id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  بررسی جایگاه درخت و ارتباط میان درختکاری با معنویت

  این فایل در مورد بررسی جایگاه درخت و ارتباط میان درختکاری با معنویت و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:محیط زیست
  بررسی جایگاه درخت و ارتباط میان درختکاری با معنویت
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  باران اسیدی و پیامدهای باران اسیدی

  این فایل در مورد باران اسیدی و پیامدهای باران اسیدی و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:محیط زیست
  باران اسیدی و پیامدهای باران اسیدی
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  پرورش گل و گیاه

  این فایل در مورد پرورش گل و گیاه و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:محیط زیست
  پرورش گل و گیاه
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  رنگین کمان

  این فایل در مورد رنگین کمان و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:محیط زیست
  رنگین کمان
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  پاورپوینت فسیل یا سنگواره(درس علوم پایه پنجم)

  این فایل در مورد پاورپوینت فسیل یا سنگواره(درس علوم پایه پنجم) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:محیط زیست
  پاورپوینت فسیل یا سنگواره(درس علوم پایه پنجم)
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت مواد پیرامون ما(علوم هفتم)

  این فایل در مورد پاورپوینت مواد پیرامون ما(علوم هفتم) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:محیط زیست
  پاورپوینت مواد پیرامون ما(علوم هفتم)
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : دنیای جانوران

  این فایل در مورد پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : دنیای جانوران و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:محیط زیست
  پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : دنیای جانوران
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت دنیای جانوران (اول دبستان)

  این فایل در مورد پاورپوینت دنیای جانوران (اول دبستان) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:محیط زیست
  پاورپوینت دنیای جانوران (اول دبستان)
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت زندگی ما و گردش زمین2

  این فایل در مورد پاورپوینت زندگی ما و گردش زمین2 و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:محیط زیست
  پاورپوینت زندگی ما و گردش زمین2
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث : برای جشن آماده می شویم

  این فایل در مورد پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث : برای جشن آماده می شویم و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:محیط زیست
  پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث : برای جشن آماده می شویم
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث : بعد از جشن

  این فایل در مورد پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث : بعد از جشن و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:محیط زیست
  پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث : بعد از جشن
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : پیام رمز را پیدا کن 2

  این فایل در مورد پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : پیام رمز را پیدا کن 2 و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:محیط زیست
  پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : پیام رمز را پیدا کن 2
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت خرس و خرس قطبی

  این فایل در مورد پاورپوینت خرس و خرس قطبی و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:محیط زیست
  پاورپوینت خرس و خرس قطبی
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع آناليز مقدماتی خطر PHA

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع آناليز مقدماتی خطر PHA و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:محیط زیست
  دانلود پاورپوینت با موضوع آناليز مقدماتی خطر PHA
  قیمت محصول
  24,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع نیروگاههای بادی

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع نیروگاههای بادی و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:محیط زیست
  دانلود پاورپوینت با موضوع نیروگاههای بادی
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع خشكسالي در استان هرمزگان

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع خشكسالي در استان هرمزگان و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:محیط زیست
  دانلود پاورپوینت با موضوع خشكسالي در استان هرمزگان
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع اصول محاسبات شيمي صنعتي

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع اصول محاسبات شيمي صنعتي و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:محیط زیست
  دانلود پاورپوینت با موضوع اصول محاسبات شيمي صنعتي
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع نمودار تعادلي آهن وكربنFE-C

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع نمودار تعادلي آهن وكربنFE-C و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:محیط زیست
  دانلود پاورپوینت با موضوع نمودار تعادلي آهن وكربنFE-C
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع پرورش درختان

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع پرورش درختان و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:محیط زیست
  دانلود پاورپوینت با موضوع پرورش درختان
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع نخود

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع نخود و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:محیط زیست
  دانلود پاورپوینت با موضوع نخود
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.