id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  پاورپوینت نقش آموزش از طریق شبیه سازی رایانه ای در مدیریت بحران بیمارستانی

  این فایل در مورد پاورپوینت نقش آموزش از طریق شبیه سازی رایانه ای در مدیریت بحران بیمارستانی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بحران
  پاورپوینت نقش آموزش از طریق شبیه سازی رایانه ای در مدیریت بحران بیمارستانی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق روش های مدیریت فرآیند حوادث

  این فایل در مورد تحقیق روش های مدیریت فرآیند حوادث و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بحران
  تحقیق روش های مدیریت فرآیند حوادث
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع مدیریت بحران و سیستم های کنترل

  این فایل در مورد پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع مدیریت بحران و سیستم های کنترل و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بحران
  پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع مدیریت بحران و سیستم های کنترل
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت مدیریت بحران (Crisis Management)

  این فایل در مورد پاورپوینت مدیریت بحران (Crisis Management) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بحران
  پاورپوینت مدیریت بحران (Crisis Management)
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت معمار لوکوربوزیه

  این فایل در مورد پاورپوینت معمار لوکوربوزیه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بحران
  پاورپوینت معمار لوکوربوزیه
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت بسیج و مدیریت بحران در اغتشاشات داخلى

  این فایل در مورد پاورپوینت بسیج و مدیریت بحران در اغتشاشات داخلى و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بحران
  پاورپوینت بسیج و مدیریت بحران در اغتشاشات داخلى
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق بررسی مدیریت بحران و تعریف آن در نظام مدیریت

  این فایل در مورد تحقیق بررسی مدیریت بحران و تعریف آن در نظام مدیریت و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بحران
  تحقیق بررسی مدیریت بحران و تعریف آن در نظام مدیریت
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق مشاركت هاي مردمي و خسارت هاي اقتصادي ناشي از زلزله استان هاي زنجان و گيلان

  این فایل در مورد تحقیق مشاركت هاي مردمي و خسارت هاي اقتصادي ناشي از زلزله استان هاي زنجان و گيلان و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بحران
  تحقیق مشاركت هاي مردمي و خسارت هاي اقتصادي ناشي از زلزله استان هاي زنجان و گيلان
  قیمت محصول
  33,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت مدیریت بحران و انواع مدل های آن

  این فایل در مورد پاورپوینت مدیریت بحران و انواع مدل های آن و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بحران
  پاورپوینت مدیریت بحران و انواع مدل های آن
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت کارگروه تخصصی احیای مراتع و مقابله با خشکسالی ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور

  این فایل در مورد پاورپوینت کارگروه تخصصی احیای مراتع و مقابله با خشکسالی ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بحران
  پاورپوینت کارگروه تخصصی احیای مراتع و مقابله با خشکسالی ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور
  قیمت محصول
  33,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت نظارت و کنترل در سازمان

  این فایل در مورد پاورپوینت نظارت و کنترل در سازمان و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بحران
  پاورپوینت نظارت و کنترل در سازمان
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت مدیریت بحران چگونه است؟

  این فایل در مورد پاورپوینت مدیریت بحران چگونه است؟ و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بحران
  پاورپوینت مدیریت بحران چگونه است؟
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت مدیریت بحران، اتاق بحران و سیستم فرماندهی حادثه

  این فایل در مورد پاورپوینت مدیریت بحران، اتاق بحران و سیستم فرماندهی حادثه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بحران
  پاورپوینت مدیریت بحران، اتاق بحران و سیستم فرماندهی حادثه
  قیمت محصول
  40,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق اصول و راهکارهای مدیریت بحران

  این فایل در مورد تحقیق اصول و راهکارهای مدیریت بحران و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بحران
  تحقیق اصول و راهکارهای مدیریت بحران
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق مدیریت بحران سازمانی

  این فایل در مورد تحقیق مدیریت بحران سازمانی و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بحران
  تحقیق مدیریت بحران سازمانی
  قیمت محصول
  27,250
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق مدیریت بحران

  این فایل در مورد تحقیق مدیریت بحران و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بحران
  تحقیق مدیریت بحران
  قیمت محصول
  27,750
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق شش گام موثر در مديريت بحران

  این فایل در مورد تحقیق شش گام موثر در مديريت بحران و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بحران
  تحقیق شش گام موثر در مديريت بحران
  قیمت محصول
  26,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت استانداردهاي امدادي در بلايا و حوادث غير مرقبه

  این فایل در مورد پاورپوینت استانداردهاي امدادي در بلايا و حوادث غير مرقبه و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بحران
  پاورپوینت استانداردهاي امدادي در بلايا و حوادث غير مرقبه
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل
   دسته بندی مطالب
   پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
   ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
   تلگرام:plusfair
   تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.