id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  بررسی سیمان کوره ای پورتلند و سیمان EMC

  این فایل در مورد بررسی سیمان کوره ای پورتلند و سیمان EMC و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  بررسی سیمان کوره ای پورتلند و سیمان EMC
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  دانلود طرح توجیهی بهره برداری از معادن سنگ نمک (با ظرفیت 30000 تن در سال)

  این فایل در مورد دانلود طرح توجیهی بهره برداری از معادن سنگ نمک (با ظرفیت 30000 تن در سال) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  دانلود طرح توجیهی بهره برداری از معادن سنگ نمک (با ظرفیت 30000 تن در سال)
  قیمت محصول
  1,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود طرح توجیهی بهره برداری از معادن سولفات سدیم

  این فایل در مورد دانلود طرح توجیهی بهره برداری از معادن سولفات سدیم و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  دانلود طرح توجیهی بهره برداری از معادن سولفات سدیم
  قیمت محصول
  1,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود طرح توجیهی بهره برداری معدن سنگ آهن

  این فایل در مورد دانلود طرح توجیهی بهره برداری معدن سنگ آهن و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  دانلود طرح توجیهی بهره برداری معدن سنگ آهن
  قیمت محصول
  2,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  طرح توجیهی و کارآفرینی سنگ معدن تراورتن

  این فایل در مورد طرح توجیهی و کارآفرینی سنگ معدن تراورتن و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  طرح توجیهی و کارآفرینی سنگ معدن تراورتن
  قیمت محصول
  2,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  طرح توجیهی و کارآفرینی معدن سنگ مرمریت

  این فایل در مورد طرح توجیهی و کارآفرینی معدن سنگ مرمریت و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  طرح توجیهی و کارآفرینی معدن سنگ مرمریت
  قیمت محصول
  2,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  طرح توجیهی و کارآفرینی معدن کائولن

  این فایل در مورد طرح توجیهی و کارآفرینی معدن کائولن و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  طرح توجیهی و کارآفرینی معدن کائولن
  قیمت محصول
  2,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پژوهش معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی)

  این فایل در مورد پژوهش معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی) و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  پژوهش معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی)
  قیمت محصول
  20,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  معدن دولومیت شهرضا

  این فایل در مورد معدن دولومیت شهرضا و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  معدن دولومیت شهرضا
  قیمت محصول
  14,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  معادن مس و آثار تخریبی آن بر محیط زیست

  این فایل در مورد معادن مس و آثار تخریبی آن بر محیط زیست و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  معادن مس و آثار تخریبی آن بر محیط زیست
  قیمت محصول
  14,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  بررسی آسیب های زیست محیطی معدن بوکسیت جاجرم و کارخانه فرآوری آلومینای جاجرم

  این فایل در مورد بررسی آسیب های زیست محیطی معدن بوکسیت جاجرم و کارخانه فرآوری آلومینای جاجرم و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  بررسی آسیب های زیست محیطی معدن بوکسیت جاجرم و کارخانه فرآوری آلومینای جاجرم
  قیمت محصول
  17,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  آلیاژ های AL-Li (آلمینیوم و لیتیوم)

  این فایل در مورد آلیاژ های AL-Li (آلمینیوم و لیتیوم) و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  آلیاژ های AL-Li (آلمینیوم و لیتیوم)
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  طراحی و ساخت قالبهای دایکاست

  این فایل در مورد طراحی و ساخت قالبهای دایکاست و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  طراحی و ساخت قالبهای دایکاست
  قیمت محصول
  11,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  بررسی روشهای استخراج و فرآوری سنگ ساختمانی تراروتن حاجی آباد

  این فایل در مورد بررسی روشهای استخراج و فرآوری سنگ ساختمانی تراروتن حاجی آباد و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  بررسی روشهای استخراج و فرآوری سنگ ساختمانی تراروتن حاجی آباد
  قیمت محصول
  11,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  بررسی کانی کائولینیت در معدن زنوز

  این فایل در مورد بررسی کانی کائولینیت در معدن زنوز و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  بررسی کانی کائولینیت در معدن زنوز
  قیمت محصول
  16,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  بررسی چگونگی انجام ممیزی انرژی در کارخانه گچ جبل

  این فایل در مورد بررسی چگونگی انجام ممیزی انرژی در کارخانه گچ جبل و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  بررسی چگونگی انجام ممیزی انرژی در کارخانه گچ جبل
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  مکانیزم شکست در اثر انفجار

  این فایل در مورد مکانیزم شکست در اثر انفجار و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  مکانیزم شکست در اثر انفجار
  قیمت محصول
  17,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  بهینه سازی روش های استخراج در معادن سنگ چینی

  این فایل در مورد بهینه سازی روش های استخراج در معادن سنگ چینی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  بهینه سازی روش های استخراج در معادن سنگ چینی
  قیمت محصول
  16,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  تحلیل و بررسی كاربرد استخراج زیرزمینی در معادن سنگ های نما

  این فایل در مورد تحلیل و بررسی كاربرد استخراج زیرزمینی در معادن سنگ های نما و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  تحلیل و بررسی كاربرد استخراج زیرزمینی در معادن سنگ های نما
  قیمت محصول
  16,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  ارزیابی رفتار تنش - كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمایش خودكنترل

  این فایل در مورد ارزیابی رفتار تنش - كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمایش خودكنترل و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  ارزیابی رفتار تنش - كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمایش خودكنترل
  قیمت محصول
  14,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.