id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  استفاده موثر از قوانين و مقررات برگزاري مناقصات در مديريت پروژه

  این فایل در مورد استفاده موثر از قوانين و مقررات برگزاري مناقصات در مديريت پروژه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت مناقصات
  استفاده موثر از قوانين و مقررات برگزاري مناقصات در مديريت پروژه
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  ابزارها، اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گزار

  این فایل در مورد ابزارها، اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گزار و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت مناقصات
  ابزارها، اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گزار
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  ابهامات و چالش هاي قانون برگزاري مناقصات

  این فایل در مورد ابهامات و چالش هاي قانون برگزاري مناقصات و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت مناقصات
  ابهامات و چالش هاي قانون برگزاري مناقصات
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  ارزیابی کیفی مناقصه گران در چه صورتی لزوم دارد؟ و به چه کار می آید؟

  این فایل در مورد ارزیابی کیفی مناقصه گران در چه صورتی لزوم دارد؟ و به چه کار می آید؟ و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت مناقصات
  ارزیابی کیفی مناقصه گران در چه صورتی لزوم دارد؟ و به چه کار می آید؟
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  اهمیت و جایگاه ارزیابی کیفی مناقصه گران در برگزاري مناقصات

  این فایل در مورد اهمیت و جایگاه ارزیابی کیفی مناقصه گران در برگزاري مناقصات و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت مناقصات
  اهمیت و جایگاه ارزیابی کیفی مناقصه گران در برگزاري مناقصات
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  بررسی نارسایی هاي آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات

  این فایل در مورد بررسی نارسایی هاي آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت مناقصات
  بررسی نارسایی هاي آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  برگزاري مناقصات در قوانين و مقررات ايران

  این فایل در مورد برگزاري مناقصات در قوانين و مقررات ايران و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت مناقصات
  برگزاري مناقصات در قوانين و مقررات ايران
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحلیل تأثیر رابطه قیمت تراز شده در مناقصات دو مرحله اي

  این فایل در مورد تحلیل تأثیر رابطه قیمت تراز شده در مناقصات دو مرحله اي و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت مناقصات
  تحلیل تأثیر رابطه قیمت تراز شده در مناقصات دو مرحله اي
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تفاوت هاي قانون با قوانین و مقررات سابق و پیشنهادات

  این فایل در مورد تفاوت هاي قانون با قوانین و مقررات سابق و پیشنهادات و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت مناقصات
  تفاوت هاي قانون با قوانین و مقررات سابق و پیشنهادات
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  مروری بر قانون برگزاری مناقصات و تأثیر آیین نامه های اجرایی بر قانون

  این فایل در مورد مروری بر قانون برگزاری مناقصات و تأثیر آیین نامه های اجرایی بر قانون و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت مناقصات
  مروری بر قانون برگزاری مناقصات و تأثیر آیین نامه های اجرایی بر قانون
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق قانون‌ برگزاری‌ مناقصات‌

  این فایل در مورد تحقیق قانون‌ برگزاری‌ مناقصات‌ و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت مناقصات
  تحقیق قانون‌ برگزاری‌ مناقصات‌
  قیمت محصول
  23,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک
   دسته بندی مطالب
   پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
   ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
   تلگرام:plusfair
   تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.