id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  آسم، آسم ورزشی و اثر ورزش در بهبود و درمان آسم

  این فایل در مورد آسم، آسم ورزشی و اثر ورزش در بهبود و درمان آسم و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:مقالات آموزشی
  آسم، آسم ورزشی و اثر ورزش در بهبود و درمان آسم
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  بررسی تغییرات کاربری اراضی نوار ساحلی نور و رویان با استفاده ازGIS

  این فایل در مورد بررسی تغییرات کاربری اراضی نوار ساحلی نور و رویان با استفاده ازGIS و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:مقالات آموزشی
  بررسی تغییرات کاربری اراضی نوار ساحلی نور و رویان با استفاده ازGIS
  قیمت محصول
  4,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  لیبرالیسم

  این فایل در مورد لیبرالیسم و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:مقالات آموزشی
  لیبرالیسم
  قیمت محصول
  3,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  انواع سوئیچ­های نوری و کاربردهای آنها

  این فایل در مورد انواع سوئیچ­های نوری و کاربردهای آنها و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:مقالات آموزشی
  انواع سوئیچ­های نوری و کاربردهای آنها
  قیمت محصول
  7,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  اشتغال غیر رسمی سالمندان در دوران بعد از بازنشستگی

  این فایل در مورد اشتغال غیر رسمی سالمندان در دوران بعد از بازنشستگی و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:مقالات آموزشی
  اشتغال غیر رسمی سالمندان در دوران بعد از بازنشستگی
  قیمت محصول
  4,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  آشنایی باداروهای طبیعی خواص نعمتهای الهی

  این فایل در مورد آشنایی باداروهای طبیعی خواص نعمتهای الهی و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:مقالات آموزشی
  آشنایی باداروهای طبیعی خواص نعمتهای الهی
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  پروژه در مورد کاخ چهل ستون ...مناسب برای اریه به دانشگاه و مدارس

  این فایل در مورد پروژه در مورد کاخ چهل ستون ...مناسب برای اریه به دانشگاه و مدارس و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:مقالات آموزشی
  پروژه در مورد کاخ چهل ستون ...مناسب برای اریه به دانشگاه و مدارس
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  پاورپوینت كاربرد فناوریهای جدید در آموزش

  این فایل در مورد پاورپوینت كاربرد فناوریهای جدید در آموزش و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:مقالات آموزشی
  پاورپوینت كاربرد فناوریهای جدید در آموزش
  قیمت محصول
  4,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  نگاهی به جایگاه جهانگردی در ایران

  این فایل در مورد نگاهی به جایگاه جهانگردی در ایران و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:مقالات آموزشی
  نگاهی به جایگاه جهانگردی در ایران
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  راهنمای نگارش پایان نامه در مقطع كارشناسی ارشد

  این فایل در مورد راهنمای نگارش پایان نامه در مقطع كارشناسی ارشد و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:مقالات آموزشی
  راهنمای نگارش پایان نامه در مقطع كارشناسی ارشد
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  کردشگری استان کرمانشاه

  این فایل در مورد کردشگری استان کرمانشاه و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:مقالات آموزشی
  کردشگری استان کرمانشاه
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  توریست و تاثیر آن بر امنیت ملی

  این فایل در مورد توریست و تاثیر آن بر امنیت ملی و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:مقالات آموزشی
  توریست و تاثیر آن بر امنیت ملی
  قیمت محصول
  8,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  چگونه در روزهای سال جدید زیباتر شویم؟

  این فایل در مورد چگونه در روزهای سال جدید زیباتر شویم؟ و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:مقالات آموزشی
  چگونه در روزهای سال جدید زیباتر شویم؟
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  بررسی نقش ارزیابی عملكرد در افزایش كار آیی كاركنان پارت سازان

  این فایل در مورد بررسی نقش ارزیابی عملكرد در افزایش كار آیی كاركنان پارت سازان و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:مقالات آموزشی
  بررسی نقش ارزیابی عملكرد در افزایش كار آیی كاركنان پارت سازان
  قیمت محصول
  11,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  کتاب روش تحقیق بدون معلم

  این فایل در مورد کتاب روش تحقیق بدون معلم و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:مقالات آموزشی
  کتاب روش تحقیق بدون معلم
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی)

  این فایل در مورد بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی) و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:مقالات آموزشی
  بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی)
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی وISI

  این فایل در مورد آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی وISI و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:مقالات آموزشی
  آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی وISI
  قیمت محصول
  16,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  ترجمه مقاله security threats in cloud computing تهدیدات امنیتی در رایانش ابری

  این فایل در مورد ترجمه مقاله security threats in cloud computing تهدیدات امنیتی در رایانش ابری و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:مقالات آموزشی
  ترجمه مقاله security threats in cloud computing تهدیدات امنیتی در رایانش ابری
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  ترجمه مقاله Dynamic Resource Management in optical Grid مدیریت منابع پویا در شبکه های نوری

  این فایل در مورد ترجمه مقاله Dynamic Resource Management in optical Grid مدیریت منابع پویا در شبکه های نوری و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:مقالات آموزشی
  ترجمه مقاله Dynamic Resource Management in optical Grid مدیریت منابع پویا در شبکه های نوری
  قیمت محصول
  13,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  پروژة SSADM

  این فایل در مورد پروژة SSADM و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:مقالات آموزشی
  پروژة SSADM
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.