id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  پاورپوینت مروری بر مفهوم رقابت و مزيت رقابتي

  این فایل در مورد پاورپوینت مروری بر مفهوم رقابت و مزيت رقابتي و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازار
  پاورپوینت مروری بر مفهوم رقابت و مزيت رقابتي
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  مشارکت تأمین کننده

  این فایل در مورد مشارکت تأمین کننده و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازار
  مشارکت تأمین کننده
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت بازار قراردادهای آتی

  این فایل در مورد پاورپوینت بازار قراردادهای آتی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازار
  پاورپوینت بازار قراردادهای آتی
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت بازار سرمایه و بازارها

  این فایل در مورد پاورپوینت بازار سرمایه و بازارها و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازار
  پاورپوینت بازار سرمایه و بازارها
  قیمت محصول
  13,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  بررسی اثر تبلیغات و ترفیع قیمت بر ارزش ویژه برند

  این فایل در مورد بررسی اثر تبلیغات و ترفیع قیمت بر ارزش ویژه برند و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازار
  بررسی اثر تبلیغات و ترفیع قیمت بر ارزش ویژه برند
  قیمت محصول
  11,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  بررسي تاثير عوامل بازاريابي دروني بر چابكي سازماني (مطالعه موردي : اداره كل راه و شهرسازي گيلان)

  این فایل در مورد بررسي تاثير عوامل بازاريابي دروني بر چابكي سازماني (مطالعه موردي : اداره كل راه و شهرسازي گيلان) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازار
  بررسي تاثير عوامل بازاريابي دروني بر چابكي سازماني (مطالعه موردي : اداره كل راه و شهرسازي گيلان)
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقيق پيرامون بازار خودرو

  این فایل در مورد تحقيق پيرامون بازار خودرو و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازار
  تحقيق پيرامون بازار خودرو
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقيق پيرامون بازار اسلامي

  این فایل در مورد تحقيق پيرامون بازار اسلامي و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازار
  تحقيق پيرامون بازار اسلامي
  قیمت محصول
  21,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقيق پيرامون بازار ارز

  این فایل در مورد تحقيق پيرامون بازار ارز و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازار
  تحقيق پيرامون بازار ارز
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت فنون فروش

  این فایل در مورد پاورپوینت فنون فروش و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازار
  پاورپوینت فنون فروش
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق بررسی روش های اندازه گیری رضایت مشتری

  این فایل در مورد تحقیق بررسی روش های اندازه گیری رضایت مشتری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازار
  تحقیق بررسی روش های اندازه گیری رضایت مشتری
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق بررسي عملكرد سايت بازار بيز (BazaarBiz) در تجارت الکترونیک و جذب مشتريان

  این فایل در مورد تحقیق بررسي عملكرد سايت بازار بيز (BazaarBiz) در تجارت الکترونیک و جذب مشتريان و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازار
  تحقیق بررسي عملكرد سايت بازار بيز (BazaarBiz) در تجارت الکترونیک و جذب مشتريان
  قیمت محصول
  40,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت بانک ها و نقش آن در بازار پول و سرمایه

  این فایل در مورد پاورپوینت بانک ها و نقش آن در بازار پول و سرمایه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازار
  پاورپوینت بانک ها و نقش آن در بازار پول و سرمایه
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق بررسي وضعيت فروش محصولات چرمي سبک (داخلي و خارجي)

  این فایل در مورد تحقیق بررسي وضعيت فروش محصولات چرمي سبک (داخلي و خارجي) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازار
  تحقیق بررسي وضعيت فروش محصولات چرمي سبک (داخلي و خارجي)
  قیمت محصول
  53,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه

  این فایل در مورد تحقیق بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازار
  تحقیق بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه
  قیمت محصول
  21,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت بازار کار، اشتغال و بيکاري

  این فایل در مورد پاورپوینت بازار کار، اشتغال و بيکاري و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازار
  پاورپوینت بازار کار، اشتغال و بيکاري
  قیمت محصول
  16,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت تحلیل اساسی بازار املاک و مستغلات

  این فایل در مورد پاورپوینت تحلیل اساسی بازار املاک و مستغلات و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازار
  پاورپوینت تحلیل اساسی بازار املاک و مستغلات
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق مدل نظری اجرای مدیریت ارتباط با مشتریCRM

  این فایل در مورد تحقیق مدل نظری اجرای مدیریت ارتباط با مشتریCRM و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازار
  تحقیق مدل نظری اجرای مدیریت ارتباط با مشتریCRM
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت خلاصه کتاب سيستم هاي خريد، انبارداري و توزيع دكتر علي اصغر انواري رستمي

  این فایل در مورد پاورپوینت خلاصه کتاب سيستم هاي خريد، انبارداري و توزيع دكتر علي اصغر انواري رستمي و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازار
  پاورپوینت خلاصه کتاب سيستم هاي خريد، انبارداري و توزيع دكتر علي اصغر انواري رستمي
  قیمت محصول
  49,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی فروش موفق

  این فایل در مورد جزوه آموزشی فروش موفق و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازار
  جزوه آموزشی فروش موفق
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.