id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  مقاله شیمی به زبان فارسی-کاربردنانوکاتالیست ها درتصفیه هیدروژنی فرایندهای پالایش نفت

  این فایل در مورد مقاله شیمی به زبان فارسی-کاربردنانوکاتالیست ها درتصفیه هیدروژنی فرایندهای پالایش نفت و هم اکنون در فروشگاه edu موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم پایه
  مقاله شیمی به زبان فارسی-کاربردنانوکاتالیست ها درتصفیه هیدروژنی فرایندهای پالایش نفت
  قیمت محصول
  4,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  edu
  وب سایت
  فایل سل

  بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر کیفیت خاک

  این فایل در مورد بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر کیفیت خاک و هم اکنون در فروشگاه niazedaneshjo موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم پایه
  بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر کیفیت خاک
  قیمت محصول
  11,256
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  niazedaneshjo
  وب سایت
  فایل سل

  بررسی اثرات کودهای شیمیایی بر سلامت انسان

  این فایل در مورد بررسی اثرات کودهای شیمیایی بر سلامت انسان و هم اکنون در فروشگاه niazedaneshjo موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم پایه
  بررسی اثرات کودهای شیمیایی بر سلامت انسان
  قیمت محصول
  18,524
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  niazedaneshjo
  وب سایت
  فایل سل

  پروژه ی آمار و مدل سازی

  این فایل در مورد پروژه ی آمار و مدل سازی و هم اکنون در فروشگاه fileing موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم پایه
  پروژه ی آمار و مدل سازی
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  fileing
  وب سایت
  فایل سل

  شبیه سازی با متلب(مشخص نمودن ضریب پخش و غلظت مولار متان و دی اکسید کربن با روش عددی با استفاده از داده های تجربی فشار بر حسب زمان

  این فایل در مورد شبیه سازی با متلب(مشخص نمودن ضریب پخش و غلظت مولار متان و دی اکسید کربن با روش عددی با استفاده از داده های تجربی فشار بر حسب زمان و هم اکنون در فروشگاه niazedaneshjo موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم پایه
  شبیه سازی با متلب(مشخص نمودن ضریب پخش و غلظت مولار متان و دی اکسید کربن با روش عددی با استفاده از داده های تجربی فشار بر حسب زمان
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  niazedaneshjo
  وب سایت
  فایل سل

  نمونه سوال ریاضی از فصل 7 کتاب دوم دبستان

  این فایل در مورد نمونه سوال ریاضی از فصل 7 کتاب دوم دبستان و هم اکنون در فروشگاه ebtedayi-soal موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم پایه
  نمونه سوال ریاضی از فصل 7 کتاب دوم دبستان
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  ebtedayi-soal
  وب سایت
  فایل سل

  نمونه سوال بنویسیم از درس 16کتاب دوم دبستان

  این فایل در مورد نمونه سوال بنویسیم از درس 16کتاب دوم دبستان و هم اکنون در فروشگاه ebtedayi-soal موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم پایه
  نمونه سوال بنویسیم از درس 16کتاب دوم دبستان
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  ebtedayi-soal
  وب سایت
  فایل سل

  مقاله در خصوص کپسول باکتری

  این فایل در مورد مقاله در خصوص کپسول باکتری و هم اکنون در فروشگاه book-let موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم پایه
  مقاله در خصوص کپسول باکتری
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  book-let
  وب سایت
  فایل سل

  مبارزه بيولوژيك

  این فایل در مورد مبارزه بيولوژيك و هم اکنون در فروشگاه fileing موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم پایه
  مبارزه بيولوژيك
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  fileing
  وب سایت
  فایل سل

  دانلود پروژه آمار و مدل سازی بررسی جمعیت روستای بلغان

  این فایل در مورد دانلود پروژه آمار و مدل سازی بررسی جمعیت روستای بلغان و هم اکنون در فروشگاه meshop2 موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم پایه
  دانلود پروژه آمار و مدل سازی بررسی جمعیت روستای بلغان
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  meshop2
  وب سایت
  فایل سل

  نمونه گیری در امار

  این فایل در مورد نمونه گیری در امار و هم اکنون در فروشگاه niazedaneshjo موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم پایه
  نمونه گیری در امار
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  niazedaneshjo
  وب سایت
  فایل سل

  بررسی منابع و عوامل آلودگی رودخانه های گیلان

  این فایل در مورد بررسی منابع و عوامل آلودگی رودخانه های گیلان و هم اکنون در فروشگاه niazedaneshjo موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم پایه
  بررسی منابع و عوامل آلودگی رودخانه های گیلان
  قیمت محصول
  2,965
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  niazedaneshjo
  وب سایت
  فایل سل

  نمونه گیری در آمار

  این فایل در مورد نمونه گیری در آمار و هم اکنون در فروشگاه niazedaneshjo موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم پایه
  نمونه گیری در آمار
  قیمت محصول
  10,562
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  niazedaneshjo
  وب سایت
  فایل سل

  آمار سن 50 نفر از افراد

  این فایل در مورد آمار سن 50 نفر از افراد و هم اکنون در فروشگاه word-t موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم پایه
  آمار سن 50 نفر از افراد
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  word-t
  وب سایت
  فایل سل

  ارتباط بین نمره مستمر و پایانی

  این فایل در مورد ارتباط بین نمره مستمر و پایانی و هم اکنون در فروشگاه word-t موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم پایه
  ارتباط بین نمره مستمر و پایانی
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  word-t
  وب سایت
  فایل سل

  نمودارهاي بدست آمده از طريق پرسش نامه ها در مورد استفاده از تلويزيون

  این فایل در مورد نمودارهاي بدست آمده از طريق پرسش نامه ها در مورد استفاده از تلويزيون و هم اکنون در فروشگاه word-t موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم پایه
  نمودارهاي بدست آمده از طريق پرسش نامه ها در مورد استفاده از تلويزيون
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  word-t
  وب سایت
  فایل سل

  اهميت آمار در پزشكي

  این فایل در مورد اهميت آمار در پزشكي و هم اکنون در فروشگاه word-t موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم پایه
  اهميت آمار در پزشكي
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  word-t
  وب سایت
  فایل سل

  بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان در مقطع تحصيلي متوسطه

  این فایل در مورد بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان در مقطع تحصيلي متوسطه و هم اکنون در فروشگاه word-t موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم پایه
  بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان در مقطع تحصيلي متوسطه
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  word-t
  وب سایت
  فایل سل

  بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمارها طلاق در ايران

  این فایل در مورد بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمارها طلاق در ايران و هم اکنون در فروشگاه word-t موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم پایه
  بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمارها طلاق در ايران
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  word-t
  وب سایت
  فایل سل

  اصل لانه کبوتری

  این فایل در مورد اصل لانه کبوتری و هم اکنون در فروشگاه ravan موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم پایه
  اصل لانه کبوتری
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  ravan
  وب سایت
  فایل سل
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.