id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  بانک سوالات ابزار دقیق فنی و حرفه ای

  این فایل در مورد بانک سوالات ابزار دقیق فنی و حرفه ای و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  بانک سوالات ابزار دقیق فنی و حرفه ای
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  نمونه سوالات برق صنعتی درجه 2

  این فایل در مورد نمونه سوالات برق صنعتی درجه 2 و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  نمونه سوالات برق صنعتی درجه 2
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  100 نمونه سوال کتبی شبکه به همراه پاسخنامه (PDF)

  این فایل در مورد 100 نمونه سوال کتبی شبکه به همراه پاسخنامه (PDF) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  100 نمونه سوال کتبی شبکه به همراه پاسخنامه (PDF)
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  300 نمونه سوال کتبی آشپزی درجه 2 به همراه پاسخ (PDF)

  این فایل در مورد 300 نمونه سوال کتبی آشپزی درجه 2 به همراه پاسخ (PDF) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  300 نمونه سوال کتبی آشپزی درجه 2 به همراه پاسخ (PDF)
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  دانلود پاورپوینت با موضوع اشعه ماوراء بنفش

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع اشعه ماوراء بنفش و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  دانلود پاورپوینت با موضوع اشعه ماوراء بنفش
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع برآورد نيروي انساني براساس نگرش سيستمي

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع برآورد نيروي انساني براساس نگرش سيستمي و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  دانلود پاورپوینت با موضوع برآورد نيروي انساني براساس نگرش سيستمي
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع پخش بار در شبكه هاي توزيع

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع پخش بار در شبكه هاي توزيع و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  دانلود پاورپوینت با موضوع پخش بار در شبكه هاي توزيع
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع اصول بازاریابی

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع اصول بازاریابی و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  دانلود پاورپوینت با موضوع اصول بازاریابی
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع پروژه پروار 100 راس گوسفند بلوچي

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع پروژه پروار 100 راس گوسفند بلوچي و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  دانلود پاورپوینت با موضوع پروژه پروار 100 راس گوسفند بلوچي
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع تقسیم اموال ميان شركا

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع تقسیم اموال ميان شركا و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  دانلود پاورپوینت با موضوع تقسیم اموال ميان شركا
  قیمت محصول
  24,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع نظریه های نوین در مدیریت آموزشی

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع نظریه های نوین در مدیریت آموزشی و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  دانلود پاورپوینت با موضوع نظریه های نوین در مدیریت آموزشی
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع اصول گودبرداری و ایمن سازی

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع اصول گودبرداری و ایمن سازی و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  دانلود پاورپوینت با موضوع اصول گودبرداری و ایمن سازی
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع مشکلات و راهکارهای جذب بارهای جدید در بخش ریلی

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع مشکلات و راهکارهای جذب بارهای جدید در بخش ریلی و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  دانلود پاورپوینت با موضوع مشکلات و راهکارهای جذب بارهای جدید در بخش ریلی
  قیمت محصول
  19,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع جوشکاری آرگون

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع جوشکاری آرگون و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  دانلود پاورپوینت با موضوع جوشکاری آرگون
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع پنجره های دو جداره

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع پنجره های دو جداره و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  دانلود پاورپوینت با موضوع پنجره های دو جداره
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت بررسی عملکرد نیروگاه بادی سرعت ثابت،مجهز به ژنراتورالقایی قفس سنجابی

  این فایل در مورد پاورپوینت بررسی عملکرد نیروگاه بادی سرعت ثابت،مجهز به ژنراتورالقایی قفس سنجابی و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  پاورپوینت بررسی عملکرد نیروگاه بادی سرعت ثابت،مجهز به ژنراتورالقایی قفس سنجابی
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت ايمني در برق(جايگاه ايمني و پيشگيري از حوادث)

  این فایل در مورد پاورپوینت ايمني در برق(جايگاه ايمني و پيشگيري از حوادث) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  پاورپوینت ايمني در برق(جايگاه ايمني و پيشگيري از حوادث)
  قیمت محصول
  33,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت درباره طراحی اجزاء(چرخدنده)

  این فایل در مورد پاورپوینت درباره طراحی اجزاء(چرخدنده) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  پاورپوینت درباره طراحی اجزاء(چرخدنده)
  قیمت محصول
  21,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت خلاقیت (آشنایی با تکنیک های آن)

  این فایل در مورد پاورپوینت خلاقیت (آشنایی با تکنیک های آن) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  پاورپوینت خلاقیت (آشنایی با تکنیک های آن)
  قیمت محصول
  28,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت اندازه گیری جریان (مایعات)

  این فایل در مورد پاورپوینت اندازه گیری جریان (مایعات) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:فنی و حرفه ای
  پاورپوینت اندازه گیری جریان (مایعات)
  قیمت محصول
  24,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.