id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  پاورپوینت بازشناسي گفتار (Speech Recognition)

  این فایل در مورد پاورپوینت بازشناسي گفتار (Speech Recognition) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:فناوری اطلاعات
  پاورپوینت بازشناسي گفتار (Speech Recognition)
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع استراتژی اقیانوس آبی

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع استراتژی اقیانوس آبی و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:فناوری اطلاعات
  دانلود پاورپوینت با موضوع استراتژی اقیانوس آبی
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت روشهای تصفیه فاضلاب صنعتی

  این فایل در مورد پاورپوینت روشهای تصفیه فاضلاب صنعتی و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:فناوری اطلاعات
  پاورپوینت روشهای تصفیه فاضلاب صنعتی
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت با موضوع فناوری اطلاعات

  این فایل در مورد پاورپوینت با موضوع فناوری اطلاعات و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:فناوری اطلاعات
  پاورپوینت با موضوع فناوری اطلاعات
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  عنوان پروژه تجارت الکترونیک

  این فایل در مورد عنوان پروژه تجارت الکترونیک و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:فناوری اطلاعات
  عنوان پروژه تجارت الکترونیک
  قیمت محصول
  28,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  جزوه كلاس تجارت الكترونیك

  این فایل در مورد جزوه كلاس تجارت الكترونیك و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:فناوری اطلاعات
  جزوه كلاس تجارت الكترونیك
  قیمت محصول
  22,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  پروژه شبیه سازی Opnet (ارتباط یک جفت استیشن)

  این فایل در مورد پروژه شبیه سازی Opnet (ارتباط یک جفت استیشن) و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:فناوری اطلاعات
  پروژه شبیه سازی Opnet (ارتباط یک جفت استیشن)
  قیمت محصول
  14,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  پروژه شبیه سازی Opnet (ارتباط دو کلاینت و سرورهای FTP ، ایمیل و وب از طریق روتر)

  این فایل در مورد پروژه شبیه سازی Opnet (ارتباط دو کلاینت و سرورهای FTP ، ایمیل و وب از طریق روتر) و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:فناوری اطلاعات
  پروژه شبیه سازی Opnet (ارتباط دو کلاینت و سرورهای FTP ، ایمیل و وب از طریق روتر)
  قیمت محصول
  14,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  پروژه شبیه سازی Opnet (ارتباط دو شبکه LAN و سرورهای FTP ، ایمیل و وب از طریق روتر)

  این فایل در مورد پروژه شبیه سازی Opnet (ارتباط دو شبکه LAN و سرورهای FTP ، ایمیل و وب از طریق روتر) و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:فناوری اطلاعات
  پروژه شبیه سازی Opnet (ارتباط دو شبکه LAN و سرورهای FTP ، ایمیل و وب از طریق روتر)
  قیمت محصول
  14,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  مرجع کامل ا(سلایدهای) امنیت شبکه

  این فایل در مورد مرجع کامل ا(سلایدهای) امنیت شبکه و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:فناوری اطلاعات
  مرجع کامل ا(سلایدهای) امنیت شبکه
  قیمت محصول
  21,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  مروری بر مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم با چاهک های ثابت /متحرک

  این فایل در مورد مروری بر مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم با چاهک های ثابت /متحرک و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:فناوری اطلاعات
  مروری بر مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم با چاهک های ثابت /متحرک
  قیمت محصول
  25,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  مدل های حرکت گره ها در شبکه های حسگر بیسیم موبایل

  این فایل در مورد مدل های حرکت گره ها در شبکه های حسگر بیسیم موبایل و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:فناوری اطلاعات
  مدل های حرکت گره ها در شبکه های حسگر بیسیم موبایل
  قیمت محصول
  32,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  مقاله مروری فارسی با عنوان "داده‌كاوی : محرمانگی و امنیت داده‌ها"

  این فایل در مورد مقاله مروری فارسی با عنوان "داده‌كاوی : محرمانگی و امنیت داده‌ها" و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:فناوری اطلاعات
  مقاله مروری فارسی با عنوان
  قیمت محصول
  25,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  بررسی استانداردها و روشهای مدیریت شبكه‌های IP-Based و گلوگاه‌ها

  این فایل در مورد بررسی استانداردها و روشهای مدیریت شبكه‌های IP-Based و گلوگاه‌ها و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:فناوری اطلاعات
  بررسی استانداردها و روشهای مدیریت شبكه‌های IP-Based و گلوگاه‌ها
  قیمت محصول
  25,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  پایان نامه فناوری تكنولوژی و ارتباط

  این فایل در مورد پایان نامه فناوری تكنولوژی و ارتباط و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:فناوری اطلاعات
  پایان نامه فناوری تكنولوژی و ارتباط
  قیمت محصول
  28,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  پایان نامه ارشد: روش بهینه سازی پرتفوی سهام اکتشافی بر اساس تکنیک های داده کاوی

  این فایل در مورد پایان نامه ارشد: روش بهینه سازی پرتفوی سهام اکتشافی بر اساس تکنیک های داده کاوی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:فناوری اطلاعات
  پایان نامه ارشد: روش بهینه سازی پرتفوی سهام اکتشافی بر اساس تکنیک های داده کاوی
  قیمت محصول
  93,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  نقش رایانه و فناوری اطلاعات در علم پزشکی

  این فایل در مورد نقش رایانه و فناوری اطلاعات در علم پزشکی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:فناوری اطلاعات
  نقش رایانه و فناوری اطلاعات در علم پزشکی
  قیمت محصول
  19,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  نقش فناوری اطلاعات در تجارت الکترونیک

  این فایل در مورد نقش فناوری اطلاعات در تجارت الکترونیک و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:فناوری اطلاعات
  نقش فناوری اطلاعات در تجارت الکترونیک
  قیمت محصول
  19,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  پایان نامه کارشناسی شبکه های نسل آینده

  این فایل در مورد پایان نامه کارشناسی شبکه های نسل آینده و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:فناوری اطلاعات
  پایان نامه کارشناسی شبکه های نسل آینده
  قیمت محصول
  43,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  پایان نامه - تریگر های فازی در پایگاه داده فعال+27اسلاید(پاورپوینت)

  این فایل در مورد پایان نامه - تریگر های فازی در پایگاه داده فعال+27اسلاید(پاورپوینت) و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:فناوری اطلاعات
  پایان نامه - تریگر های فازی در پایگاه داده فعال+27اسلاید(پاورپوینت)
  قیمت محصول
  32,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.