id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  پاورپوینت درمورد طراحی اجزاء چرخ دنده

  این فایل در مورد پاورپوینت درمورد طراحی اجزاء چرخ دنده و هم اکنون در فروشگاه http://neginfile.ir/product/18676/پاورپوینت-درمورد-طراحی-اجزاء-چرخ-دنده/392 موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مکانیک
  پاورپوینت درمورد طراحی اجزاء چرخ دنده
  قیمت محصول
  4,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://neginfile.ir/product/18676/پاورپوینت-درمورد-طراحی-اجزاء-چرخ-دنده/392
  وب سایت

  ترجمه مقاله انگلیسی: کمانش صفحه ترک خورده تقویت شده

  این فایل در مورد ترجمه مقاله انگلیسی: کمانش صفحه ترک خورده تقویت شده و هم اکنون در فروشگاه http://neginfile.ir/product/18835/ترجمه-مقاله-انگلیسی-کمانش-صفحه-ترک-خورده-تقویت-شده/392 موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مکانیک
  ترجمه مقاله انگلیسی: کمانش صفحه ترک خورده تقویت شده
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://neginfile.ir/product/18835/ترجمه-مقاله-انگلیسی-کمانش-صفحه-ترک-خورده-تقویت-شده/392
  وب سایت

  پاورپوینت تعمير، نصب و نگهداري ماشين هاي ابزار، گيربكس اتوماتيك

  این فایل در مورد پاورپوینت تعمير، نصب و نگهداري ماشين هاي ابزار، گيربكس اتوماتيك و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/5304/پاورپوینت-تعمير-نصب-و-نگهداري-ماشين-هاي-ابزار-گيربكس-اتوماتيك/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مکانیک
  پاورپوینت تعمير، نصب و نگهداري ماشين هاي ابزار، گيربكس اتوماتيك
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/5304/پاورپوینت-تعمير-نصب-و-نگهداري-ماشين-هاي-ابزار-گيربكس-اتوماتيك/1090
  وب سایت

  دستگاه هابینگ

  این فایل در مورد دستگاه هابینگ و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/5306/دستگاه-هابینگ/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مکانیک
  دستگاه هابینگ
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/5306/دستگاه-هابینگ/1090
  وب سایت

  تحقیق ماشین های خانكشی

  این فایل در مورد تحقیق ماشین های خانكشی و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/5309/تحقیق-ماشین-های-خانكشی/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مکانیک
  تحقیق ماشین های خانكشی
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/5309/تحقیق-ماشین-های-خانكشی/1090
  وب سایت

  اندازه گیری با لیزر

  این فایل در مورد اندازه گیری با لیزر و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/5310/اندازه-گیری-با-لیزر/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مکانیک
  اندازه گیری با لیزر
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/5310/اندازه-گیری-با-لیزر/1090
  وب سایت

  بررسی انواع عیوب ریخته گری

  این فایل در مورد بررسی انواع عیوب ریخته گری و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/5313/بررسی-انواع-عیوب-ریخته-گری/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مکانیک
  بررسی انواع عیوب ریخته گری
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/5313/بررسی-انواع-عیوب-ریخته-گری/1090
  وب سایت

  تحقیق ساعت‌ های اندازه‌ گیری

  این فایل در مورد تحقیق ساعت‌ های اندازه‌ گیری و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/5314/تحقیق-ساعت‌-های-اندازه‌-گیری/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مکانیک
  تحقیق ساعت‌ های اندازه‌ گیری
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/5314/تحقیق-ساعت‌-های-اندازه‌-گیری/1090
  وب سایت

  تحقیق طراحی اجزا با موضوع سیستم تعلیق

  این فایل در مورد تحقیق طراحی اجزا با موضوع سیستم تعلیق و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/5325/تحقیق-طراحی-اجزا-با-موضوع-سیستم-تعلیق/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مکانیک
  تحقیق طراحی اجزا با موضوع سیستم تعلیق
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/5325/تحقیق-طراحی-اجزا-با-موضوع-سیستم-تعلیق/1090
  وب سایت

  کنترل و اندازه گیری مخروط ها

  این فایل در مورد کنترل و اندازه گیری مخروط ها و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/5326/کنترل-و-اندازه-گیری-مخروط-ها/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مکانیک
  کنترل و اندازه گیری مخروط ها
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/5326/کنترل-و-اندازه-گیری-مخروط-ها/1090
  وب سایت

  طراحی میز ماشین فرز عمودی

  این فایل در مورد طراحی میز ماشین فرز عمودی و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/5327/طراحی-میز-ماشین-فرز-عمودی/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مکانیک
  طراحی میز ماشین فرز عمودی
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/5327/طراحی-میز-ماشین-فرز-عمودی/1090
  وب سایت

  تحقیق تولرانس و انطباقات

  این فایل در مورد تحقیق تولرانس و انطباقات و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/5328/تحقیق-تولرانس-و-انطباقات/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مکانیک
  تحقیق تولرانس و انطباقات
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/5328/تحقیق-تولرانس-و-انطباقات/1090
  وب سایت

  قالب های برش

  این فایل در مورد قالب های برش و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/5329/قالب-های-برش/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مکانیک
  قالب های برش
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/5329/قالب-های-برش/1090
  وب سایت

  انواع عملیات حرارتی و سختی سنجی

  این فایل در مورد انواع عملیات حرارتی و سختی سنجی و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/5330/انواع-عملیات-حرارتی-و-سختی-سنجی/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مکانیک
  انواع عملیات حرارتی و سختی سنجی
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/5330/انواع-عملیات-حرارتی-و-سختی-سنجی/1090
  وب سایت

  پاورپوینت انواع ماهیچه

  این فایل در مورد پاورپوینت انواع ماهیچه و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/5332/پاورپوینت-انواع-ماهیچه/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مکانیک
  پاورپوینت انواع ماهیچه
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/5332/پاورپوینت-انواع-ماهیچه/1090
  وب سایت

  بوستر پمپ

  این فایل در مورد بوستر پمپ و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/5333/بوستر-پمپ/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مکانیک
  بوستر پمپ
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/5333/بوستر-پمپ/1090
  وب سایت

  آموزش کامل برنامه نویسی دستگاه تراش cnc با کنترلر SINUMERIK

  این فایل در مورد آموزش کامل برنامه نویسی دستگاه تراش cnc با کنترلر SINUMERIK و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/5335/آموزش-کامل-برنامه-نویسی-دستگاه-تراش-cnc-با-کنترلر-sinumerik/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مکانیک
  آموزش کامل برنامه نویسی دستگاه تراش cnc با کنترلر SINUMERIK
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/5335/آموزش-کامل-برنامه-نویسی-دستگاه-تراش-cnc-با-کنترلر-sinumerik/1090
  وب سایت

  چرخدنده ها

  این فایل در مورد چرخدنده ها و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/5336/چرخدنده-ها/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مکانیک
  چرخدنده ها
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/5336/چرخدنده-ها/1090
  وب سایت

  آموزش کامل برنامه نویسی دستگاه فرز با کنترلر FANUC

  این فایل در مورد آموزش کامل برنامه نویسی دستگاه فرز با کنترلر FANUC و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/5337/آموزش-کامل-برنامه-نویسی-دستگاه-فرز-با-کنترلر-fanuc/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مکانیک
  آموزش کامل برنامه نویسی دستگاه فرز با کنترلر FANUC
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/5337/آموزش-کامل-برنامه-نویسی-دستگاه-فرز-با-کنترلر-fanuc/1090
  وب سایت

  آموزش کامل برنامه نویسی دستگاه فرز cnc با کنترلر SINUMERIK

  این فایل در مورد آموزش کامل برنامه نویسی دستگاه فرز cnc با کنترلر SINUMERIK و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/5338/آموزش-کامل-برنامه-نویسی-دستگاه-فرز-cnc-با-کنترلر-sinumerik/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مکانیک
  آموزش کامل برنامه نویسی دستگاه فرز cnc با کنترلر SINUMERIK
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/5338/آموزش-کامل-برنامه-نویسی-دستگاه-فرز-cnc-با-کنترلر-sinumerik/1090
  وب سایت
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.