id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  بانک سوالات ابزار دقیق فنی و حرفه ای

  این فایل در مورد بانک سوالات ابزار دقیق فنی و حرفه ای و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  بانک سوالات ابزار دقیق فنی و حرفه ای
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  نمونه سوالات برق صنعتی درجه 2

  این فایل در مورد نمونه سوالات برق صنعتی درجه 2 و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  نمونه سوالات برق صنعتی درجه 2
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مقاله لیتوگرافی (تصویربرداری)

  این فایل در مورد مقاله لیتوگرافی (تصویربرداری) و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  مقاله لیتوگرافی (تصویربرداری)
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  پژوهش درباره بررسی و انتخاب انواع سیستمهای مختلف آیس بانك ICE BANK

  این فایل در مورد پژوهش درباره بررسی و انتخاب انواع سیستمهای مختلف آیس بانك ICE BANK و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  پژوهش درباره بررسی و انتخاب انواع سیستمهای مختلف آیس بانك ICE BANK
  قیمت محصول
  14,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  دفترچه راهنمای ثبت نام دوره های اموزشی سازمان فنی و حرفه ای ویژه(استان البرز)

  این فایل در مورد دفترچه راهنمای ثبت نام دوره های اموزشی سازمان فنی و حرفه ای ویژه(استان البرز) و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  دفترچه راهنمای ثبت نام دوره های اموزشی سازمان فنی و حرفه ای ویژه(استان البرز)
  قیمت محصول
  16,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  کتاب تکنولوژی و کارگاه تعمیر لوازم خانگی

  این فایل در مورد کتاب تکنولوژی و کارگاه تعمیر لوازم خانگی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  کتاب تکنولوژی و کارگاه تعمیر لوازم خانگی
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  شناخت انواع غذاهای ایرانی وبین المللی با گوشت قرمز

  این فایل در مورد شناخت انواع غذاهای ایرانی وبین المللی با گوشت قرمز و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  شناخت انواع غذاهای ایرانی وبین المللی با گوشت قرمز
  قیمت محصول
  9,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  کتاب اندازه گیری دقیق

  این فایل در مورد کتاب اندازه گیری دقیق و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  کتاب اندازه گیری دقیق
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  کتاب ازمایشگاه اندازه گیری دقیق

  این فایل در مورد کتاب ازمایشگاه اندازه گیری دقیق و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  کتاب ازمایشگاه اندازه گیری دقیق
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  کتاب هندسه ترسیمی

  این فایل در مورد کتاب هندسه ترسیمی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  کتاب هندسه ترسیمی
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  کتاب تکنولوژی و کارگاه نقشه کشی

  این فایل در مورد کتاب تکنولوژی و کارگاه نقشه کشی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  کتاب تکنولوژی و کارگاه نقشه کشی
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  کتاب اجزاء ماشین

  این فایل در مورد کتاب اجزاء ماشین و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  کتاب اجزاء ماشین
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  کتاب نقشه کشی (2)

  این فایل در مورد کتاب نقشه کشی (2) و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  کتاب نقشه کشی (2)
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  کتاب نقشه کشی به کمک کامپیوتر

  این فایل در مورد کتاب نقشه کشی به کمک کامپیوتر و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  کتاب نقشه کشی به کمک کامپیوتر
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  کتاب تکنولوژی و کارگاه ریخته گری (گزارش کار فعالیت های کارگاهی)

  این فایل در مورد کتاب تکنولوژی و کارگاه ریخته گری (گزارش کار فعالیت های کارگاهی) و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  کتاب تکنولوژی و کارگاه ریخته گری (گزارش کار فعالیت های کارگاهی)
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  پاورپوینت جوش مقاومتی و کاربرد های آن در صنعت

  این فایل در مورد پاورپوینت جوش مقاومتی و کاربرد های آن در صنعت و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  پاورپوینت جوش مقاومتی و کاربرد های آن در صنعت
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار كار

  این فایل در مورد بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار كار و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار كار
  قیمت محصول
  18,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  دانلود بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار كار از دیدگاه مدیران صنایع

  این فایل در مورد دانلود بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار كار از دیدگاه مدیران صنایع و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  دانلود بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار كار از دیدگاه مدیران صنایع
  قیمت محصول
  14,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  دانلود تحقیق سرویس و تعمیرات فتوكپی شارپ 60 ص

  این فایل در مورد دانلود تحقیق سرویس و تعمیرات فتوكپی شارپ 60 ص و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  دانلود تحقیق سرویس و تعمیرات فتوكپی شارپ 60 ص
  قیمت محصول
  13,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  دانلود تحقیق سیستم نگهداری و تعمیرات دستگاههای ارتباطی و 45 ص

  این فایل در مورد دانلود تحقیق سیستم نگهداری و تعمیرات دستگاههای ارتباطی و 45 ص و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  دانلود تحقیق سیستم نگهداری و تعمیرات دستگاههای ارتباطی و 45 ص
  قیمت محصول
  13,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.