id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  اعتیاد اینترنتی

  این فایل در مورد اعتیاد اینترنتی و هم اکنون در فروشگاه mahtabnet موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم انسانی
  اعتیاد اینترنتی
  قیمت محصول
  3,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  mahtabnet
  وب سایت
  فایل سل

  پرسشنامه هوش هیجانی

  این فایل در مورد پرسشنامه هوش هیجانی و هم اکنون در فروشگاه efrosh موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم انسانی
  پرسشنامه هوش هیجانی
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  efrosh
  وب سایت
  فایل سل

  تعادل کار زندگی: شما آن را چگونه معنی می کنید؟

  این فایل در مورد تعادل کار زندگی: شما آن را چگونه معنی می کنید؟ و هم اکنون در فروشگاه efrosh موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم انسانی
  تعادل کار زندگی: شما آن را چگونه معنی می کنید؟
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  efrosh
  وب سایت
  فایل سل

  پرسشنامه استرس شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

  این فایل در مورد پرسشنامه استرس شغلی و رفتار شهروندی سازمانی و هم اکنون در فروشگاه efrosh موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم انسانی
  پرسشنامه استرس شغلی و رفتار شهروندی سازمانی
  قیمت محصول
  3,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  efrosh
  وب سایت
  فایل سل

  عقلانیت و راهبرد در بخش دولتی

  این فایل در مورد عقلانیت و راهبرد در بخش دولتی و هم اکنون در فروشگاه efrosh موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم انسانی
  عقلانیت و راهبرد در بخش دولتی
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  efrosh
  وب سایت
  فایل سل

  حکمرانی خوب در سطح خرد

  این فایل در مورد حکمرانی خوب در سطح خرد و هم اکنون در فروشگاه efrosh موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم انسانی
  حکمرانی خوب در سطح خرد
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  efrosh
  وب سایت
  فایل سل

  استراتژی دولت الکترونیکی

  این فایل در مورد استراتژی دولت الکترونیکی و هم اکنون در فروشگاه efrosh موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم انسانی
  استراتژی دولت الکترونیکی
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  efrosh
  وب سایت
  فایل سل

  پرسشنامه بکارگیری مدیریت دانش

  این فایل در مورد پرسشنامه بکارگیری مدیریت دانش و هم اکنون در فروشگاه efrosh موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم انسانی
  پرسشنامه بکارگیری مدیریت دانش
  قیمت محصول
  3,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  efrosh
  وب سایت
  فایل سل

  استراتژی شما برای مدیریت دانش چیست؟

  این فایل در مورد استراتژی شما برای مدیریت دانش چیست؟ و هم اکنون در فروشگاه efrosh موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم انسانی
  استراتژی شما برای مدیریت دانش چیست؟
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  efrosh
  وب سایت
  فایل سل

  سازمان به عنوان یک حوزه یادگیری میان رشته ای

  این فایل در مورد سازمان به عنوان یک حوزه یادگیری میان رشته ای و هم اکنون در فروشگاه efrosh موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم انسانی
  سازمان به عنوان یک حوزه یادگیری میان رشته ای
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  efrosh
  وب سایت
  فایل سل

  پرسشنامه هویت سازمانی مایل و اسفورش

  این فایل در مورد پرسشنامه هویت سازمانی مایل و اسفورش و هم اکنون در فروشگاه efrosh موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم انسانی
  پرسشنامه هویت سازمانی مایل و اسفورش
  قیمت محصول
  2,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  efrosh
  وب سایت
  فایل سل

  پرسشنامه استرس شغلی اویانگ

  این فایل در مورد پرسشنامه استرس شغلی اویانگ و هم اکنون در فروشگاه efrosh موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم انسانی
  پرسشنامه استرس شغلی اویانگ
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  efrosh
  وب سایت
  فایل سل

  پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی اورگان و کانوسکی

  این فایل در مورد پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی اورگان و کانوسکی و هم اکنون در فروشگاه efrosh موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم انسانی
  پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی اورگان و کانوسکی
  قیمت محصول
  3,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  efrosh
  وب سایت
  فایل سل

  پرسشنامه گرایش به بوروکراسی

  این فایل در مورد پرسشنامه گرایش به بوروکراسی و هم اکنون در فروشگاه efrosh موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم انسانی
  پرسشنامه گرایش به بوروکراسی
  قیمت محصول
  3,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  efrosh
  وب سایت
  فایل سل

  پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ

  این فایل در مورد پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ و هم اکنون در فروشگاه efrosh موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم انسانی
  پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  efrosh
  وب سایت
  فایل سل

  پرسشنامه مدیریت سایبرنتیک

  این فایل در مورد پرسشنامه مدیریت سایبرنتیک و هم اکنون در فروشگاه efrosh موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم انسانی
  پرسشنامه مدیریت سایبرنتیک
  قیمت محصول
  3,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  efrosh
  وب سایت
  فایل سل

  پرسشنامه رهبری معنوی دانشگاه (فرای و همکاران، 2005)

  این فایل در مورد پرسشنامه رهبری معنوی دانشگاه (فرای و همکاران، 2005) و هم اکنون در فروشگاه efrosh موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم انسانی
  پرسشنامه رهبری معنوی دانشگاه (فرای و همکاران، 2005)
  قیمت محصول
  3,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  efrosh
  وب سایت
  فایل سل

  پرسشنامه سنجش سیستم مدیریت استعداد

  این فایل در مورد پرسشنامه سنجش سیستم مدیریت استعداد و هم اکنون در فروشگاه efrosh موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم انسانی
  پرسشنامه سنجش سیستم مدیریت استعداد
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  efrosh
  وب سایت
  فایل سل

  پرسشنامه جو سازمانی

  این فایل در مورد پرسشنامه جو سازمانی و هم اکنون در فروشگاه efrosh موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم انسانی
  پرسشنامه جو سازمانی
  قیمت محصول
  3,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  efrosh
  وب سایت
  فایل سل

  پرسشنامه سکوت سازمانی

  این فایل در مورد پرسشنامه سکوت سازمانی و هم اکنون در فروشگاه efrosh موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم انسانی
  پرسشنامه سکوت سازمانی
  قیمت محصول
  4,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  efrosh
  وب سایت
  فایل سل
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.