id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  دانلود تحقیق جریانات دریایی

  این فایل در مورد دانلود تحقیق جریانات دریایی و هم اکنون در فروشگاه irani موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم ارتباطات
  دانلود تحقیق جریانات دریایی
  قیمت محصول
  5,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  irani
  وب سایت
  فورکیا

  دانلود تحقیق در مورد حج از ديدگاه قرآن

  این فایل در مورد دانلود تحقیق در مورد حج از ديدگاه قرآن و هم اکنون در فروشگاه irani موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم ارتباطات
  دانلود تحقیق در مورد حج از ديدگاه قرآن
  قیمت محصول
  5,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  irani
  وب سایت
  فورکیا

  دانلود مقاله سازمان اطلاعاتي روسيه (K.G.B)

  این فایل در مورد دانلود مقاله سازمان اطلاعاتي روسيه (K.G.B) و هم اکنون در فروشگاه irani موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم ارتباطات
  دانلود مقاله سازمان اطلاعاتي روسيه (K.G.B)
  قیمت محصول
  4,770
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  irani
  وب سایت
  فورکیا

  دانلود مقاله راهنماي نصب و استفاده از تبخير كننده شركت كالاي گاز بوتان

  این فایل در مورد دانلود مقاله راهنماي نصب و استفاده از تبخير كننده شركت كالاي گاز بوتان و هم اکنون در فروشگاه irani موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم ارتباطات
  دانلود مقاله راهنماي نصب و استفاده از تبخير كننده شركت كالاي گاز بوتان
  قیمت محصول
  5,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  irani
  وب سایت
  فورکیا

  دانلود مقاله روشهاي ارزيابي بانك‌هاي داخلي از پروژه‌هاي سرمايه گذاري

  این فایل در مورد دانلود مقاله روشهاي ارزيابي بانك‌هاي داخلي از پروژه‌هاي سرمايه گذاري و هم اکنون در فروشگاه irani موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم ارتباطات
  دانلود مقاله روشهاي ارزيابي بانك‌هاي داخلي از پروژه‌هاي سرمايه گذاري
  قیمت محصول
  4,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  irani
  وب سایت
  فورکیا

  دانلود مقاله معلم، خلاقیت و تکنولوژی آموزشی

  این فایل در مورد دانلود مقاله معلم، خلاقیت و تکنولوژی آموزشی و هم اکنون در فروشگاه irani موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم ارتباطات
  دانلود مقاله معلم، خلاقیت و تکنولوژی آموزشی
  قیمت محصول
  4,250
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  irani
  وب سایت
  فورکیا

  بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعاتی نوین و اثربخشی سازمانی دربانک های دولتی شهرستان ارومیه

  این فایل در مورد بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعاتی نوین و اثربخشی سازمانی دربانک های دولتی شهرستان ارومیه و هم اکنون در فروشگاه par3 موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم ارتباطات
  بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعاتی نوین و اثربخشی سازمانی دربانک های دولتی شهرستان ارومیه
  قیمت محصول
  2,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  par3
  وب سایت
  فورکیا

  بررسی تاثیر دانش شبکه ای با محوریت رقبا بر ارزش ارتباطات تجاری در بازار خارجی شرکت های صادرکننده

  این فایل در مورد بررسی تاثیر دانش شبکه ای با محوریت رقبا بر ارزش ارتباطات تجاری در بازار خارجی شرکت های صادرکننده و هم اکنون در فروشگاه par3 موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم ارتباطات
  بررسی تاثیر دانش شبکه ای با محوریت رقبا بر ارزش ارتباطات تجاری در بازار خارجی شرکت های صادرکننده
  قیمت محصول
  2,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  par3
  وب سایت
  فورکیا

  سنجش از دو روش نوین در جایگزین دوربین مداربسته در راهنمایی و رانندگی

  این فایل در مورد سنجش از دو روش نوین در جایگزین دوربین مداربسته در راهنمایی و رانندگی و هم اکنون در فروشگاه par3 موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم ارتباطات
  سنجش از دو روش نوین در جایگزین دوربین مداربسته در راهنمایی و رانندگی
  قیمت محصول
  2,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  par3
  وب سایت
  فورکیا

  GIS روش نوین در شناسایی نقاطق تصادف خیز

  این فایل در مورد GIS روش نوین در شناسایی نقاطق تصادف خیز و هم اکنون در فروشگاه par3 موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم ارتباطات
  GIS روش نوین در شناسایی نقاطق تصادف خیز
  قیمت محصول
  2,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  par3
  وب سایت
  فورکیا

  بررسی و تبیین نقش مؤلفه های فناوری اطلاعات بر مدیریت تغییر در سازمان مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل

  این فایل در مورد بررسی و تبیین نقش مؤلفه های فناوری اطلاعات بر مدیریت تغییر در سازمان مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل و هم اکنون در فروشگاه par3 موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم ارتباطات
  بررسی و تبیین نقش مؤلفه های فناوری اطلاعات بر مدیریت تغییر در سازمان مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل
  قیمت محصول
  2,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  par3
  وب سایت
  فورکیا

  مروری بر فناوری نرم تجاری و مدلهای انتقال فناوری نرم تجاری

  این فایل در مورد مروری بر فناوری نرم تجاری و مدلهای انتقال فناوری نرم تجاری و هم اکنون در فروشگاه par3 موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم ارتباطات
  مروری بر فناوری نرم تجاری و مدلهای انتقال فناوری نرم تجاری
  قیمت محصول
  2,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  par3
  وب سایت
  فورکیا

  بررسی شیوه های ارتکاب جرم جرایم سایبری شناسایی خلاءهای قانونی و اجرایی و راهکارهای پیشگیری

  این فایل در مورد بررسی شیوه های ارتکاب جرم جرایم سایبری شناسایی خلاءهای قانونی و اجرایی و راهکارهای پیشگیری و هم اکنون در فروشگاه par3 موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم ارتباطات
  بررسی شیوه های ارتکاب جرم جرایم سایبری شناسایی خلاءهای قانونی و اجرایی و راهکارهای پیشگیری
  قیمت محصول
  2,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  par3
  وب سایت
  فورکیا

  اهمیت و نقش علائم تصویری و پیکتوگرامها در طراحی گرافیک محیطی شیوهای برای مسیریابی در فضاهای شهری

  این فایل در مورد اهمیت و نقش علائم تصویری و پیکتوگرامها در طراحی گرافیک محیطی شیوهای برای مسیریابی در فضاهای شهری و هم اکنون در فروشگاه par3 موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم ارتباطات
  اهمیت و نقش علائم تصویری و پیکتوگرامها در طراحی گرافیک محیطی شیوهای برای مسیریابی در فضاهای شهری
  قیمت محصول
  2,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  par3
  وب سایت
  فورکیا

  ارائه یک چارچوب جدید برای رمزنگاری اطلاعات با تبدیل اطلاعات به تصویر در شبکه های حسگر بیسیم

  این فایل در مورد ارائه یک چارچوب جدید برای رمزنگاری اطلاعات با تبدیل اطلاعات به تصویر در شبکه های حسگر بیسیم و هم اکنون در فروشگاه par3 موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم ارتباطات
  ارائه یک چارچوب جدید برای رمزنگاری اطلاعات با تبدیل اطلاعات به تصویر در شبکه های حسگر بیسیم
  قیمت محصول
  2,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  par3
  وب سایت
  فورکیا

  مروری برشبکه های خودرویی تک کاره VANET

  این فایل در مورد مروری برشبکه های خودرویی تک کاره VANET و هم اکنون در فروشگاه par3 موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم ارتباطات
  مروری برشبکه های خودرویی تک کاره VANET
  قیمت محصول
  2,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  par3
  وب سایت
  فورکیا

  معرفی تکنولوژی انتقال صدا بر روی بستر شبکه voip

  این فایل در مورد معرفی تکنولوژی انتقال صدا بر روی بستر شبکه voip و هم اکنون در فروشگاه par3 موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم ارتباطات
  معرفی تکنولوژی انتقال صدا بر روی بستر شبکه voip
  قیمت محصول
  2,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  par3
  وب سایت
  فورکیا

  رای گيری الکترونيکی بااستفاده از رمز نگاری همريختی

  این فایل در مورد رای گيری الکترونيکی بااستفاده از رمز نگاری همريختی و هم اکنون در فروشگاه par3 موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم ارتباطات
  رای گيری الکترونيکی بااستفاده از رمز نگاری همريختی
  قیمت محصول
  2,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  par3
  وب سایت
  فورکیا

  بخش بندی تصاویر رادار توسط الگوریتم تکاملی زنبور عسل

  این فایل در مورد بخش بندی تصاویر رادار توسط الگوریتم تکاملی زنبور عسل و هم اکنون در فروشگاه par3 موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم ارتباطات
  بخش بندی تصاویر رادار توسط الگوریتم تکاملی زنبور عسل
  قیمت محصول
  2,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  par3
  وب سایت
  فورکیا

  بهبود کنترل ازدحام در شبکه های رادیو شناختی با توجه به رفتار کاربران اولیه

  این فایل در مورد بهبود کنترل ازدحام در شبکه های رادیو شناختی با توجه به رفتار کاربران اولیه و هم اکنون در فروشگاه par3 موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم ارتباطات
  بهبود کنترل ازدحام در شبکه های رادیو شناختی با توجه به رفتار کاربران اولیه
  قیمت محصول
  2,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  par3
  وب سایت
  فورکیا
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.