id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  نمونه فایل ورد کارورزی تمرین معلمی

  این فایل در مورد نمونه فایل ورد کارورزی تمرین معلمی و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  نمونه فایل ورد کارورزی تمرین معلمی
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسي عملکرد مديران تحصيل کرده و غير تحصيل کرده

  این فایل در مورد بررسي عملکرد مديران تحصيل کرده و غير تحصيل کرده و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  بررسي عملکرد مديران تحصيل کرده و غير تحصيل کرده
  قیمت محصول
  10,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد

  این فایل در مورد طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد
  قیمت محصول
  13,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مقايسه تاثير الگوي روش مشاركتي و الگوي روش یادگیری انفرادی

  این فایل در مورد مقايسه تاثير الگوي روش مشاركتي و الگوي روش یادگیری انفرادی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  مقايسه تاثير الگوي روش مشاركتي و الگوي روش یادگیری انفرادی
  قیمت محصول
  10,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی روش های صحیح مطالعه برای دانش آموزان

  این فایل در مورد بررسی روش های صحیح مطالعه برای دانش آموزان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  بررسی روش های صحیح مطالعه برای دانش آموزان
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18)

  این فایل در مورد بررسي عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  بررسي عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18)
  قیمت محصول
  4,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي ملاکهاي انتخاب دوست در بين دانش آموزان

  این فایل در مورد بررسي ملاکهاي انتخاب دوست در بين دانش آموزان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  بررسي ملاکهاي انتخاب دوست در بين دانش آموزان
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان

  این فایل در مورد بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  چگونه کلاس خود را مدیریت کنیم

  این فایل در مورد چگونه کلاس خود را مدیریت کنیم و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  چگونه کلاس خود را مدیریت کنیم
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مسائل آموزش و پرورش و ارائه راهکارها

  این فایل در مورد مسائل آموزش و پرورش و ارائه راهکارها و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  مسائل آموزش و پرورش و ارائه راهکارها
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی تحلیلی فعالیت های انجمن اولیا و مربیان در ایران،استرالیا و هندوستان و ارائه راهکار

  این فایل در مورد بررسی تحلیلی فعالیت های انجمن اولیا و مربیان در ایران،استرالیا و هندوستان و ارائه راهکار و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  بررسی تحلیلی فعالیت های انجمن اولیا و مربیان در ایران،استرالیا و هندوستان و ارائه راهکار
  قیمت محصول
  16,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  نقش باورهای اعتقادی در تحکیم خانواده

  این فایل در مورد نقش باورهای اعتقادی در تحکیم خانواده و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  نقش باورهای اعتقادی در تحکیم خانواده
  قیمت محصول
  3,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  راهكارهاي پيشگيري ازاعتياد دربين دانش آموزان پيش دانشگاهي شهر

  این فایل در مورد راهكارهاي پيشگيري ازاعتياد دربين دانش آموزان پيش دانشگاهي شهر و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  راهكارهاي پيشگيري ازاعتياد دربين دانش آموزان پيش دانشگاهي شهر
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپویینت غریزه جنسی و راه های کنترل آن

  این فایل در مورد پاورپویینت غریزه جنسی و راه های کنترل آن و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  پاورپویینت غریزه جنسی و راه های کنترل آن
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خواني تحولي

  این فایل در مورد اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خواني تحولي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خواني تحولي
  قیمت محصول
  28,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  علل و عوامل بي انگيزگي مشمولان در اعزام به خدمت سربازي

  این فایل در مورد علل و عوامل بي انگيزگي مشمولان در اعزام به خدمت سربازي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  علل و عوامل بي انگيزگي مشمولان در اعزام به خدمت سربازي
  قیمت محصول
  7,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  حجاب و عفاف و تهاجم فرهنگی

  این فایل در مورد حجاب و عفاف و تهاجم فرهنگی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  حجاب و عفاف و تهاجم فرهنگی
  قیمت محصول
  4,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  نقش تکنولوژی آموزشی در یادگیری

  این فایل در مورد نقش تکنولوژی آموزشی در یادگیری و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  نقش تکنولوژی آموزشی در یادگیری
  قیمت محصول
  7,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانها

  این فایل در مورد بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانها و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانها
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان

  این فایل در مورد بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.