id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  پاورپوینت آشنایی با کانسارهای طلا

  این فایل در مورد پاورپوینت آشنایی با کانسارهای طلا و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی معدن
  پاورپوینت آشنایی با کانسارهای طلا
  قیمت محصول
  28,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت معرفی نرم افزار UDEC

  این فایل در مورد پاورپوینت معرفی نرم افزار UDEC و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی معدن
  پاورپوینت معرفی نرم افزار UDEC
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت منابع معدنی (زیربنای تمدن و توسعه صنعتی)

  این فایل در مورد پاورپوینت منابع معدنی (زیربنای تمدن و توسعه صنعتی) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی معدن
  پاورپوینت منابع معدنی (زیربنای تمدن و توسعه صنعتی)
  قیمت محصول
  29,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت آشنایی مقدماتی با قوانین و مقررات جورک

  این فایل در مورد پاورپوینت آشنایی مقدماتی با قوانین و مقررات جورک و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی معدن
  پاورپوینت آشنایی مقدماتی با قوانین و مقررات جورک
  قیمت محصول
  25,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت آشنایی با معادن روباز و معادن زیرزمینی

  این فایل در مورد پاورپوینت آشنایی با معادن روباز و معادن زیرزمینی و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی معدن
  پاورپوینت آشنایی با معادن روباز و معادن زیرزمینی
  قیمت محصول
  23,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  مجموعه تم پاورپوینت برای معدن

  این فایل در مورد مجموعه تم پاورپوینت برای معدن و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی معدن
  مجموعه تم پاورپوینت برای معدن
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  قالب پاورپوینت حرفه ای معدن

  این فایل در مورد قالب پاورپوینت حرفه ای معدن و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی معدن
  قالب پاورپوینت حرفه ای معدن
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  قالب پاورپوینت معدن ( 80 اسلاید و قابل ویرایش )

  این فایل در مورد قالب پاورپوینت معدن ( 80 اسلاید و قابل ویرایش ) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی معدن
  قالب پاورپوینت معدن ( 80 اسلاید و قابل ویرایش )
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت از معدن تا خانه

  این فایل در مورد پاورپوینت از معدن تا خانه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی معدن
  پاورپوینت از معدن تا خانه
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  زغال سنگ

  این فایل در مورد زغال سنگ و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی معدن
  زغال سنگ
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق آلودگی ناشی از عملیات زغال شویی

  این فایل در مورد تحقیق آلودگی ناشی از عملیات زغال شویی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی معدن
  تحقیق آلودگی ناشی از عملیات زغال شویی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق روش جبهه کار طولانی در مهندسی معدن

  این فایل در مورد تحقیق روش جبهه کار طولانی در مهندسی معدن و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی معدن
  تحقیق روش جبهه کار طولانی در مهندسی معدن
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق زغال سنگ و کارخانه زغالشویی

  این فایل در مورد تحقیق زغال سنگ و کارخانه زغالشویی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی معدن
  تحقیق زغال سنگ و کارخانه زغالشویی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پروژه معرفي و بررسي عوامل موثر در ميزان نفوذ آب هاي زيرزميني به داخل تونل هاي معدني

  این فایل در مورد پروژه معرفي و بررسي عوامل موثر در ميزان نفوذ آب هاي زيرزميني به داخل تونل هاي معدني و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی معدن
  پروژه معرفي و بررسي عوامل موثر در ميزان نفوذ آب هاي زيرزميني به داخل تونل هاي معدني
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق معادن موجود در استان زنجان

  این فایل در مورد تحقیق معادن موجود در استان زنجان و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی معدن
  تحقیق معادن موجود در استان زنجان
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق پتانسیل های معدنی استان قم

  این فایل در مورد تحقیق پتانسیل های معدنی استان قم و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی معدن
  تحقیق پتانسیل های معدنی استان قم
  قیمت محصول
  44,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  راهنمای نرم افزار سورپک

  این فایل در مورد راهنمای نرم افزار سورپک و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی معدن
  راهنمای نرم افزار سورپک
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی)

  این فایل در مورد تحقیق معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی معدن
  تحقیق معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی)
  قیمت محصول
  45,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق مكانيك سنگ در معدن سنگ تزئيني بيرجند

  این فایل در مورد تحقیق مكانيك سنگ در معدن سنگ تزئيني بيرجند و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی معدن
  تحقیق مكانيك سنگ در معدن سنگ تزئيني بيرجند
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق روش هاي اندازه گيري و تمهيدات پايداري شيب در معادن سطح

  این فایل در مورد تحقیق روش هاي اندازه گيري و تمهيدات پايداري شيب در معادن سطح و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی معدن
  تحقیق روش هاي اندازه گيري و تمهيدات پايداري شيب در معادن سطح
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.