id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  نمونه فایل ورد کارورزی تمرین معلمی

  این فایل در مورد نمونه فایل ورد کارورزی تمرین معلمی و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  نمونه فایل ورد کارورزی تمرین معلمی
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  دانلود تحقیق انواع مشاوره و روشهاي آن

  این فایل در مورد دانلود تحقیق انواع مشاوره و روشهاي آن و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  دانلود تحقیق انواع مشاوره و روشهاي آن
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  مقايسه تاثير الگوي روش مشاركتي و الگوي روش یادگیری انفرادی

  این فایل در مورد مقايسه تاثير الگوي روش مشاركتي و الگوي روش یادگیری انفرادی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  مقايسه تاثير الگوي روش مشاركتي و الگوي روش یادگیری انفرادی
  قیمت محصول
  15,750
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18)

  این فایل در مورد بررسي عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  بررسي عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18)
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي ملاکهاي انتخاب دوست در بين دانش آموزان

  این فایل در مورد بررسي ملاکهاي انتخاب دوست در بين دانش آموزان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  بررسي ملاکهاي انتخاب دوست در بين دانش آموزان
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی تحلیلی فعالیت های انجمن اولیا و مربیان در ایران،استرالیا و هندوستان و ارائه راهکار

  این فایل در مورد بررسی تحلیلی فعالیت های انجمن اولیا و مربیان در ایران،استرالیا و هندوستان و ارائه راهکار و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  بررسی تحلیلی فعالیت های انجمن اولیا و مربیان در ایران،استرالیا و هندوستان و ارائه راهکار
  قیمت محصول
  24,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  نقش باورهای اعتقادی در تحکیم خانواده

  این فایل در مورد نقش باورهای اعتقادی در تحکیم خانواده و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  نقش باورهای اعتقادی در تحکیم خانواده
  قیمت محصول
  7,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  راهكارهاي پيشگيري ازاعتياد دربين دانش آموزان پيش دانشگاهي شهر

  این فایل در مورد راهكارهاي پيشگيري ازاعتياد دربين دانش آموزان پيش دانشگاهي شهر و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  راهكارهاي پيشگيري ازاعتياد دربين دانش آموزان پيش دانشگاهي شهر
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپویینت غریزه جنسی و راه های کنترل آن

  این فایل در مورد پاورپویینت غریزه جنسی و راه های کنترل آن و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  پاورپویینت غریزه جنسی و راه های کنترل آن
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  علل و عوامل بي انگيزگي مشمولان در اعزام به خدمت سربازي

  این فایل در مورد علل و عوامل بي انگيزگي مشمولان در اعزام به خدمت سربازي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  علل و عوامل بي انگيزگي مشمولان در اعزام به خدمت سربازي
  قیمت محصول
  13,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  حجاب و عفاف و تهاجم فرهنگی

  این فایل در مورد حجاب و عفاف و تهاجم فرهنگی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  حجاب و عفاف و تهاجم فرهنگی
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان

  این فایل در مورد بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی عوامل موثربر پرخاشگری جوانان و نوجوانان و چگونگی مدیریت این رفتار از منظر آموزه های دینی

  این فایل در مورد بررسی عوامل موثربر پرخاشگری جوانان و نوجوانان و چگونگی مدیریت این رفتار از منظر آموزه های دینی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  بررسی عوامل موثربر پرخاشگری جوانان و نوجوانان و چگونگی مدیریت این رفتار از منظر آموزه های دینی
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تکنیک تحلیل محتوا

  این فایل در مورد تکنیک تحلیل محتوا و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  تکنیک تحلیل محتوا
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي معنايي ويژه غير فارسي زبانان سطح پيشرفته

  این فایل در مورد تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي معنايي ويژه غير فارسي زبانان سطح پيشرفته و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي معنايي ويژه غير فارسي زبانان سطح پيشرفته
  قیمت محصول
  31,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد

  این فایل در مورد بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  کارورزی و پروژه-کارورزی در آموزش و پرورش- در 45 صفحه-docx

  این فایل در مورد کارورزی و پروژه-کارورزی در آموزش و پرورش- در 45 صفحه-docx و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  کارورزی و پروژه-کارورزی در آموزش و پرورش- در 45 صفحه-docx
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  دانلود 18 کنش پژوهی ارزشمند برای معلمان مدیران و معاونان و پرسنل آموزش ابتدایی

  این فایل در مورد دانلود 18 کنش پژوهی ارزشمند برای معلمان مدیران و معاونان و پرسنل آموزش ابتدایی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  دانلود 18 کنش پژوهی ارزشمند برای معلمان مدیران و معاونان و پرسنل آموزش ابتدایی
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  18 کنش پژوهی مقطع دبیرستان

  این فایل در مورد 18 کنش پژوهی مقطع دبیرستان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  18 کنش پژوهی مقطع دبیرستان
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  گزارش تخصصی دبیر متوسطه اول

  این فایل در مورد گزارش تخصصی دبیر متوسطه اول و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم تربیتی
  گزارش تخصصی دبیر متوسطه اول
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.