id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  تحقيق اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي

  این فایل در مورد تحقيق اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم آموزشی
  تحقيق اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي
  قیمت محصول
  23,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق آموزش املای فارسی

  این فایل در مورد تحقیق آموزش املای فارسی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم آموزشی
  تحقیق آموزش املای فارسی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق عوامل موثر بر يادگيري

  این فایل در مورد تحقیق عوامل موثر بر يادگيري و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم آموزشی
  تحقیق عوامل موثر بر يادگيري
  قیمت محصول
  28,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  گزارش تخصصی مدیر مدرسه: بالا بردن کیفیت آموزشی مدرسه با استفاده از اخلاق حرفه ای مدیریت

  این فایل در مورد گزارش تخصصی مدیر مدرسه: بالا بردن کیفیت آموزشی مدرسه با استفاده از اخلاق حرفه ای مدیریت و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم آموزشی
  گزارش تخصصی مدیر مدرسه: بالا بردن کیفیت آموزشی مدرسه با استفاده از اخلاق حرفه ای مدیریت
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  گزارش تخصصی مدیر مدرسه: حل مشکل پرخاشگری یکی از دانش آموزان با روش های مناسب

  این فایل در مورد گزارش تخصصی مدیر مدرسه: حل مشکل پرخاشگری یکی از دانش آموزان با روش های مناسب و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم آموزشی
  گزارش تخصصی مدیر مدرسه: حل مشکل پرخاشگری یکی از دانش آموزان با روش های مناسب
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت

  این فایل در مورد درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم آموزشی
  درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت هوش عاطفی

  این فایل در مورد پاورپوینت هوش عاطفی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم آموزشی
  پاورپوینت هوش عاطفی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت روش هاي برقراري ارتباط مؤثر

  این فایل در مورد پاورپوینت روش هاي برقراري ارتباط مؤثر و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم آموزشی
  پاورپوینت روش هاي برقراري ارتباط مؤثر
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت هدف های آموزشی

  این فایل در مورد پاورپوینت هدف های آموزشی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم آموزشی
  پاورپوینت هدف های آموزشی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت بررسی دیدگاه رفتاری در نظریه های برنامه ریزی درسی

  این فایل در مورد پاورپوینت بررسی دیدگاه رفتاری در نظریه های برنامه ریزی درسی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم آموزشی
  پاورپوینت بررسی دیدگاه رفتاری در نظریه های برنامه ریزی درسی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت دیدگاه اجتماعی

  این فایل در مورد پاورپوینت دیدگاه اجتماعی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم آموزشی
  پاورپوینت دیدگاه اجتماعی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت بررسی دیدگاه رشدگرا در نظریه های برنامه درسی

  این فایل در مورد پاورپوینت بررسی دیدگاه رشدگرا در نظریه های برنامه درسی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم آموزشی
  پاورپوینت بررسی دیدگاه رشدگرا در نظریه های برنامه درسی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت نظریه های برنامه ریزی درسی (دیدگاه اجتماعی)

  این فایل در مورد پاورپوینت نظریه های برنامه ریزی درسی (دیدگاه اجتماعی) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم آموزشی
  پاورپوینت نظریه های برنامه ریزی درسی (دیدگاه اجتماعی)
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۹۸-۹۹ براساس طرح تدبیر پک کامل

  این فایل در مورد جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۹۸-۹۹ براساس طرح تدبیر پک کامل و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم آموزشی
  جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۹۸-۹۹ براساس طرح تدبیر پک کامل
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  مجموعه سوال های تست چهارگزینه ای روش ها و فنون تدریس به همراه پاسخ نامه

  این فایل در مورد مجموعه سوال های تست چهارگزینه ای روش ها و فنون تدریس به همراه پاسخ نامه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم آموزشی
  مجموعه سوال های تست چهارگزینه ای روش ها و فنون تدریس به همراه پاسخ نامه
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  مجموعه سوالات تستی مهارت های آموزشی و پرورشی دکتر حسن شعبانی به همراه پاسخ

  این فایل در مورد مجموعه سوالات تستی مهارت های آموزشی و پرورشی دکتر حسن شعبانی به همراه پاسخ و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم آموزشی
  مجموعه سوالات تستی مهارت های آموزشی و پرورشی دکتر حسن شعبانی به همراه پاسخ
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت خلاصه کتاب شيوه ارائه مطالب علمي فنی تألیف سيدمحمدتقي روحاني رانكوهي

  این فایل در مورد پاورپوینت خلاصه کتاب شيوه ارائه مطالب علمي فنی تألیف سيدمحمدتقي روحاني رانكوهي و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:علوم آموزشی
  پاورپوینت خلاصه کتاب شيوه ارائه مطالب علمي فنی تألیف سيدمحمدتقي روحاني رانكوهي
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک
   دسته بندی مطالب
   پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
   ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
   تلگرام:plusfair
   تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.