id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  جزوه آموزشی مدل سازی عددی در مهندسی ژئوتکنیک با استفاده از نرم افزار پلکسیس

  این فایل در مورد جزوه آموزشی مدل سازی عددی در مهندسی ژئوتکنیک با استفاده از نرم افزار پلکسیس و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  جزوه آموزشی مدل سازی عددی در مهندسی ژئوتکنیک با استفاده از نرم افزار پلکسیس
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  آموزش نحوه کار با نرم افزار WaterCad

  این فایل در مورد آموزش نحوه کار با نرم افزار WaterCad و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  آموزش نحوه کار با نرم افزار WaterCad
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی نرم افزار پلکسیس 3بعدی

  این فایل در مورد جزوه آموزشی نرم افزار پلکسیس 3بعدی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  جزوه آموزشی نرم افزار پلکسیس 3بعدی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی نرم افزار پلکسیس 2بعدی

  این فایل در مورد جزوه آموزشی نرم افزار پلکسیس 2بعدی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  جزوه آموزشی نرم افزار پلکسیس 2بعدی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  آموزش جامع نرم افزار اتوکد لند

  این فایل در مورد آموزش جامع نرم افزار اتوکد لند و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  آموزش جامع نرم افزار اتوکد لند
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی نرم افزار FLAC

  این فایل در مورد جزوه آموزشی نرم افزار FLAC و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  جزوه آموزشی نرم افزار FLAC
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پروژه تحلیل سد خاکی با استفاده از نرم افزار Plaxis و Geostudio

  این فایل در مورد پروژه تحلیل سد خاکی با استفاده از نرم افزار Plaxis و Geostudio و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  پروژه تحلیل سد خاکی با استفاده از نرم افزار Plaxis و Geostudio
  قیمت محصول
  34,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت آشنایی با نرم افزار تکلا استراکچر در بخش فلزی (Tekla Structure X Steel)

  این فایل در مورد پاورپوینت آشنایی با نرم افزار تکلا استراکچر در بخش فلزی (Tekla Structure X Steel) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  پاورپوینت آشنایی با نرم افزار تکلا استراکچر در بخش فلزی (Tekla Structure X Steel)
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی آشنایی با نرم افزار Auto Cad

  این فایل در مورد جزوه آموزشی آشنایی با نرم افزار Auto Cad و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  جزوه آموزشی آشنایی با نرم افزار Auto Cad
  قیمت محصول
  23,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی نحوه مدل کردن تونل در برنامه پلکسیس

  این فایل در مورد جزوه آموزشی نحوه مدل کردن تونل در برنامه پلکسیس و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  جزوه آموزشی نحوه مدل کردن تونل در برنامه پلکسیس
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پکیج شبیه سازی آباکوس و رفتار تیرهای تقویتی بتنی با آرماتورهای خارجی توسط نرم افزار آباکوس

  این فایل در مورد پکیج شبیه سازی آباکوس و رفتار تیرهای تقویتی بتنی با آرماتورهای خارجی توسط نرم افزار آباکوس و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  پکیج شبیه سازی آباکوس و رفتار تیرهای تقویتی بتنی با آرماتورهای خارجی توسط نرم افزار آباکوس
  قیمت محصول
  45,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت آموزش Auto Cad

  این فایل در مورد پاورپوینت آموزش Auto Cad و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  پاورپوینت آموزش Auto Cad
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  برنامه نویسی با نرم افزار MATLAB

  این فایل در مورد برنامه نویسی با نرم افزار MATLAB و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  برنامه نویسی با نرم افزار MATLAB
  قیمت محصول
  20,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  آموزش تصویری PCB با استفاده از نرم افزار Altium

  این فایل در مورد آموزش تصویری PCB با استفاده از نرم افزار Altium و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  آموزش تصویری PCB با استفاده از نرم افزار Altium
  قیمت محصول
  16,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  نمونه سوالات درس مبانی برنامه نویسی ( برنامه نویسی با نرم افزار MATLAB)

  این فایل در مورد نمونه سوالات درس مبانی برنامه نویسی ( برنامه نویسی با نرم افزار MATLAB) و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  نمونه سوالات درس مبانی برنامه نویسی ( برنامه نویسی با نرم افزار MATLAB)
  قیمت محصول
  16,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  نرم افزار جامع مدیریت اعضا ستاد نماینده های مجلس

  این فایل در مورد نرم افزار جامع مدیریت اعضا ستاد نماینده های مجلس و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  نرم افزار جامع مدیریت اعضا ستاد نماینده های مجلس
  قیمت محصول
  18,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  نرم افزار جامع مدیریت فروشگاه اتومبیل

  این فایل در مورد نرم افزار جامع مدیریت فروشگاه اتومبیل و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  نرم افزار جامع مدیریت فروشگاه اتومبیل
  قیمت محصول
  16,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  برنامه رزرواسیون بلیط قطار با استفاده از نرم افزار دلفی

  این فایل در مورد برنامه رزرواسیون بلیط قطار با استفاده از نرم افزار دلفی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  برنامه رزرواسیون بلیط قطار با استفاده از نرم افزار دلفی
  قیمت محصول
  14,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  پروژه اندیکاتور به زبان دلفی

  این فایل در مورد پروژه اندیکاتور به زبان دلفی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  پروژه اندیکاتور به زبان دلفی
  قیمت محصول
  33,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  پروژه گرافیکی ماشین حساب پیشرفته به زبان C

  این فایل در مورد پروژه گرافیکی ماشین حساب پیشرفته به زبان C و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:نرم افزار
  پروژه گرافیکی ماشین حساب پیشرفته به زبان C
  قیمت محصول
  15,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.