id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  فن آوري اطلاعات و تدريس برتر

  این فایل در مورد فن آوري اطلاعات و تدريس برتر و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت آموزش
  فن آوري اطلاعات و تدريس برتر
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  شناخت بزرگان آموزش و پرورش

  این فایل در مورد شناخت بزرگان آموزش و پرورش و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت آموزش
  شناخت بزرگان آموزش و پرورش
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  نوشتن و دفاع یک پایان نامه

  این فایل در مورد نوشتن و دفاع یک پایان نامه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت آموزش
  نوشتن و دفاع یک پایان نامه
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت کارگاه جستجوی منابع اطلاعات علمی

  این فایل در مورد پاورپوینت کارگاه جستجوی منابع اطلاعات علمی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت آموزش
  پاورپوینت کارگاه جستجوی منابع اطلاعات علمی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  کارگاه آموزشی مقاله نویسی به زبان فارسی

  این فایل در مورد کارگاه آموزشی مقاله نویسی به زبان فارسی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت آموزش
  کارگاه آموزشی مقاله نویسی به زبان فارسی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی

  این فایل در مورد سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت آموزش
  سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  نكاتي در خصوص نحوه نگارش پايان نامه

  این فایل در مورد نكاتي در خصوص نحوه نگارش پايان نامه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت آموزش
  نكاتي در خصوص نحوه نگارش پايان نامه
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  آزمون ریون بزرگسالان

  این فایل در مورد آزمون ریون بزرگسالان و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت آموزش
  آزمون ریون بزرگسالان
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  شیوه‌های ارائه‌ مطالب علمی و فنی

  این فایل در مورد شیوه‌های ارائه‌ مطالب علمی و فنی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت آموزش
  شیوه‌های ارائه‌ مطالب علمی و فنی
  قیمت محصول
  13,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  مهارت های ارائه مطلب

  این فایل در مورد مهارت های ارائه مطلب و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت آموزش
  مهارت های ارائه مطلب
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  اجرا سندهای علمی، موانع و راهکارها

  این فایل در مورد اجرا سندهای علمی، موانع و راهکارها و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت آموزش
  اجرا سندهای علمی، موانع و راهکارها
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت مدیریت پایان نامه

  این فایل در مورد پاورپوینت مدیریت پایان نامه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت آموزش
  پاورپوینت مدیریت پایان نامه
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت مبانی تهیه نقشه علمی

  این فایل در مورد پاورپوینت مبانی تهیه نقشه علمی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت آموزش
  پاورپوینت مبانی تهیه نقشه علمی
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت نظام آموزش و بهسازی کارکنان دولت

  این فایل در مورد پاورپوینت نظام آموزش و بهسازی کارکنان دولت و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت آموزش
  پاورپوینت نظام آموزش و بهسازی کارکنان دولت
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت اندیشه پردازی تحقیقاتی

  این فایل در مورد پاورپوینت اندیشه پردازی تحقیقاتی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت آموزش
  پاورپوینت اندیشه پردازی تحقیقاتی
  قیمت محصول
  13,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت با موضوع آشنایی با مقاله و مقاله نويسي

  این فایل در مورد پاورپوینت با موضوع آشنایی با مقاله و مقاله نويسي و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت آموزش
  پاورپوینت با موضوع آشنایی با مقاله و مقاله نويسي
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت با موضوع آموزش الکترونیکی

  این فایل در مورد پاورپوینت با موضوع آموزش الکترونیکی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت آموزش
  پاورپوینت با موضوع آموزش الکترونیکی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت با موضوع روش های پژوهش در روان شناسی رشد

  این فایل در مورد پاورپوینت با موضوع روش های پژوهش در روان شناسی رشد و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت آموزش
  پاورپوینت با موضوع روش های پژوهش در روان شناسی رشد
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت هدف های آموزش و منابع تعیین آن ها

  این فایل در مورد پاورپوینت هدف های آموزش و منابع تعیین آن ها و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت آموزش
  پاورپوینت هدف های آموزش و منابع تعیین آن ها
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت با موضوع راهبردهای یادگیری و مطالعه شناخت و فراشناخت

  این فایل در مورد پاورپوینت با موضوع راهبردهای یادگیری و مطالعه شناخت و فراشناخت و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت آموزش
  پاورپوینت با موضوع راهبردهای یادگیری و مطالعه شناخت و فراشناخت
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.