id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  گزارش کارآموزی تاثیر اقلیم در ساختمان سازی ، انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی ساختمان ها

  این فایل در مورد گزارش کارآموزی تاثیر اقلیم در ساختمان سازی ، انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی ساختمان ها و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری و عمران
  گزارش کارآموزی تاثیر اقلیم در ساختمان سازی ، انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی ساختمان ها
  قیمت محصول
  1,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  گزارش کارآموزی راه سازی و روسازی راه ها در شرکت ساختمانی و راه سازی

  این فایل در مورد گزارش کارآموزی راه سازی و روسازی راه ها در شرکت ساختمانی و راه سازی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری و عمران
  گزارش کارآموزی راه سازی و روسازی راه ها در شرکت ساختمانی و راه سازی
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک تعیین وزن مخصوص صحرایی خاک به کمک مخروط ماسه

  این فایل در مورد گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک تعیین وزن مخصوص صحرایی خاک به کمک مخروط ماسه و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری و عمران
  گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک تعیین وزن مخصوص صحرایی خاک به کمک مخروط ماسه
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  فناوری و کاربرد رنگ های نانو در ساختمان

  این فایل در مورد فناوری و کاربرد رنگ های نانو در ساختمان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری و عمران
  فناوری و کاربرد رنگ های نانو در ساختمان
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  طرح توجیهی کارآفرینی تولید سازه های فلزی

  این فایل در مورد طرح توجیهی کارآفرینی تولید سازه های فلزی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری و عمران
  طرح توجیهی کارآفرینی تولید سازه های فلزی
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پژوهش سازه های نگهبان خرپایی و نحوه اجرای آنها

  این فایل در مورد پژوهش سازه های نگهبان خرپایی و نحوه اجرای آنها و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری و عمران
  پژوهش سازه های نگهبان خرپایی و نحوه اجرای آنها
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تکنولوژی سقف کرومیت و کوبیاکس

  این فایل در مورد تکنولوژی سقف کرومیت و کوبیاکس و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری و عمران
  تکنولوژی سقف کرومیت و کوبیاکس
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  گزارش کار اموزی در شرکت صنایع کاشی خزر

  این فایل در مورد گزارش کار اموزی در شرکت صنایع کاشی خزر و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری و عمران
  گزارش کار اموزی در شرکت صنایع کاشی خزر
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی گزارش کار اموزی احداث ساختمان مسكوني

  این فایل در مورد بررسی گزارش کار اموزی احداث ساختمان مسكوني و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری و عمران
  بررسی گزارش کار اموزی احداث ساختمان مسكوني
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی گزارش کار اموزی در شرکت ساخت و ساز(ساخت بنا)

  این فایل در مورد بررسی گزارش کار اموزی در شرکت ساخت و ساز(ساخت بنا) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری و عمران
  بررسی گزارش کار اموزی در شرکت ساخت و ساز(ساخت بنا)
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  گزارش کار اموزی در شرکت ساخت و ساز

  این فایل در مورد گزارش کار اموزی در شرکت ساخت و ساز و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری و عمران
  گزارش کار اموزی در شرکت ساخت و ساز
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  گزارش کار اموزی رشته ی عمران(کار ورزی در شهرداری)

  این فایل در مورد گزارش کار اموزی رشته ی عمران(کار ورزی در شهرداری) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری و عمران
  گزارش کار اموزی رشته ی عمران(کار ورزی در شهرداری)
  قیمت محصول
  16,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  گزارش کار اموزی رشته ی معماری با موضوع نظارت بر ا جراي ساختمان

  این فایل در مورد گزارش کار اموزی رشته ی معماری با موضوع نظارت بر ا جراي ساختمان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری و عمران
  گزارش کار اموزی رشته ی معماری با موضوع نظارت بر ا جراي ساختمان
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  گزارش کار اموزی ساخت ساختمان اسکلت فلزی

  این فایل در مورد گزارش کار اموزی ساخت ساختمان اسکلت فلزی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری و عمران
  گزارش کار اموزی ساخت ساختمان اسکلت فلزی
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  گزارش کار اموزی (ساخت بنا 4 طبقه بتنی)

  این فایل در مورد گزارش کار اموزی (ساخت بنا 4 طبقه بتنی) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری و عمران
  گزارش کار اموزی (ساخت بنا 4 طبقه بتنی)
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  گزارش آزمايشگاه مقاومت مصالح

  این فایل در مورد گزارش آزمايشگاه مقاومت مصالح و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری و عمران
  گزارش آزمايشگاه مقاومت مصالح
  قیمت محصول
  7,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  گزارش کار اموزی احداث ساختمان مسكوني(رشته ی عمران)

  این فایل در مورد گزارش کار اموزی احداث ساختمان مسكوني(رشته ی عمران) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری و عمران
  گزارش کار اموزی احداث ساختمان مسكوني(رشته ی عمران)
  قیمت محصول
  13,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  گزارش کار اموزی احداث ساختمان مسكوني(رشته ی عمران)

  این فایل در مورد گزارش کار اموزی احداث ساختمان مسكوني(رشته ی عمران) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری و عمران
  گزارش کار اموزی احداث ساختمان مسكوني(رشته ی عمران)
  قیمت محصول
  13,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  رساله طراحی مرکز فرهنگی جوانان دریاچه چیتگر

  این فایل در مورد رساله طراحی مرکز فرهنگی جوانان دریاچه چیتگر و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری و عمران
  رساله طراحی مرکز فرهنگی جوانان دریاچه چیتگر
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  طراحی مرکز همایش و تحقیقات نانو تکنولوژی

  این فایل در مورد طراحی مرکز همایش و تحقیقات نانو تکنولوژی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری و عمران
  طراحی مرکز همایش و تحقیقات نانو تکنولوژی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.