id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  مطالعه خواص زیرکن Zircon به منظور ساخت کامپوزیتهای Al-Zircon

  این فایل در مورد مطالعه خواص زیرکن Zircon به منظور ساخت کامپوزیتهای Al-Zircon و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مواد
  مطالعه خواص زیرکن Zircon به منظور ساخت کامپوزیتهای Al-Zircon
  قیمت محصول
  97,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد با عنوان استحصال مس به روش هیدرومتالورژی از کانه‌های اکسیدی

  این فایل در مورد پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد با عنوان استحصال مس به روش هیدرومتالورژی از کانه‌های اکسیدی و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مواد
  پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد با عنوان استحصال مس به روش هیدرومتالورژی از کانه‌های اکسیدی
  قیمت محصول
  65,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  بررسی تاثیر نسبت وزنی گلوله به پودر، براندازه دانه كاربید تنگستن در تركیبCo %10WC- با استفاده از انرژی بالای آسیاب

  این فایل در مورد بررسی تاثیر نسبت وزنی گلوله به پودر، براندازه دانه كاربید تنگستن در تركیبCo %10WC- با استفاده از انرژی بالای آسیاب و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مواد
  بررسی تاثیر نسبت وزنی گلوله به پودر، براندازه دانه كاربید تنگستن در تركیبCo %10WC- با استفاده از انرژی بالای آسیاب
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  تعیین بهترین روش انتخاب فرکانس بهینه آزمون غیر مخرب جریان گردابی به منظور تعیین سختی

  این فایل در مورد تعیین بهترین روش انتخاب فرکانس بهینه آزمون غیر مخرب جریان گردابی به منظور تعیین سختی و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مواد
  تعیین بهترین روش انتخاب فرکانس بهینه آزمون غیر مخرب جریان گردابی به منظور تعیین سختی
  قیمت محصول
  11,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  بررسی كاركرد لایه های نازك CuInSe و اهمیت اتصال به آنها

  این فایل در مورد بررسی كاركرد لایه های نازك CuInSe و اهمیت اتصال به آنها و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مواد
  بررسی كاركرد لایه های نازك CuInSe و اهمیت اتصال به آنها
  قیمت محصول
  165,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  استفاده از روش نقشه های پتانسیلی جهت بررسی خوردگی پایه پل شبیه سازی شده غوطه ور در آب دریا

  این فایل در مورد استفاده از روش نقشه های پتانسیلی جهت بررسی خوردگی پایه پل شبیه سازی شده غوطه ور در آب دریا و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مواد
  استفاده از روش نقشه های پتانسیلی جهت بررسی خوردگی پایه پل شبیه سازی شده غوطه ور در آب دریا
  قیمت محصول
  149,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  ارزیابی مشخصه های زیرکن و راهکارهای ساخت کامپوزیتهای تقویت شده با سرامیک

  این فایل در مورد ارزیابی مشخصه های زیرکن و راهکارهای ساخت کامپوزیتهای تقویت شده با سرامیک و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مواد
  ارزیابی مشخصه های زیرکن و راهکارهای ساخت کامپوزیتهای تقویت شده با سرامیک
  قیمت محصول
  69,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  تولید زیرکن به روش گرد فلزکاری و ارزیابی علل متفاوت پروسه بر ویژگیهای کامپوزیت

  این فایل در مورد تولید زیرکن به روش گرد فلزکاری و ارزیابی علل متفاوت پروسه بر ویژگیهای کامپوزیت و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مواد
  تولید زیرکن به روش گرد فلزکاری و ارزیابی علل متفاوت پروسه بر ویژگیهای کامپوزیت
  قیمت محصول
  65,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  دیکشنری تخصصی مواد

  این فایل در مورد دیکشنری تخصصی مواد و هم اکنون در فروشگاه startebook موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مواد
  دیکشنری تخصصی مواد
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  startebook
  وب سایت
  فورکیا

  کتاب بی شعوری

  این فایل در مورد کتاب بی شعوری و هم اکنون در فروشگاه startebook موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مواد
  کتاب بی شعوری
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  startebook
  وب سایت
  فورکیا

  هند بوک خوردگی روبرگ

  این فایل در مورد هند بوک خوردگی روبرگ و هم اکنون در فروشگاه startebook موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مواد
  هند بوک خوردگی روبرگ
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  startebook
  وب سایت
  فورکیا

  استانداردها و تست های خوردگی

  این فایل در مورد استانداردها و تست های خوردگی و هم اکنون در فروشگاه startebook موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مواد
  استانداردها و تست های خوردگی
  قیمت محصول
  50,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  startebook
  وب سایت
  فورکیا

  هندبوک خوردگی L.L Shreir جلد 1

  این فایل در مورد هندبوک خوردگی L.L Shreir جلد 1 و هم اکنون در فروشگاه startebook موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مواد
  هندبوک خوردگی L.L Shreir جلد 1
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  startebook
  وب سایت
  فورکیا

  هندبوک خوردگی L.L Shreir جلد 2

  این فایل در مورد هندبوک خوردگی L.L Shreir جلد 2 و هم اکنون در فروشگاه startebook موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مواد
  هندبوک خوردگی L.L Shreir جلد 2
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  startebook
  وب سایت
  فورکیا

  پروژه ریخته گری کوبشی ( Squeeze casting)

  این فایل در مورد پروژه ریخته گری کوبشی ( Squeeze casting) و هم اکنون در فروشگاه metaler موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مواد
  پروژه ریخته گری کوبشی ( Squeeze casting)
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  metaler
  وب سایت
  فورکیا

  هندبوک خوردگی یولی

  این فایل در مورد هندبوک خوردگی یولی و هم اکنون در فروشگاه startebook موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مواد
  هندبوک خوردگی یولی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  startebook
  وب سایت
  فورکیا

  شش اثر ماندگار فرانتس کافکا

  این فایل در مورد شش اثر ماندگار فرانتس کافکا و هم اکنون در فروشگاه startebook موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مواد
  شش اثر ماندگار فرانتس کافکا
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  startebook
  وب سایت
  فورکیا

  کتاب استاتیک و مقاومت مصالح Meriam and Kraige

  این فایل در مورد کتاب استاتیک و مقاومت مصالح Meriam and Kraige و هم اکنون در فروشگاه startebook موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مواد
  کتاب استاتیک و مقاومت مصالح Meriam and Kraige
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  startebook
  وب سایت
  فورکیا

  کتاب استاتیک بی یر جانسون

  این فایل در مورد کتاب استاتیک بی یر جانسون و هم اکنون در فروشگاه startebook موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مواد
  کتاب استاتیک بی یر جانسون
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  startebook
  وب سایت
  فورکیا

  135 نکته برای اعتماد به نفس

  این فایل در مورد 135 نکته برای اعتماد به نفس و هم اکنون در فروشگاه startebook موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی مواد
  135 نکته برای اعتماد به نفس
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  startebook
  وب سایت
  فورکیا
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.