id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  بررسی تئوری بهينه سازی محدب و بهینه سازی تحدبی

  این فایل در مورد بررسی تئوری بهينه سازی محدب و بهینه سازی تحدبی و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:فیزیک
  بررسی تئوری بهينه سازی محدب و بهینه سازی تحدبی
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  ضرورت دستیابی به فناوری هسته ای

  این فایل در مورد ضرورت دستیابی به فناوری هسته ای و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:فیزیک
  ضرورت دستیابی به فناوری هسته ای
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آن در پزشکی)

  این فایل در مورد لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آن در پزشکی) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:فیزیک
  لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آن در پزشکی)
  قیمت محصول
  4,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  یک پاورپینت کامل و ساده در مورد انرژی هسته ای برای تمامی سطوح بسیار کامل

  این فایل در مورد یک پاورپینت کامل و ساده در مورد انرژی هسته ای برای تمامی سطوح بسیار کامل و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:فیزیک
  یک پاورپینت کامل و ساده در مورد انرژی هسته ای برای تمامی سطوح بسیار کامل
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپینت کامل راکتور هسته ای و کلیه ساختارهای هسته ای

  این فایل در مورد پاورپینت کامل راکتور هسته ای و کلیه ساختارهای هسته ای و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:فیزیک
  پاورپینت کامل راکتور هسته ای و کلیه ساختارهای هسته ای
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور فیزیک 3 رشته تجربی

  این فایل در مورد جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور فیزیک 3 رشته تجربی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:فیزیک
  جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور فیزیک 3 رشته تجربی
  قیمت محصول
  8,100
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  جزوه کامل فیزیک دهم رشته ریاضی

  این فایل در مورد جزوه کامل فیزیک دهم رشته ریاضی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:فیزیک
  جزوه کامل فیزیک دهم رشته ریاضی
  قیمت محصول
  8,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  جزوه کامل فیزیک دهم رشته تجربی

  این فایل در مورد جزوه کامل فیزیک دهم رشته تجربی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:فیزیک
  جزوه کامل فیزیک دهم رشته تجربی
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  جزوه کامل فیزیک دوم دبیرستان ( ریاضی- تجربی )

  این فایل در مورد جزوه کامل فیزیک دوم دبیرستان ( ریاضی- تجربی ) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:فیزیک
  جزوه کامل فیزیک دوم دبیرستان ( ریاضی- تجربی )
  قیمت محصول
  8,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تحقیق کاربردهای لیزر در صنعت

  این فایل در مورد تحقیق کاربردهای لیزر در صنعت و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:فیزیک
  تحقیق کاربردهای لیزر در صنعت
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  جزوه نمونه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی فیزیک 3 رشته تجربی

  این فایل در مورد جزوه نمونه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی فیزیک 3 رشته تجربی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:فیزیک
  جزوه نمونه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی فیزیک 3 رشته تجربی
  قیمت محصول
  7,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بسته کامل جزوه + فیلم های آموزشی فصل اول فیزیک دهم دبیرستان (فیزیک و اندازه گیری)

  این فایل در مورد بسته کامل جزوه + فیلم های آموزشی فصل اول فیزیک دهم دبیرستان (فیزیک و اندازه گیری) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:فیزیک
  بسته کامل جزوه + فیلم های آموزشی فصل اول فیزیک دهم دبیرستان (فیزیک و اندازه گیری)
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  جزوه + فیلم آموزشی انرژی جنبشی-قضیه کار و انرژی جنبشی (فصل 2 فیزیک 10 - فصل 4 فیزیک 2 نظام قدیم)

  این فایل در مورد جزوه + فیلم آموزشی انرژی جنبشی-قضیه کار و انرژی جنبشی (فصل 2 فیزیک 10 - فصل 4 فیزیک 2 نظام قدیم) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:فیزیک
  جزوه + فیلم آموزشی انرژی جنبشی-قضیه کار و انرژی جنبشی (فصل 2 فیزیک 10 - فصل 4 فیزیک 2 نظام قدیم)
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  جزوه+فیلم آموزشی انرژی پتانسیل-رابطه کار و انرژی پتانسیل(فصل 2 فیزیک 10 - فصل 4 فیزیک 2 نظام قدیم)

  این فایل در مورد جزوه+فیلم آموزشی انرژی پتانسیل-رابطه کار و انرژی پتانسیل(فصل 2 فیزیک 10 - فصل 4 فیزیک 2 نظام قدیم) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:فیزیک
  جزوه+فیلم آموزشی انرژی پتانسیل-رابطه کار و انرژی پتانسیل(فصل 2 فیزیک 10 - فصل 4 فیزیک 2 نظام قدیم)
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بسته کامل جزوه + فیلم آموزشی توان (فصل 2 فیزیک 10 - فصل 4 فیزیک 2 نظام قدیم)

  این فایل در مورد بسته کامل جزوه + فیلم آموزشی توان (فصل 2 فیزیک 10 - فصل 4 فیزیک 2 نظام قدیم) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:فیزیک
  بسته کامل جزوه + فیلم آموزشی توان (فصل 2 فیزیک 10 - فصل 4 فیزیک 2 نظام قدیم)
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بسته کامل جزوه + فیلم آموزشی حالت های مختلف ماده (فصل 3 فیزیک 10 - فصل 5 فیزیک 2 نظام قدیم)

  این فایل در مورد بسته کامل جزوه + فیلم آموزشی حالت های مختلف ماده (فصل 3 فیزیک 10 - فصل 5 فیزیک 2 نظام قدیم) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:فیزیک
  بسته کامل جزوه + فیلم آموزشی حالت های مختلف ماده (فصل 3 فیزیک 10 - فصل 5 فیزیک 2 نظام قدیم)
  قیمت محصول
  3,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بسته کامل جزوه + فیلم آموزشی حرکت براونی (فصل 3 فیزیک 10)

  این فایل در مورد بسته کامل جزوه + فیلم آموزشی حرکت براونی (فصل 3 فیزیک 10) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:فیزیک
  بسته کامل جزوه + فیلم آموزشی حرکت براونی (فصل 3 فیزیک 10)
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بسته کامل جزوه + فیلم فشار در شاره ها (فصل 3 فیزیک 10 - فصل 5 فیزیک 2 نظام قدیم)

  این فایل در مورد بسته کامل جزوه + فیلم فشار در شاره ها (فصل 3 فیزیک 10 - فصل 5 فیزیک 2 نظام قدیم) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:فیزیک
  بسته کامل جزوه + فیلم فشار در شاره ها (فصل 3 فیزیک 10 - فصل 5 فیزیک 2 نظام قدیم)
  قیمت محصول
  4,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بسته کامل جزوه + فیلم آموزشی نیروهای بین مولکولی (فصل 3 فیزیک 10 - فصل 5 فیزیک 2 نظام قدیم)

  این فایل در مورد بسته کامل جزوه + فیلم آموزشی نیروهای بین مولکولی (فصل 3 فیزیک 10 - فصل 5 فیزیک 2 نظام قدیم) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:فیزیک
  بسته کامل جزوه + فیلم آموزشی نیروهای بین مولکولی (فصل 3 فیزیک 10 - فصل 5 فیزیک 2 نظام قدیم)
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بسته کامل جزوه + فیلم آموزشی آزمایش توریچلی (فصل 3 فیزیک 10 - فصل 5 فیزیک 2 نظام قدیم)

  این فایل در مورد بسته کامل جزوه + فیلم آموزشی آزمایش توریچلی (فصل 3 فیزیک 10 - فصل 5 فیزیک 2 نظام قدیم) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:فیزیک
  بسته کامل جزوه + فیلم آموزشی آزمایش توریچلی (فصل 3 فیزیک 10 - فصل 5 فیزیک 2 نظام قدیم)
  قیمت محصول
  3,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.