id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  تحقیق درباره سيستم هاي پران

  این فایل در مورد تحقیق درباره سيستم هاي پران و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک
  تحقیق درباره سيستم هاي پران
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسي سيستم ذخيره انرژي و انتقال قدرت و ترمز خودروهاي هيبريدی

  این فایل در مورد بررسي سيستم ذخيره انرژي و انتقال قدرت و ترمز خودروهاي هيبريدی و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک
  بررسي سيستم ذخيره انرژي و انتقال قدرت و ترمز خودروهاي هيبريدی
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی عملکرد و بازرسی توربین های گازی

  این فایل در مورد بررسی عملکرد و بازرسی توربین های گازی و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک
  بررسی عملکرد و بازرسی توربین های گازی
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی و طراحي و انتخاب بلبرينگ شانت در تریلر ها

  این فایل در مورد بررسی و طراحي و انتخاب بلبرينگ شانت در تریلر ها و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک
  بررسی و طراحي و انتخاب بلبرينگ شانت در تریلر ها
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی قدرت و انواع پرس ها و ویژگی های انواع پرس ها

  این فایل در مورد بررسی قدرت و انواع پرس ها و ویژگی های انواع پرس ها و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک
  بررسی قدرت و انواع پرس ها و ویژگی های انواع پرس ها
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی انواع مدلها و سیستم های توربين هاي گازي

  این فایل در مورد بررسی انواع مدلها و سیستم های توربين هاي گازي و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک
  بررسی انواع مدلها و سیستم های توربين هاي گازي
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  موتور های الکتریکی (آسنکرون یونیورسال قطب چاکدار ) و عیب یابی و رفع عیب موتور های مذکور

  این فایل در مورد موتور های الکتریکی (آسنکرون یونیورسال قطب چاکدار ) و عیب یابی و رفع عیب موتور های مذکور و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک
  موتور های الکتریکی (آسنکرون یونیورسال قطب چاکدار ) و عیب یابی و رفع عیب موتور های مذکور
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی و مطالعه شیرهای كنترل كننده جريان

  این فایل در مورد بررسی و مطالعه شیرهای كنترل كننده جريان و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک
  بررسی و مطالعه شیرهای كنترل كننده جريان
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی موتورهای خطی و انواع کاربردهای موتورهای خطی

  این فایل در مورد بررسی موتورهای خطی و انواع کاربردهای موتورهای خطی و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک
  بررسی موتورهای خطی و انواع کاربردهای موتورهای خطی
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی جنس های مختلف بلبرینگ ها و یاتاقان ها

  این فایل در مورد بررسی جنس های مختلف بلبرینگ ها و یاتاقان ها و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک
  بررسی جنس های مختلف بلبرینگ ها و یاتاقان ها
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی رشته تحصیلی مهندسی مکانیک

  این فایل در مورد بررسی رشته تحصیلی مهندسی مکانیک و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک
  بررسی رشته تحصیلی مهندسی مکانیک
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی کارکرد بمب کالريمتر جهت بدست آوردن ارزش حرارتي يک سوخت

  این فایل در مورد بررسی کارکرد بمب کالريمتر جهت بدست آوردن ارزش حرارتي يک سوخت و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک
  بررسی کارکرد بمب کالريمتر جهت بدست آوردن ارزش حرارتي يک سوخت
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی مراحل طراحي و ساخت و تولید موتور توربين گازي هواپيما

  این فایل در مورد بررسی مراحل طراحي و ساخت و تولید موتور توربين گازي هواپيما و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک
  بررسی مراحل طراحي و ساخت و تولید موتور توربين گازي هواپيما
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  راهنمای انتخاب بهترین روغن موتور برای ماشین

  این فایل در مورد راهنمای انتخاب بهترین روغن موتور برای ماشین و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک
  راهنمای انتخاب بهترین روغن موتور برای ماشین
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی انواع سيستمهاي خنك كننده هوایی و مایعی در موتورها

  این فایل در مورد بررسی انواع سيستمهاي خنك كننده هوایی و مایعی در موتورها و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک
  بررسی انواع سيستمهاي خنك كننده هوایی و مایعی در موتورها
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  استاندارد PTC 4.1، تست كارآيي بويلر و نحوه افزایش راندمان بویلر

  این فایل در مورد استاندارد PTC 4.1، تست كارآيي بويلر و نحوه افزایش راندمان بویلر و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک
  استاندارد PTC 4.1، تست كارآيي بويلر و نحوه افزایش راندمان بویلر
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  تحقیق انواع کمپرسورها ، مزایا و معایب

  این فایل در مورد تحقیق انواع کمپرسورها ، مزایا و معایب و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک
  تحقیق انواع کمپرسورها ، مزایا و معایب
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  دانلود جزوه پارسه ارتعاشات

  این فایل در مورد دانلود جزوه پارسه ارتعاشات و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک
  دانلود جزوه پارسه ارتعاشات
  قیمت محصول
  0
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  جزوه پارسه (ریاضی یک)

  این فایل در مورد جزوه پارسه (ریاضی یک) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک
  جزوه پارسه (ریاضی یک)
  قیمت محصول
  0
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  جزوه پارسه (ریاضی 2)

  این فایل در مورد جزوه پارسه (ریاضی 2) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک
  جزوه پارسه (ریاضی 2)
  قیمت محصول
  0
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.