id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  برسي تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس دانش آموزان

  این فایل در مورد برسي تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس دانش آموزان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  برسي تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس دانش آموزان
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تبیین رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي

  این فایل در مورد تبیین رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  تبیین رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي
  قیمت محصول
  16,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  نمونه تفسير روان شناختي نقاشي هاي اطفال 7 تا 9 ساله كرج در ارتباطات خانوادگي

  این فایل در مورد نمونه تفسير روان شناختي نقاشي هاي اطفال 7 تا 9 ساله كرج در ارتباطات خانوادگي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  نمونه تفسير روان شناختي نقاشي هاي اطفال 7 تا 9 ساله كرج در ارتباطات خانوادگي
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مقاله بررسي علل فرار مغزها در دبيرستان

  این فایل در مورد مقاله بررسي علل فرار مغزها در دبيرستان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  مقاله بررسي علل فرار مغزها در دبيرستان
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی رضايت زناشويي خانواده‌هاي زنان شاغل و خانه دار

  این فایل در مورد بررسی رضايت زناشويي خانواده‌هاي زنان شاغل و خانه دار و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  بررسی رضايت زناشويي خانواده‌هاي زنان شاغل و خانه دار
  قیمت محصول
  13,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مطالعه عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه

  این فایل در مورد مطالعه عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  مطالعه عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده

  این فایل در مورد بررسی افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  بررسی افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده
  قیمت محصول
  9,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  رابطة بين شيوه هاي فرزندپروري، با مكان كنترل در دانش آموزان

  این فایل در مورد رابطة بين شيوه هاي فرزندپروري، با مكان كنترل در دانش آموزان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  رابطة بين شيوه هاي فرزندپروري، با مكان كنترل در دانش آموزان
  قیمت محصول
  7,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي تاثير پدر و مادر بر خلق خوي كودكان كه در منزل هستند و كودكان مهد كودك

  این فایل در مورد بررسي تاثير پدر و مادر بر خلق خوي كودكان كه در منزل هستند و كودكان مهد كودك و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  بررسي تاثير پدر و مادر بر خلق خوي كودكان كه در منزل هستند و كودكان مهد كودك
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش نشانه‌هاي اضطراب كودكان

  این فایل در مورد بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش نشانه‌هاي اضطراب كودكان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش نشانه‌هاي اضطراب كودكان
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي تفاوت سبک اسنادي کودک عادي و کودک عقب مانده ذهني

  این فایل در مورد بررسي تفاوت سبک اسنادي کودک عادي و کودک عقب مانده ذهني و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  بررسي تفاوت سبک اسنادي کودک عادي و کودک عقب مانده ذهني
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي تيپ شخصيتي (درون گرا- برون گرا) در بازيگران گروه هاي مختلف تئاتر

  این فایل در مورد بررسي تيپ شخصيتي (درون گرا- برون گرا) در بازيگران گروه هاي مختلف تئاتر و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  بررسي تيپ شخصيتي (درون گرا- برون گرا) در بازيگران گروه هاي مختلف تئاتر
  قیمت محصول
  16,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت معلمان زن در شهر ري

  این فایل در مورد بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت معلمان زن در شهر ري و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت معلمان زن در شهر ري
  قیمت محصول
  9,100
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت‌ورزي و خودكارآمدي فرزندان آنها در بين دانش‌آموزان دخت

  این فایل در مورد بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت‌ورزي و خودكارآمدي فرزندان آنها در بين دانش‌آموزان دخت و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت‌ورزي و خودكارآمدي فرزندان آنها در بين دانش‌آموزان دخت
  قیمت محصول
  22,650
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مقايسه سلامت روان شاعران در كنار افراد غير شاعر

  این فایل در مورد مقايسه سلامت روان شاعران در كنار افراد غير شاعر و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  مقايسه سلامت روان شاعران در كنار افراد غير شاعر
  قیمت محصول
  7,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مقايسه عملكردهاي اجرائي بيماران مبتلا به اختلال سلوك با افراد سالم

  این فایل در مورد مقايسه عملكردهاي اجرائي بيماران مبتلا به اختلال سلوك با افراد سالم و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  مقايسه عملكردهاي اجرائي بيماران مبتلا به اختلال سلوك با افراد سالم
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور

  این فایل در مورد بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي ميزان افسردگي در پرسنل بيمارستان

  این فایل در مورد بررسي ميزان افسردگي در پرسنل بيمارستان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  بررسي ميزان افسردگي در پرسنل بيمارستان
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تعيين رابطه رضايت زناشويي مادران وعزت نفس دختران شان

  این فایل در مورد تعيين رابطه رضايت زناشويي مادران وعزت نفس دختران شان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  تعيين رابطه رضايت زناشويي مادران وعزت نفس دختران شان
  قیمت محصول
  7,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تاثير برنامه هاي ماهواره اي بررشد اجتماعي نوجوانان

  این فایل در مورد تاثير برنامه هاي ماهواره اي بررشد اجتماعي نوجوانان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  تاثير برنامه هاي ماهواره اي بررشد اجتماعي نوجوانان
  قیمت محصول
  9,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.