id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  متدولوژی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی

  این فایل در مورد متدولوژی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  متدولوژی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  شناسایی کاراکترهای دستنویس، برپایه شبکه LVQ

  این فایل در مورد شناسایی کاراکترهای دستنویس، برپایه شبکه LVQ و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  شناسایی کاراکترهای دستنویس، برپایه شبکه LVQ
  قیمت محصول
  39,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم

  این فایل در مورد الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست،مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان رایانش سبز و نقش ICT در محیط زیست

  این فایل در مورد پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست،مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان رایانش سبز و نقش ICT در محیط زیست و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست،مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان رایانش سبز و نقش ICT در محیط زیست
  قیمت محصول
  149,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  توازن بار در ابرهای محاسباتی

  این فایل در مورد توازن بار در ابرهای محاسباتی و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  توازن بار در ابرهای محاسباتی
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  معماری و اجزای گرید شرح معماری لایه ای گرید

  این فایل در مورد معماری و اجزای گرید شرح معماری لایه ای گرید و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  معماری و اجزای گرید شرح معماری لایه ای گرید
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار با عنوان معماری سیستمهای نرم‌افزاری

  این فایل در مورد پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار با عنوان معماری سیستمهای نرم‌افزاری و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار با عنوان معماری سیستمهای نرم‌افزاری
  قیمت محصول
  135,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  بررسی طبقه بندی جریان داده ها در یک محیط پویا و کاربرد عامل و سیستمهای چندعامله در داده کاوی

  این فایل در مورد بررسی طبقه بندی جریان داده ها در یک محیط پویا و کاربرد عامل و سیستمهای چندعامله در داده کاوی و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  بررسی طبقه بندی جریان داده ها در یک محیط پویا و کاربرد عامل و سیستمهای چندعامله در داده کاوی
  قیمت محصول
  137,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  داده کاوی،ترتیب و گروه سازی داده ها با استفاده از روش ماشین‎های بردار پشتیبان (SVM)

  این فایل در مورد داده کاوی،ترتیب و گروه سازی داده ها با استفاده از روش ماشین‎های بردار پشتیبان (SVM) و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  داده کاوی،ترتیب و گروه سازی داده ها با استفاده از روش ماشین‎های بردار پشتیبان (SVM)
  قیمت محصول
  129,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  ماشین‌ بردار پشتیبان

  این فایل در مورد ماشین‌ بردار پشتیبان و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  ماشین‌ بردار پشتیبان
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  پاورپوینت استفاده از روشهای داده كاوی در تشخیص نفوذ به شبكه های كامپیوتری

  این فایل در مورد پاورپوینت استفاده از روشهای داده كاوی در تشخیص نفوذ به شبكه های كامپیوتری و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  پاورپوینت استفاده از روشهای داده كاوی در تشخیص نفوذ به شبكه های كامپیوتری
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  پاورپوینت و ارائه کامل ماشین بردار پشتیبان

  این فایل در مورد پاورپوینت و ارائه کامل ماشین بردار پشتیبان و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  پاورپوینت و ارائه کامل ماشین بردار پشتیبان
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  آنالیز، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کاربران دانشگاه مجازی

  این فایل در مورد آنالیز، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کاربران دانشگاه مجازی و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  آنالیز، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کاربران دانشگاه مجازی
  قیمت محصول
  145,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  داده کاوی پویا با استفاده از عامل هوشمند

  این فایل در مورد داده کاوی پویا با استفاده از عامل هوشمند و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  داده کاوی پویا با استفاده از عامل هوشمند
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  متن کاوی و ارزیابی مهمترین متد های متن کاوی

  این فایل در مورد متن کاوی و ارزیابی مهمترین متد های متن کاوی و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  متن کاوی و ارزیابی مهمترین متد های متن کاوی
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  کتاب شبکه های پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار و شبکه با عنوان Software Defined Networking

  این فایل در مورد کتاب شبکه های پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار و شبکه با عنوان Software Defined Networking و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  کتاب شبکه های پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار و شبکه با عنوان Software Defined Networking
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  افزایش كارایی پرس و جوهای پایگاه داده تحلیلی با نگاشت مكعب مفهومی به فضای دوبعدی

  این فایل در مورد افزایش كارایی پرس و جوهای پایگاه داده تحلیلی با نگاشت مكعب مفهومی به فضای دوبعدی و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  افزایش كارایی پرس و جوهای پایگاه داده تحلیلی با نگاشت مكعب مفهومی به فضای دوبعدی
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  کتاب رایانش ابری

  این فایل در مورد کتاب رایانش ابری و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  کتاب رایانش ابری
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  پردازش موازی و ابزار Globus

  این فایل در مورد پردازش موازی و ابزار Globus و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  پردازش موازی و ابزار Globus
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  روش جدید نگاشت کلمات کلیدی به مفاهیم و مکانیسمی برای بهبود نمایش کاربر در وب سایت

  این فایل در مورد روش جدید نگاشت کلمات کلیدی به مفاهیم و مکانیسمی برای بهبود نمایش کاربر در وب سایت و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  روش جدید نگاشت کلمات کلیدی به مفاهیم و مکانیسمی برای بهبود نمایش کاربر در وب سایت
  قیمت محصول
  135,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.