id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  تحقیق بررسي شيوه ها و مباني نظري كاهش تصدي گري خدمات پشتيباني دانشگاه هاي علوم پزشكي

  این فایل در مورد تحقیق بررسي شيوه ها و مباني نظري كاهش تصدي گري خدمات پشتيباني دانشگاه هاي علوم پزشكي و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت دولتی
  تحقیق بررسي شيوه ها و مباني نظري كاهش تصدي گري خدمات پشتيباني دانشگاه هاي علوم پزشكي
  قیمت محصول
  23,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت تاریخچه اداره امور عمومی در ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی

  این فایل در مورد پاورپوینت تاریخچه اداره امور عمومی در ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت دولتی
  پاورپوینت تاریخچه اداره امور عمومی در ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت جلد اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی

  این فایل در مورد پاورپوینت جلد اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت دولتی
  پاورپوینت جلد اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی
  قیمت محصول
  34,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت بخش دوم کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی (گذری اجمالی بر سیر تحول مدیریت دولتی)

  این فایل در مورد پاورپوینت بخش دوم کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی (گذری اجمالی بر سیر تحول مدیریت دولتی) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت دولتی
  پاورپوینت بخش دوم کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی (گذری اجمالی بر سیر تحول مدیریت دولتی)
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت بخش اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی (مفاهیم و تعاریف مدیریت دولتی)

  این فایل در مورد پاورپوینت بخش اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی (مفاهیم و تعاریف مدیریت دولتی) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت دولتی
  پاورپوینت بخش اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی (مفاهیم و تعاریف مدیریت دولتی)
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت نظریه های کلاسیک، نئوکلاسیک، سیستمی و اقتضائی در مدیریت دولتی

  این فایل در مورد پاورپوینت نظریه های کلاسیک، نئوکلاسیک، سیستمی و اقتضائی در مدیریت دولتی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت دولتی
  پاورپوینت نظریه های کلاسیک، نئوکلاسیک، سیستمی و اقتضائی در مدیریت دولتی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت اداره امور استخدامی عمومی

  این فایل در مورد پاورپوینت اداره امور استخدامی عمومی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت دولتی
  پاورپوینت اداره امور استخدامی عمومی
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت قوه مجریه و دستگاه اداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  این فایل در مورد پاورپوینت قوه مجریه و دستگاه اداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت دولتی
  پاورپوینت قوه مجریه و دستگاه اداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت مالیه عمومی و بودجه دولتی

  این فایل در مورد پاورپوینت مالیه عمومی و بودجه دولتی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت دولتی
  پاورپوینت مالیه عمومی و بودجه دولتی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت اخلاق حرفه ای، اصول و ویژگی های آن

  این فایل در مورد پاورپوینت اخلاق حرفه ای، اصول و ویژگی های آن و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت دولتی
  پاورپوینت اخلاق حرفه ای، اصول و ویژگی های آن
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف دکتر علی اصغر پورعزت با موضوع فهم اداره و حکمرانی

  این فایل در مورد پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف دکتر علی اصغر پورعزت با موضوع فهم اداره و حکمرانی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت دولتی
  پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف دکتر علی اصغر پورعزت با موضوع فهم اداره و حکمرانی
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در کشورها و شرکت های مختلف دنیا

  این فایل در مورد پاورپوینت نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در کشورها و شرکت های مختلف دنیا و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت دولتی
  پاورپوینت نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در کشورها و شرکت های مختلف دنیا
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت مبانی فلسفی تئوری های سازمان و مدیریت

  این فایل در مورد پاورپوینت مبانی فلسفی تئوری های سازمان و مدیریت و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت دولتی
  پاورپوینت مبانی فلسفی تئوری های سازمان و مدیریت
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت بررسی نظام اداری تطبیقی در کشور ژاپن

  این فایل در مورد پاورپوینت بررسی نظام اداری تطبیقی در کشور ژاپن و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت دولتی
  پاورپوینت بررسی نظام اداری تطبیقی در کشور ژاپن
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت تکريم ارباب رجوع و جلب رضايت مراجعين

  این فایل در مورد پاورپوینت تکريم ارباب رجوع و جلب رضايت مراجعين و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت دولتی
  پاورپوینت تکريم ارباب رجوع و جلب رضايت مراجعين
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی

  این فایل در مورد جزوه مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت دولتی
  جزوه مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی
  قیمت محصول
  21,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت فلسفه مشارکت

  این فایل در مورد پاورپوینت فلسفه مشارکت و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت دولتی
  پاورپوینت فلسفه مشارکت
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت خصوصی سازی

  این فایل در مورد پاورپوینت خصوصی سازی و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت دولتی
  پاورپوینت خصوصی سازی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند و بایستی متفاوت با؟شند

  این فایل در مورد تحقیق چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند و بایستی متفاوت با؟شند و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت دولتی
  تحقیق چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند و بایستی متفاوت با؟شند
  قیمت محصول
  16,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت اخلاق کار و ارزشهای سازمانی

  این فایل در مورد پاورپوینت اخلاق کار و ارزشهای سازمانی و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت دولتی
  پاورپوینت اخلاق کار و ارزشهای سازمانی
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.