OPENINGS - Volume 159 - Vienna Gambit

  این فایل در مورد فیلم آموزش کامل گشایش وینی FOXY OPENINGS - Volume 159 - Vienna Gambit و هم اکنون در فروشگاه chessrostami موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار های آماده
  فیلم آموزش کامل گشایش وینی FOXY OPENINGS - Volume 159 - Vienna Gambit
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  chessrostami
  وب سایت
  فایل سل

  پروژه محاسبه توزیع فشار ایرفویل سوپرسونیک

  این فایل در مورد پروژه محاسبه توزیع فشار ایرفویل سوپرسونیک و هم اکنون در فروشگاه isph موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار های آماده
  پروژه محاسبه توزیع فشار ایرفویل سوپرسونیک
  قیمت محصول
  117,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  isph
  وب سایت
  فایل سل

  دانلود فیلم آموزشی سیستم sniper‏-FOXY DVD SERIES – VOL 160

  این فایل در مورد دانلود فیلم آموزشی سیستم sniper‏-FOXY DVD SERIES – VOL 160 و هم اکنون در فروشگاه chessrostami موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار های آماده
  دانلود فیلم آموزشی سیستم sniper‏-FOXY DVD SERIES – VOL 160
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  chessrostami
  وب سایت
  فایل سل

  دانلود نرم افزار (Chessbase 13 (32bit - 64 bit به همراه سریال نامبر و فعال ساز دائمی

  این فایل در مورد دانلود نرم افزار (Chessbase 13 (32bit - 64 bit به همراه سریال نامبر و فعال ساز دائمی و هم اکنون در فروشگاه chessrostami موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار های آماده
  دانلود نرم افزار (Chessbase 13 (32bit - 64 bit به همراه سریال نامبر و فعال ساز دائمی
  قیمت محصول
  13,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  chessrostami
  وب سایت
  فایل سل

  دانلود فیلم آموزشی شطرنج فوکسی شماره FOXY DVD SERIES – VOL 161

  این فایل در مورد دانلود فیلم آموزشی شطرنج فوکسی شماره FOXY DVD SERIES – VOL 161 و هم اکنون در فروشگاه chessrostami موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار های آماده
  دانلود فیلم آموزشی شطرنج فوکسی شماره FOXY DVD SERIES – VOL 161
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  chessrostami
  وب سایت
  فایل سل

  دانلود ChessBase Magazine 163 دی وی دی کامل نسخه کم حجم

  این فایل در مورد دانلود ChessBase Magazine 163 دی وی دی کامل نسخه کم حجم و هم اکنون در فروشگاه chessrostami موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار های آماده
  دانلود ChessBase Magazine 163 دی وی دی کامل نسخه کم حجم
  قیمت محصول
  11,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  chessrostami
  وب سایت
  فایل سل
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.