id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  بيماري ام. اس و بررسی علائم و علل و ارائه روشهایی برای بهبود و درمان آن

  این فایل در مورد بيماري ام. اس و بررسی علائم و علل و ارائه روشهایی برای بهبود و درمان آن و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  بيماري ام. اس و بررسی علائم و علل و ارائه روشهایی برای بهبود و درمان آن
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  مروری بر گلخانه ها و گیاه لوبیا و پرورش آن

  این فایل در مورد مروری بر گلخانه ها و گیاه لوبیا و پرورش آن و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  مروری بر گلخانه ها و گیاه لوبیا و پرورش آن
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

  این فایل در مورد مقدمه ای بر مهندسی پزشکی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  مقدمه ای بر مهندسی پزشکی
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  نمونه سوالات مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

  این فایل در مورد نمونه سوالات مقدمه ای بر مهندسی پزشکی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  نمونه سوالات مقدمه ای بر مهندسی پزشکی
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  سرگذشت دانش پزشكي تا رنسانس

  این فایل در مورد سرگذشت دانش پزشكي تا رنسانس و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  سرگذشت دانش پزشكي تا رنسانس
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  طراحی فیلتر حذف نویز 50 هرتز

  این فایل در مورد طراحی فیلتر حذف نویز 50 هرتز و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  طراحی فیلتر حذف نویز 50 هرتز
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مقاله انگلیسی مدل های تکامل توانایی برای مدیریت سازمانی صنایع نفت به همراه ترجمه فارسی(PDF)

  این فایل در مورد مقاله انگلیسی مدل های تکامل توانایی برای مدیریت سازمانی صنایع نفت به همراه ترجمه فارسی(PDF) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  مقاله انگلیسی مدل های تکامل توانایی برای مدیریت سازمانی صنایع نفت به همراه ترجمه فارسی(PDF)
  قیمت محصول
  7,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  کاربرد راديو ايزوتوپ ها ( عناصر راديواکتيو ) در پزشکي

  این فایل در مورد کاربرد راديو ايزوتوپ ها ( عناصر راديواکتيو ) در پزشکي و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  کاربرد راديو ايزوتوپ ها ( عناصر راديواکتيو ) در پزشکي
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  شناسایی از طریق بیوالکتریک (Bioelectric)

  این فایل در مورد شناسایی از طریق بیوالکتریک (Bioelectric) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  شناسایی از طریق بیوالکتریک (Bioelectric)
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  سمینار معرفی رشته مهندسی پزشکی

  این فایل در مورد سمینار معرفی رشته مهندسی پزشکی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  سمینار معرفی رشته مهندسی پزشکی
  قیمت محصول
  19,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق واکسن BCG

  این فایل در مورد تحقیق واکسن BCG و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  تحقیق واکسن BCG
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق مانيتورينگ جنين، بهبود روش ها و کاربرد آن ها در سيستم پزشکی از راه دور

  این فایل در مورد تحقیق مانيتورينگ جنين، بهبود روش ها و کاربرد آن ها در سيستم پزشکی از راه دور و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  تحقیق مانيتورينگ جنين، بهبود روش ها و کاربرد آن ها در سيستم پزشکی از راه دور
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت و تحقیق دستگاه الکترومایوگرام (EMG)

  این فایل در مورد پاورپوینت و تحقیق دستگاه الکترومایوگرام (EMG) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  پاورپوینت و تحقیق دستگاه الکترومایوگرام (EMG)
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق دستورالعمل های اجرایی الکتروسرجی

  این فایل در مورد تحقیق دستورالعمل های اجرایی الکتروسرجی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  تحقیق دستورالعمل های اجرایی الکتروسرجی
  قیمت محصول
  10,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت الکترو کاردیوگراف به همراه فیلم آن

  این فایل در مورد پاورپوینت الکترو کاردیوگراف به همراه فیلم آن و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  پاورپوینت الکترو کاردیوگراف به همراه فیلم آن
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق دستگاه گاما کمرا

  این فایل در مورد تحقیق دستگاه گاما کمرا و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  تحقیق دستگاه گاما کمرا
  قیمت محصول
  10,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق دستگاه الکتروکاردیوگراف پرتابل (ecg)

  این فایل در مورد تحقیق دستگاه الکتروکاردیوگراف پرتابل (ecg) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  تحقیق دستگاه الکتروکاردیوگراف پرتابل (ecg)
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق آموزش دستگاه الکتروکاردیوگراف (ecg) و معرفی قسمت های مختلف آن

  این فایل در مورد تحقیق آموزش دستگاه الکتروکاردیوگراف (ecg) و معرفی قسمت های مختلف آن و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  تحقیق آموزش دستگاه الکتروکاردیوگراف (ecg) و معرفی قسمت های مختلف آن
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی اصول نگهداری و كاليبراسيون ECG

  این فایل در مورد جزوه آموزشی اصول نگهداری و كاليبراسيون ECG و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  جزوه آموزشی اصول نگهداری و كاليبراسيون ECG
  قیمت محصول
  7,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی فنون کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

  این فایل در مورد جزوه آموزشی فنون کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  جزوه آموزشی فنون کالیبراسیون تجهیزات پزشکی
  قیمت محصول
  9,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.