id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  تحقیق رضایتمندی مشتریان شرکت داروسازی ثامن طی وره یکساله وارائه راهکارهایی برای بهبود آن

  این فایل در مورد تحقیق رضایتمندی مشتریان شرکت داروسازی ثامن طی وره یکساله وارائه راهکارهایی برای بهبود آن و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت مشتری
  تحقیق رضایتمندی مشتریان شرکت داروسازی ثامن طی وره یکساله وارائه راهکارهایی برای بهبود آن
  قیمت محصول
  45,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق نقش آموزش کارکنان در رضایتمندی مشتریان

  این فایل در مورد تحقیق نقش آموزش کارکنان در رضایتمندی مشتریان و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت مشتری
  تحقیق نقش آموزش کارکنان در رضایتمندی مشتریان
  قیمت محصول
  55,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق نقش زبان بدن در سیستم های ارتباط با مشتری

  این فایل در مورد تحقیق نقش زبان بدن در سیستم های ارتباط با مشتری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت مشتری
  تحقیق نقش زبان بدن در سیستم های ارتباط با مشتری
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتري

  این فایل در مورد پاورپوینت سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتري و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت مشتری
  پاورپوینت سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتري
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق توسعه مدل فرآیندی مدیریت دانش مشتری با استفاده از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری

  این فایل در مورد تحقیق توسعه مدل فرآیندی مدیریت دانش مشتری با استفاده از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت مشتری
  تحقیق توسعه مدل فرآیندی مدیریت دانش مشتری با استفاده از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با عملکرد

  این فایل در مورد تحقیق رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با عملکرد و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت مشتری
  تحقیق رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با عملکرد
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  ترجمه مقاله ابعاد فرهنگی در مورد رفتار خرید مصرف کننده و نگرش های مربوط به مد در اجناس و محصولات

  این فایل در مورد ترجمه مقاله ابعاد فرهنگی در مورد رفتار خرید مصرف کننده و نگرش های مربوط به مد در اجناس و محصولات و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت مشتری
  ترجمه مقاله ابعاد فرهنگی در مورد رفتار خرید مصرف کننده و نگرش های مربوط به مد در اجناس و محصولات
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت رضایت و وفاداری پس از خرید

  این فایل در مورد پاورپوینت رضایت و وفاداری پس از خرید و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت مشتری
  پاورپوینت رضایت و وفاداری پس از خرید
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  ترجمه مقاله با موضوع استفاده از رسانه اجتماعی برای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و رضایت از عملکرد

  این فایل در مورد ترجمه مقاله با موضوع استفاده از رسانه اجتماعی برای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و رضایت از عملکرد و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت مشتری
  ترجمه مقاله با موضوع استفاده از رسانه اجتماعی برای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و رضایت از عملکرد
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  مقاله ترجمه شده با عنوان سازگار کردن تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری، به همراه اصل مقاله

  این فایل در مورد مقاله ترجمه شده با عنوان سازگار کردن تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری، به همراه اصل مقاله و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت مشتری
  مقاله ترجمه شده با عنوان سازگار کردن تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری، به همراه اصل مقاله
  قیمت محصول
  37,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  مقاله ترجمه شده سازگار کردن تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری

  این فایل در مورد مقاله ترجمه شده سازگار کردن تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت مشتری
  مقاله ترجمه شده سازگار کردن تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری
  قیمت محصول
  39,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  ترجمه مقاله تعامل اجتماعی، راحتی و رضایت مشتری: تأثیر تعدیل کننده تجربه مشتری

  این فایل در مورد ترجمه مقاله تعامل اجتماعی، راحتی و رضایت مشتری: تأثیر تعدیل کننده تجربه مشتری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت مشتری
  ترجمه مقاله تعامل اجتماعی، راحتی و رضایت مشتری: تأثیر تعدیل کننده تجربه مشتری
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت راهکارهای جذب مشتری

  این فایل در مورد پاورپوینت راهکارهای جذب مشتری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت مشتری
  پاورپوینت راهکارهای جذب مشتری
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت ارزش آفرینی، رضایت مندی و مدیریت ارتباط با مشتری

  این فایل در مورد پاورپوینت ارزش آفرینی، رضایت مندی و مدیریت ارتباط با مشتری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت مشتری
  پاورپوینت ارزش آفرینی، رضایت مندی و مدیریت ارتباط با مشتری
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت بررسی استانداردهای خدمات پس از فروش

  این فایل در مورد پاورپوینت بررسی استانداردهای خدمات پس از فروش و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت مشتری
  پاورپوینت بررسی استانداردهای خدمات پس از فروش
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت مشتری مداری

  این فایل در مورد پاورپوینت مشتری مداری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت مشتری
  پاورپوینت مشتری مداری
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت مشتري مداري و بررسي الگوي جلب رضايت مشتريان

  این فایل در مورد پاورپوینت مشتري مداري و بررسي الگوي جلب رضايت مشتريان و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت مشتری
  پاورپوینت مشتري مداري و بررسي الگوي جلب رضايت مشتريان
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق رضایت مشتری

  این فایل در مورد تحقیق رضایت مشتری و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت مشتری
  تحقیق رضایت مشتری
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  مقاله ترجمه شده با عنوان سازگار کردن تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری

  این فایل در مورد مقاله ترجمه شده با عنوان سازگار کردن تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت مشتری
  مقاله ترجمه شده با عنوان سازگار کردن تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری
  قیمت محصول
  38,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.