id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  نقش مدیریت ریسک پروژه ها در کاهش احتمال بروز ادعا

  این فایل در مورد نقش مدیریت ریسک پروژه ها در کاهش احتمال بروز ادعا و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ریسک
  نقش مدیریت ریسک پروژه ها در کاهش احتمال بروز ادعا
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  روش هاي شناسایی ریسک در پروژه هاي ساخت

  این فایل در مورد روش هاي شناسایی ریسک در پروژه هاي ساخت و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ریسک
  روش هاي شناسایی ریسک در پروژه هاي ساخت
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  مدیریت ریسک

  این فایل در مورد مدیریت ریسک و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ریسک
  مدیریت ریسک
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  مديريت ريسك

  این فایل در مورد مديريت ريسك و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ریسک
  مديريت ريسك
  قیمت محصول
  16,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق شناسایی و تحلیل ریسک های سيستم هاي يكپارچه سازماني ERP بر اساس روش تصميم گيري چند معياره فازی

  این فایل در مورد تحقیق شناسایی و تحلیل ریسک های سيستم هاي يكپارچه سازماني ERP بر اساس روش تصميم گيري چند معياره فازی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ریسک
  تحقیق شناسایی و تحلیل ریسک های سيستم هاي يكپارچه سازماني ERP بر اساس روش تصميم گيري چند معياره فازی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق مدیریت ریسک

  این فایل در مورد تحقیق مدیریت ریسک و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ریسک
  تحقیق مدیریت ریسک
  قیمت محصول
  53,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق نقش هیأت مدیره در مدیریت ریسک در عرصه سازمان‎

  این فایل در مورد تحقیق نقش هیأت مدیره در مدیریت ریسک در عرصه سازمان‎ و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ریسک
  تحقیق نقش هیأت مدیره در مدیریت ریسک در عرصه سازمان‎
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت مدیریت ریسک پروژه

  این فایل در مورد پاورپوینت مدیریت ریسک پروژه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ریسک
  پاورپوینت مدیریت ریسک پروژه
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق بسط فرآيند ريسک براي اداره فرصت ها

  این فایل در مورد تحقیق بسط فرآيند ريسک براي اداره فرصت ها و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ریسک
  تحقیق بسط فرآيند ريسک براي اداره فرصت ها
  قیمت محصول
  16,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت مدیریت ریسک در نظام سلامت

  این فایل در مورد پاورپوینت مدیریت ریسک در نظام سلامت و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ریسک
  پاورپوینت مدیریت ریسک در نظام سلامت
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق بررسی شاخص های ریسک به روش فرانک و مورگان در یک کارخانه داروسازی

  این فایل در مورد تحقیق بررسی شاخص های ریسک به روش فرانک و مورگان در یک کارخانه داروسازی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ریسک
  تحقیق بررسی شاخص های ریسک به روش فرانک و مورگان در یک کارخانه داروسازی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت تجزیه و تحلیل خطا و آثار آن

  این فایل در مورد پاورپوینت تجزیه و تحلیل خطا و آثار آن و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ریسک
  پاورپوینت تجزیه و تحلیل خطا و آثار آن
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت اصول ده گانه مدیریت ریسک سازمانی

  این فایل در مورد پاورپوینت اصول ده گانه مدیریت ریسک سازمانی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ریسک
  پاورپوینت اصول ده گانه مدیریت ریسک سازمانی
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  آنالیز ریسک در تونل سازی مکانیزه شهری

  این فایل در مورد آنالیز ریسک در تونل سازی مکانیزه شهری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ریسک
  آنالیز ریسک در تونل سازی مکانیزه شهری
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک

  این فایل در مورد پاورپوینت مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ریسک
  پاورپوینت مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت ریسک

  این فایل در مورد پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت ریسک و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ریسک
  پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت ریسک
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت مدیریت ریسک (در نظام سلامت)

  این فایل در مورد پاورپوینت مدیریت ریسک (در نظام سلامت) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ریسک
  پاورپوینت مدیریت ریسک (در نظام سلامت)
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت تعریف ریسک و شناسایی و مدیریت ریسک‌ های بانکی

  این فایل در مورد پاورپوینت تعریف ریسک و شناسایی و مدیریت ریسک‌ های بانکی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ریسک
  پاورپوینت تعریف ریسک و شناسایی و مدیریت ریسک‌ های بانکی
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق ریسک و مدیریت ریسک

  این فایل در مورد تحقیق ریسک و مدیریت ریسک و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ریسک
  تحقیق ریسک و مدیریت ریسک
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.