id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  تجسم خلاق با تکنولوژی بینورال سابلییمینال

  این فایل در مورد تجسم خلاق با تکنولوژی بینورال سابلییمینال و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:موسیقی
  تجسم خلاق با تکنولوژی بینورال سابلییمینال
  قیمت محصول
  39,850
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مدیتیشن زیبای آب

  این فایل در مورد مدیتیشن زیبای آب و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:موسیقی
  مدیتیشن زیبای آب
  قیمت محصول
  13,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مدیتیشن قدرتمند رنگین کمان

  این فایل در مورد مدیتیشن قدرتمند رنگین کمان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:موسیقی
  مدیتیشن قدرتمند رنگین کمان
  قیمت محصول
  13,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  دانلود فایل سابلیمینال ارتباط با خدا

  این فایل در مورد دانلود فایل سابلیمینال ارتباط با خدا و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:موسیقی
  دانلود فایل سابلیمینال ارتباط با خدا
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  کتاب خودآموز علمی آواز ایرانی از علیمحمد تهرانی

  این فایل در مورد کتاب خودآموز علمی آواز ایرانی از علیمحمد تهرانی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:موسیقی
  کتاب خودآموز علمی آواز ایرانی از علیمحمد تهرانی
  قیمت محصول
  22,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  درآمد شور ( حاوی یک فایل صوتی کوتاه)

  این فایل در مورد درآمد شور ( حاوی یک فایل صوتی کوتاه) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:موسیقی
  درآمد شور ( حاوی یک فایل صوتی کوتاه)
  قیمت محصول
  1,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  درآمد خارا در دستگاه شور (حاوی یک فایل صوتی کوتاه)

  این فایل در مورد درآمد خارا در دستگاه شور (حاوی یک فایل صوتی کوتاه) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:موسیقی
  درآمد خارا در دستگاه شور (حاوی یک فایل صوتی کوتاه)
  قیمت محصول
  1,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  گوشه کرشمه دردستگاه شور (حاوی یک فایل صوتی کوتاه)

  این فایل در مورد گوشه کرشمه دردستگاه شور (حاوی یک فایل صوتی کوتاه) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:موسیقی
  گوشه کرشمه دردستگاه شور (حاوی یک فایل صوتی کوتاه)
  قیمت محصول
  1,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  گوشه رهاوی در دستگاه شور( حاوی یک فایل صوتی کوتاه)

  این فایل در مورد گوشه رهاوی در دستگاه شور( حاوی یک فایل صوتی کوتاه) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:موسیقی
  گوشه رهاوی در دستگاه شور( حاوی یک فایل صوتی کوتاه)
  قیمت محصول
  1,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  گوشه مثنوی در دستگاه شور

  این فایل در مورد گوشه مثنوی در دستگاه شور و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:موسیقی
  گوشه مثنوی در دستگاه شور
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  دستگاه شور حاوی ۱۷ فایل صوتی

  این فایل در مورد دستگاه شور حاوی ۱۷ فایل صوتی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:موسیقی
  دستگاه شور حاوی ۱۷ فایل صوتی
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  آواز دشتی حاوی ۹ فایل صوتی

  این فایل در مورد آواز دشتی حاوی ۹ فایل صوتی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:موسیقی
  آواز دشتی حاوی ۹ فایل صوتی
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  دستگاه سه گاه حاوی ۱۰ فایل صوتی

  این فایل در مورد دستگاه سه گاه حاوی ۱۰ فایل صوتی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:موسیقی
  دستگاه سه گاه حاوی ۱۰ فایل صوتی
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  آواز بیات اصفهان آموزشی حاوی ۱۰ فایل صوتی

  این فایل در مورد آواز بیات اصفهان آموزشی حاوی ۱۰ فایل صوتی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:موسیقی
  آواز بیات اصفهان آموزشی حاوی ۱۰ فایل صوتی
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  آواز ابوعطا آموزشی حاوی 14 فایل صوتی

  این فایل در مورد آواز ابوعطا آموزشی حاوی 14 فایل صوتی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:موسیقی
  آواز ابوعطا آموزشی حاوی 14 فایل صوتی
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  آموزش تنبک کریم طاهری پی دی اف ۶۴ صفحه ای

  این فایل در مورد آموزش تنبک کریم طاهری پی دی اف ۶۴ صفحه ای و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:موسیقی
  آموزش تنبک کریم طاهری پی دی اف ۶۴ صفحه ای
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  نت های یازده آهنگ قدیمی

  این فایل در مورد نت های یازده آهنگ قدیمی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:موسیقی
  نت های یازده آهنگ قدیمی
  قیمت محصول
  11,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  آموزش خوانندگی حاوی ۱۵ فایل صوتی قدیمی درباره صداسازی و خوانندگی

  این فایل در مورد آموزش خوانندگی حاوی ۱۵ فایل صوتی قدیمی درباره صداسازی و خوانندگی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:موسیقی
  آموزش خوانندگی حاوی ۱۵ فایل صوتی قدیمی درباره صداسازی و خوانندگی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  ردیف شناسی در آواز سنتی حاوی یک فایل صوتی آموزشی

  این فایل در مورد ردیف شناسی در آواز سنتی حاوی یک فایل صوتی آموزشی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:موسیقی
  ردیف شناسی در آواز سنتی حاوی یک فایل صوتی آموزشی
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.