id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات

  این فایل در مورد پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی زراعت
  پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع محدود آب

  این فایل در مورد پاورپوینت برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع محدود آب و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی زراعت
  پاورپوینت برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع محدود آب
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت بيماري هاي گلخانه اي

  این فایل در مورد پاورپوینت بيماري هاي گلخانه اي و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی زراعت
  پاورپوینت بيماري هاي گلخانه اي
  قیمت محصول
  26,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت طبقه بندي علفكش ها

  این فایل در مورد پاورپوینت طبقه بندي علفكش ها و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی زراعت
  پاورپوینت طبقه بندي علفكش ها
  قیمت محصول
  24,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت عوامل محيطي و تنش

  این فایل در مورد پاورپوینت عوامل محيطي و تنش و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی زراعت
  پاورپوینت عوامل محيطي و تنش
  قیمت محصول
  23,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت استفاده از گیاهان دارویی در طراحی فضای سبز شهری

  این فایل در مورد پاورپوینت استفاده از گیاهان دارویی در طراحی فضای سبز شهری و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی زراعت
  پاورپوینت استفاده از گیاهان دارویی در طراحی فضای سبز شهری
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق احداث باغ در اراضي شيب دار

  این فایل در مورد تحقیق احداث باغ در اراضي شيب دار و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی زراعت
  تحقیق احداث باغ در اراضي شيب دار
  قیمت محصول
  17,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق بررسی کاربری اراضی شهری- روستایی با استفاده از تکنوژی های RS و GLS

  این فایل در مورد تحقیق بررسی کاربری اراضی شهری- روستایی با استفاده از تکنوژی های RS و GLS و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی زراعت
  تحقیق بررسی کاربری اراضی شهری- روستایی با استفاده از تکنوژی های RS و GLS
  قیمت محصول
  20,250
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت روند توسعه روستایی در دهستان مود با تاکید بر بخش کشاورزی- شهرستان سربيشه

  این فایل در مورد پاورپوینت روند توسعه روستایی در دهستان مود با تاکید بر بخش کشاورزی- شهرستان سربيشه و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی زراعت
  پاورپوینت روند توسعه روستایی در دهستان مود با تاکید بر بخش کشاورزی- شهرستان سربيشه
  قیمت محصول
  44,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت زردآلو و خواص آن

  این فایل در مورد پاورپوینت زردآلو و خواص آن و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی زراعت
  پاورپوینت زردآلو و خواص آن
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق روش های سنتی اصلاح نباتات مبتنی بر دستکاری ساختار ژنتیکی

  این فایل در مورد تحقیق روش های سنتی اصلاح نباتات مبتنی بر دستکاری ساختار ژنتیکی و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی زراعت
  تحقیق روش های سنتی اصلاح نباتات مبتنی بر دستکاری ساختار ژنتیکی
  قیمت محصول
  22,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  گزارش کارآموزی جهاد كشاورزي شهر ري -تنظيمات كلي كمباين

  این فایل در مورد گزارش کارآموزی جهاد كشاورزي شهر ري -تنظيمات كلي كمباين و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی زراعت
  گزارش کارآموزی جهاد كشاورزي شهر ري -تنظيمات كلي كمباين
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق خیار گلخانه ای

  این فایل در مورد تحقیق خیار گلخانه ای و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی زراعت
  تحقیق خیار گلخانه ای
  قیمت محصول
  19,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق بررسي روشهاي مختلف آبياري بر روي برخي صفات مرفولوژيك و فيزيولوژيك برنج (‎(Oryza satival L

  این فایل در مورد تحقیق بررسي روشهاي مختلف آبياري بر روي برخي صفات مرفولوژيك و فيزيولوژيك برنج (‎(Oryza satival L و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی زراعت
  تحقیق بررسي روشهاي مختلف آبياري بر روي برخي صفات مرفولوژيك و فيزيولوژيك برنج (‎(Oryza satival L
  قیمت محصول
  23,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق نگرش هاي مولكولي و فيزيولوژيكي به تحمل خشكسالي

  این فایل در مورد تحقیق نگرش هاي مولكولي و فيزيولوژيكي به تحمل خشكسالي و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی زراعت
  تحقیق نگرش هاي مولكولي و فيزيولوژيكي به تحمل خشكسالي
  قیمت محصول
  17,750
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق بررسی اقتصادی بازار نخ و پیله ابریشم ایران

  این فایل در مورد تحقیق بررسی اقتصادی بازار نخ و پیله ابریشم ایران و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی زراعت
  تحقیق بررسی اقتصادی بازار نخ و پیله ابریشم ایران
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق بررسي علل و ميزان ضايعات آرد و نان هاي مختلف

  این فایل در مورد تحقیق بررسي علل و ميزان ضايعات آرد و نان هاي مختلف و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی زراعت
  تحقیق بررسي علل و ميزان ضايعات آرد و نان هاي مختلف
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق اهمیت فضای سبز در زندگی

  این فایل در مورد تحقیق اهمیت فضای سبز در زندگی و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی زراعت
  تحقیق اهمیت فضای سبز در زندگی
  قیمت محصول
  17,750
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق قارچ های وحشی

  این فایل در مورد تحقیق قارچ های وحشی و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی زراعت
  تحقیق قارچ های وحشی
  قیمت محصول
  16,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق علوفه و یونجه

  این فایل در مورد تحقیق علوفه و یونجه و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی زراعت
  تحقیق علوفه و یونجه
  قیمت محصول
  21,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.