id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  تحقیق با موضوع مطالعه استراتژی شرکت ایسر

  این فایل در مورد تحقیق با موضوع مطالعه استراتژی شرکت ایسر و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت استراتژی
  تحقیق با موضوع مطالعه استراتژی شرکت ایسر
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت انواع استراتژی های مدیریتی

  این فایل در مورد پاورپوینت انواع استراتژی های مدیریتی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت استراتژی
  پاورپوینت انواع استراتژی های مدیریتی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  استراتژی های شرکت در قبال خریداران و تأمین کنندگان

  این فایل در مورد استراتژی های شرکت در قبال خریداران و تأمین کنندگان و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت استراتژی
  استراتژی های شرکت در قبال خریداران و تأمین کنندگان
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت استراتژی اثربخش

  این فایل در مورد پاورپوینت استراتژی اثربخش و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت استراتژی
  پاورپوینت استراتژی اثربخش
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوينت استراتژی اقیانوس آبی

  این فایل در مورد پاورپوينت استراتژی اقیانوس آبی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت استراتژی
  پاورپوينت استراتژی اقیانوس آبی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوينت استراتژي جودويي

  این فایل در مورد پاورپوينت استراتژي جودويي و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت استراتژی
  پاورپوينت استراتژي جودويي
  قیمت محصول
  16,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوينت استراتژی اسب تروآ

  این فایل در مورد پاورپوينت استراتژی اسب تروآ و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت استراتژی
  پاورپوينت استراتژی اسب تروآ
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  گزارش کار آزمایش اثر آگاهی از نتایج بر عملکرد

  این فایل در مورد گزارش کار آزمایش اثر آگاهی از نتایج بر عملکرد و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت استراتژی
  گزارش کار آزمایش اثر آگاهی از نتایج بر عملکرد
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  گزارش کار آزمایش ادراک و اندازه گیری خطاهای ادراکی

  این فایل در مورد گزارش کار آزمایش ادراک و اندازه گیری خطاهای ادراکی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت استراتژی
  گزارش کار آزمایش ادراک و اندازه گیری خطاهای ادراکی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  ارزش مديريت استراتژيك

  این فایل در مورد ارزش مديريت استراتژيك و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت استراتژی
  ارزش مديريت استراتژيك
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  برنامه استراتژیک سازمان: تشکیل جدول SWOT

  این فایل در مورد برنامه استراتژیک سازمان: تشکیل جدول SWOT و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت استراتژی
  برنامه استراتژیک سازمان: تشکیل جدول SWOT
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق سنجش عوامل موثر در اجراي موفق استراتژي مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتري در صنعت بانکداري

  این فایل در مورد تحقیق سنجش عوامل موثر در اجراي موفق استراتژي مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتري در صنعت بانکداري و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت استراتژی
  تحقیق سنجش عوامل موثر در اجراي موفق استراتژي مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتري در صنعت بانکداري
  قیمت محصول
  42,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق با موضوع استراتژی تشكيل هر دفتر اقتصادي

  این فایل در مورد تحقیق با موضوع استراتژی تشكيل هر دفتر اقتصادي و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت استراتژی
  تحقیق با موضوع استراتژی تشكيل هر دفتر اقتصادي
  قیمت محصول
  22,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق استراتژی مدیریت

  این فایل در مورد تحقیق استراتژی مدیریت و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت استراتژی
  تحقیق استراتژی مدیریت
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور

  این فایل در مورد تحقیق برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت استراتژی
  تحقیق برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق استراتژی نت كارخانه،كلیدی برای افزایش سوددهی

  این فایل در مورد تحقیق استراتژی نت كارخانه،كلیدی برای افزایش سوددهی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت استراتژی
  تحقیق استراتژی نت كارخانه،كلیدی برای افزایش سوددهی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت روش توسعه نرم افزار چابک (Agile)

  این فایل در مورد پاورپوینت روش توسعه نرم افزار چابک (Agile) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت استراتژی
  پاورپوینت روش توسعه نرم افزار چابک (Agile)
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت نظریه بازی‌ ها (Game Theory)

  این فایل در مورد پاورپوینت نظریه بازی‌ ها (Game Theory) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت استراتژی
  پاورپوینت نظریه بازی‌ ها (Game Theory)
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق ارزيابي استراتژي عملكرد سازمان بيمه ايران با كارت امتيازي متوازن، مطالعه موردی شهرستان سبزوار

  این فایل در مورد تحقیق ارزيابي استراتژي عملكرد سازمان بيمه ايران با كارت امتيازي متوازن، مطالعه موردی شهرستان سبزوار و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت استراتژی
  تحقیق ارزيابي استراتژي عملكرد سازمان بيمه ايران با كارت امتيازي متوازن، مطالعه موردی شهرستان سبزوار
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق استراتژی کارراهه شغلی

  این فایل در مورد تحقیق استراتژی کارراهه شغلی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت استراتژی
  تحقیق استراتژی کارراهه شغلی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.