id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

دانلود پاورپوینت آموزش حسابرسی عملیاتی

این فایل در مورد دانلود پاورپوینت آموزش حسابرسی عملیاتی و هم اکنون در فروشگاه accountingfile موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
دانلود پاورپوینت آموزش حسابرسی عملیاتی
قیمت محصول
10,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
accountingfile
وب سایت
فایل سل

حسابرسی عملكرد و عملیاتی

این فایل در مورد حسابرسی عملكرد و عملیاتی و هم اکنون در فروشگاه sales-file موجود می باشد.
دسته بندی:سایر رشته های علوم انسانی
حسابرسی عملكرد و عملیاتی
قیمت محصول
3,890
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
sales-file
وب سایت
فورکیا

پاورپوینت پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

این فایل در مورد پاورپوینت پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران و هم اکنون در فروشگاه shopfille2020 موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
پاورپوینت پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران
قیمت محصول
5,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
shopfille2020
وب سایت
فایل سل

پاورپوینت دستگاه های عملیاتی گاز – مایع

این فایل در مورد پاورپوینت دستگاه های عملیاتی گاز – مایع و هم اکنون در فروشگاه shopfille2020 موجود می باشد.
دسته بندی:علوم پایه
پاورپوینت دستگاه های عملیاتی گاز – مایع
قیمت محصول
5,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
shopfille2020
وب سایت
فایل سل

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 3 درآمد عملیاتی

این فایل در مورد پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 3 درآمد عملیاتی و هم اکنون در فروشگاه shopfille2020 موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 3 درآمد عملیاتی
قیمت محصول
5,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
shopfille2020
وب سایت
فایل سل

پاورپوینت دستگاه های عملیاتی گاز – مایع

این فایل در مورد پاورپوینت دستگاه های عملیاتی گاز – مایع و هم اکنون در فروشگاه shopfille2020 موجود می باشد.
دسته بندی:علوم پایه
پاورپوینت دستگاه های عملیاتی گاز – مایع
قیمت محصول
5,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
shopfille2020
وب سایت
فایل سل

پاورپوینت اهرمهای عملیاتی و مالی

این فایل در مورد پاورپوینت اهرمهای عملیاتی و مالی و هم اکنون در فروشگاه shopfille2020 موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
پاورپوینت اهرمهای عملیاتی و مالی
قیمت محصول
5,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
shopfille2020
وب سایت
فایل سل

پاورپوینت بودجه ریزی بر مبنای عملكرد(بودجه ریزی عملیاتی)

این فایل در مورد پاورپوینت بودجه ریزی بر مبنای عملكرد(بودجه ریزی عملیاتی) و هم اکنون در فروشگاه shopfille2020 موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
پاورپوینت بودجه ریزی بر مبنای عملكرد(بودجه ریزی عملیاتی)
قیمت محصول
5,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
shopfille2020
وب سایت
فایل سل

پاورپوینت پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

این فایل در مورد پاورپوینت پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران و هم اکنون در فروشگاه shopfille2020 موجود می باشد.
دسته بندی:علوم پزشکی
پاورپوینت پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران
قیمت محصول
5,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
shopfille2020
وب سایت
فایل سل

پاورپوینت / آموزشی / کارآفرینی 5 / برنامه عملیاتی - شالوده وپایه عملی و اجرایی هر طرح تجاری

این فایل در مورد پاورپوینت / آموزشی / کارآفرینی 5 / برنامه عملیاتی - شالوده وپایه عملی و اجرایی هر طرح تجاری و هم اکنون در فروشگاه siamak96 موجود می باشد.
دسته بندی:عمومی و آزاد
پاورپوینت / آموزشی / کارآفرینی 5 / برنامه عملیاتی - شالوده وپایه عملی و اجرایی هر طرح تجاری
قیمت محصول
3,675
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
siamak96
وب سایت
فایل سل

پاورپوینت درآمد عملیاتی

این فایل در مورد پاورپوینت درآمد عملیاتی و هم اکنون در فروشگاه shopfille2020 موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
پاورپوینت درآمد عملیاتی
قیمت محصول
5,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
shopfille2020
وب سایت
فایل سل

پاورپوینت درآمد عملیاتی

این فایل در مورد پاورپوینت درآمد عملیاتی و هم اکنون در فروشگاه shopfille2020 موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
پاورپوینت درآمد عملیاتی
قیمت محصول
5,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
shopfille2020
وب سایت
فایل سل

پاورپوینت تحقیق درباره منطق فازی از مفهوم شناسی تا کاربردهای عملیاتی

این فایل در مورد پاورپوینت تحقیق درباره منطق فازی از مفهوم شناسی تا کاربردهای عملیاتی و هم اکنون در فروشگاه shopfille2020 موجود می باشد.
دسته بندی:علوم پایه
پاورپوینت تحقیق درباره منطق فازی از مفهوم شناسی  تا کاربردهای عملیاتی
قیمت محصول
5,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
shopfille2020
وب سایت
فایل سل

دانلود پاورپوینت استراتژی به اصطلاحات عملیاتی 40 اسلاید

این فایل در مورد دانلود پاورپوینت استراتژی به اصطلاحات عملیاتی 40 اسلاید و هم اکنون در فروشگاه pptdl موجود می باشد.
دسته بندی:عمومی و آزاد
دانلود پاورپوینت استراتژی به اصطلاحات عملیاتی 40 اسلاید
قیمت محصول
5,200
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
pptdl
وب سایت
فایل سل

ویژگی های فرایند ‚ نكات فنی و شرایط عملیاتی

این فایل در مورد ویژگی های فرایند ‚ نكات فنی و شرایط عملیاتی و هم اکنون در فروشگاه mianbor موجود می باشد.
دسته بندی:علوم پایه
ویژگی های فرایند ‚ نكات فنی و شرایط عملیاتی
قیمت محصول
19,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
mianbor
وب سایت
فایل سل

اتحاد ملی و ضرورت عملیاتی شدن آن

این فایل در مورد اتحاد ملی و ضرورت عملیاتی شدن آن و هم اکنون در فروشگاه mianbor موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
اتحاد ملی و ضرورت عملیاتی شدن آن
قیمت محصول
12,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
mianbor
وب سایت
فایل سل

گودبرداری عملیاتی آسان ولی بسیار تخصصی

این فایل در مورد گودبرداری عملیاتی آسان ولی بسیار تخصصی و هم اکنون در فروشگاه mianbor موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
گودبرداری عملیاتی آسان ولی بسیار تخصصی
قیمت محصول
12,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
mianbor
وب سایت
فایل سل

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی: ریسک عملیاتی و قیمت سهام

این فایل در مورد مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی: ریسک عملیاتی و قیمت سهام و هم اکنون در فروشگاه accpapers موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی: ریسک عملیاتی و قیمت سهام
قیمت محصول
89,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
accpapers
وب سایت
فایل سل

درآمد عملیاتی

این فایل در مورد درآمد عملیاتی و هم اکنون در فروشگاه shopdaneshjo موجود می باشد.
دسته بندی:کامپیوتر
درآمد عملیاتی
قیمت محصول
10,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
shopdaneshjo
وب سایت
فورکیا

بررسی کارآیی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید تثبیت شده در حذف کلرامفنیکول بعنوان یک آلاینده مدل از ترکیبات دارویی: بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی

این فایل در مورد بررسی کارآیی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید تثبیت شده در حذف کلرامفنیکول بعنوان یک آلاینده مدل از ترکیبات دارویی: بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی و هم اکنون در فروشگاه pnt موجود می باشد.
دسته بندی:مهندسی شیمی
بررسی کارآیی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید تثبیت شده در حذف کلرامفنیکول بعنوان  یک آلاینده مدل از ترکیبات دارویی: بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی
قیمت محصول
26,333
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
pnt
وب سایت
فورکیا
دسته بندی مطالب
پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
تلگرام:plusfair
تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.