id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  پروژه های مهندسی نرم افزار تامین اجتماعی

  این فایل در مورد پروژه های مهندسی نرم افزار تامین اجتماعی و هم اکنون در فروشگاه irandoc موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و مهندسی
  پروژه های مهندسی نرم افزار تامین اجتماعی
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  irandoc
  وب سایت
  فایل سل

  مقاله دیواره آتش FIREWALL

  این فایل در مورد مقاله دیواره آتش FIREWALL و هم اکنون در فروشگاه irandoc موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و مهندسی
   مقاله دیواره آتش FIREWALL
  قیمت محصول
  5,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  irandoc
  وب سایت
  فایل سل

  مقاله دانشگاه مجازی

  این فایل در مورد مقاله دانشگاه مجازی و هم اکنون در فروشگاه irandoc موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و مهندسی
  مقاله دانشگاه مجازی
  قیمت محصول
  5,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  irandoc
  وب سایت
  فایل سل

  پروژه های مهندسی نرم افزار سیستم مشاور املاک

  این فایل در مورد پروژه های مهندسی نرم افزار سیستم مشاور املاک و هم اکنون در فروشگاه irandoc موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و مهندسی
  پروژه های مهندسی نرم افزار سیستم مشاور املاک
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  irandoc
  وب سایت
  فایل سل

  کاربینی سیستم های فنـــاوری اطــلاعـــات و ارتـبـاطــات گــمــرک

  این فایل در مورد کاربینی سیستم های فنـــاوری اطــلاعـــات و ارتـبـاطــات گــمــرک و هم اکنون در فروشگاه niazedaneshjo موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و مهندسی
  کاربینی سیستم های فنـــاوری اطــلاعـــات و ارتـبـاطــات گــمــرک
  قیمت محصول
  12,536
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  niazedaneshjo
  وب سایت
  فایل سل

  گزارش کاربینی IT شركت بصير پردازش

  این فایل در مورد گزارش کاربینی IT شركت بصير پردازش و هم اکنون در فروشگاه niazedaneshjo موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و مهندسی
  گزارش کاربینی IT شركت بصير پردازش
  قیمت محصول
  8,569
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  niazedaneshjo
  وب سایت
  فایل سل

  پروژه درس محاسبات عددی

  این فایل در مورد پروژه درس محاسبات عددی و هم اکنون در فروشگاه niazedaneshjo موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و مهندسی
  پروژه درس محاسبات عددی
  قیمت محصول
  2,130
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  niazedaneshjo
  وب سایت
  فایل سل

  قالب گیری دمشی

  این فایل در مورد قالب گیری دمشی و هم اکنون در فروشگاه niazedaneshjo موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و مهندسی
  قالب گیری دمشی
  قیمت محصول
  3,562
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  niazedaneshjo
  وب سایت
  فایل سل

  شوفاژ برقي

  این فایل در مورد شوفاژ برقي و هم اکنون در فروشگاه solidworkshop موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و مهندسی
  شوفاژ برقي
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  solidworkshop
  وب سایت
  فایل سل

  ادكلن

  این فایل در مورد ادكلن و هم اکنون در فروشگاه solidworkshop موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و مهندسی
  ادكلن
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  solidworkshop
  وب سایت
  فایل سل

  خودكار

  این فایل در مورد خودكار و هم اکنون در فروشگاه solidworkshop موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و مهندسی
  خودكار
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  solidworkshop
  وب سایت
  فایل سل

  ميز دستگاه فرز

  این فایل در مورد ميز دستگاه فرز و هم اکنون در فروشگاه solidworkshop موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و مهندسی
  ميز دستگاه فرز
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  solidworkshop
  وب سایت
  فایل سل

  مقاله تهویه مطبوع

  این فایل در مورد مقاله تهویه مطبوع و هم اکنون در فروشگاه niazedaneshjo موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و مهندسی
  مقاله تهویه مطبوع
  قیمت محصول
  14,526
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  niazedaneshjo
  وب سایت
  فایل سل

  روش نصف کردن پروژه محاسبه عددی با متلب

  این فایل در مورد روش نصف کردن پروژه محاسبه عددی با متلب و هم اکنون در فروشگاه niazedaneshjo موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و مهندسی
  روش نصف کردن پروژه محاسبه عددی با متلب
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  niazedaneshjo
  وب سایت
  فایل سل

  پروژه درس انتقال حرارت

  این فایل در مورد پروژه درس انتقال حرارت و هم اکنون در فروشگاه niazedaneshjo موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و مهندسی
  پروژه درس انتقال حرارت
  قیمت محصول
  12,564
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  niazedaneshjo
  وب سایت
  فایل سل

  اثرات افت خواص مغناطیسی هسته روی دمای مبدل توان ایزوله شده با روغن خنک قدیمی

  این فایل در مورد اثرات افت خواص مغناطیسی هسته روی دمای مبدل توان ایزوله شده با روغن خنک قدیمی و هم اکنون در فروشگاه niazedaneshjo موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و مهندسی
  اثرات افت خواص مغناطیسی هسته روی دمای مبدل توان ایزوله شده با روغن خنک قدیمی
  قیمت محصول
  12,354
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  niazedaneshjo
  وب سایت
  فایل سل

  تغيير شكلهاي يك ماده ي مقيد الاستيك

  این فایل در مورد تغيير شكلهاي يك ماده ي مقيد الاستيك و هم اکنون در فروشگاه niazedaneshjo موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و مهندسی
  تغيير شكلهاي يك ماده ي مقيد الاستيك
  قیمت محصول
  22,100
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  niazedaneshjo
  وب سایت
  فایل سل

  پروژه محاسبه عددی با متلب ژاکوبی

  این فایل در مورد پروژه محاسبه عددی با متلب ژاکوبی و هم اکنون در فروشگاه niazedaneshjo موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و مهندسی
  پروژه محاسبه عددی با متلب ژاکوبی
  قیمت محصول
  11,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  niazedaneshjo
  وب سایت
  فایل سل

  پروژه محاسبه عددی با متلب روش وتری

  این فایل در مورد پروژه محاسبه عددی با متلب روش وتری و هم اکنون در فروشگاه niazedaneshjo موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و مهندسی
  پروژه محاسبه عددی با متلب روش وتری
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  niazedaneshjo
  وب سایت
  فایل سل

  پروژه درس انتقال حرارت جابجایی پیشرفته

  این فایل در مورد پروژه درس انتقال حرارت جابجایی پیشرفته و هم اکنون در فروشگاه niazedaneshjo موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و مهندسی
  پروژه درس انتقال حرارت جابجایی پیشرفته
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  niazedaneshjo
  وب سایت
  فایل سل
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.