id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  بيماري ام. اس و بررسی علائم و علل و ارائه روشهایی برای بهبود و درمان آن

  این فایل در مورد بيماري ام. اس و بررسی علائم و علل و ارائه روشهایی برای بهبود و درمان آن و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  بيماري ام. اس و بررسی علائم و علل و ارائه روشهایی برای بهبود و درمان آن
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  مروری بر گلخانه ها و گیاه لوبیا و پرورش آن

  این فایل در مورد مروری بر گلخانه ها و گیاه لوبیا و پرورش آن و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  مروری بر گلخانه ها و گیاه لوبیا و پرورش آن
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

  این فایل در مورد مقدمه ای بر مهندسی پزشکی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  مقدمه ای بر مهندسی پزشکی
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  نمونه سوالات مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

  این فایل در مورد نمونه سوالات مقدمه ای بر مهندسی پزشکی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  نمونه سوالات مقدمه ای بر مهندسی پزشکی
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  سرگذشت دانش پزشكي تا رنسانس

  این فایل در مورد سرگذشت دانش پزشكي تا رنسانس و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  سرگذشت دانش پزشكي تا رنسانس
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مقاله انگلیسی مدل های تکامل توانایی برای مدیریت سازمانی صنایع نفت به همراه ترجمه فارسی(PDF)

  این فایل در مورد مقاله انگلیسی مدل های تکامل توانایی برای مدیریت سازمانی صنایع نفت به همراه ترجمه فارسی(PDF) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  مقاله انگلیسی مدل های تکامل توانایی برای مدیریت سازمانی صنایع نفت به همراه ترجمه فارسی(PDF)
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  نمونه سوالات صدمات استخوانی

  این فایل در مورد نمونه سوالات صدمات استخوانی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  نمونه سوالات صدمات استخوانی
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  2 سری از نمونه سوالات مبانی بیومکانیک2

  این فایل در مورد 2 سری از نمونه سوالات مبانی بیومکانیک2 و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  2 سری از نمونه سوالات مبانی بیومکانیک2
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  کتاب ترمودینامیک ون وایلن

  این فایل در مورد کتاب ترمودینامیک ون وایلن و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  کتاب ترمودینامیک ون وایلن
  قیمت محصول
  45,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  چند سری نمونه سوال مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

  این فایل در مورد چند سری نمونه سوال مقدمه ای بر مهندسی پزشکی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  چند سری نمونه سوال مقدمه ای بر مهندسی پزشکی
  قیمت محصول
  45,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت روشهاي استريليزاسيون

  این فایل در مورد پاورپوینت روشهاي استريليزاسيون و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  پاورپوینت روشهاي استريليزاسيون
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت سيستم بسته بندي سه تايي(بسته بندي نمونه هاي عفوني)

  این فایل در مورد پاورپوینت سيستم بسته بندي سه تايي(بسته بندي نمونه هاي عفوني) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  پاورپوینت سيستم بسته بندي سه تايي(بسته بندي نمونه هاي عفوني)
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت آموزه های مدیریت،رمزموفقیت

  این فایل در مورد پاورپوینت آموزه های مدیریت،رمزموفقیت و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  پاورپوینت آموزه های مدیریت،رمزموفقیت
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت مدلسازي درد با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي

  این فایل در مورد پاورپوینت مدلسازي درد با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  پاورپوینت مدلسازي درد با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  سمینار مهندسی پزشکی، تصويربرداري از توزيع امپدانس الكتريكي داخل بدن

  این فایل در مورد سمینار مهندسی پزشکی، تصويربرداري از توزيع امپدانس الكتريكي داخل بدن و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  سمینار مهندسی پزشکی، تصويربرداري از توزيع امپدانس الكتريكي داخل بدن
  قیمت محصول
  40,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت نظام شايستگي درشركت ملي گاز ايران با تأكيد بر جذب شايستگان و پرورش كارآمدان(اولین دوره)

  این فایل در مورد پاورپوینت نظام شايستگي درشركت ملي گاز ايران با تأكيد بر جذب شايستگان و پرورش كارآمدان(اولین دوره) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  پاورپوینت نظام شايستگي درشركت ملي گاز ايران با تأكيد بر جذب شايستگان و پرورش كارآمدان(اولین دوره)
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع بيماري های عروقي مغز

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع بيماري های عروقي مغز و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  دانلود پاورپوینت با موضوع بيماري های عروقي مغز
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت آشنایی با وظایف پرستار در زمینه درمان غذایی

  این فایل در مورد پاورپوینت آشنایی با وظایف پرستار در زمینه درمان غذایی و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  پاورپوینت آشنایی با وظایف پرستار در زمینه درمان غذایی
  قیمت محصول
  23,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت اینترا آئورتیک بالون پمپ

  این فایل در مورد پاورپوینت اینترا آئورتیک بالون پمپ و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی پزشکی
  پاورپوینت اینترا آئورتیک بالون پمپ
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.