id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  طرح توجیهی پرورش گاو ، گوساله شیری و گوشتی

  این فایل در مورد طرح توجیهی پرورش گاو ، گوساله شیری و گوشتی و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:طرح توجیهی کشاورزی
  طرح توجیهی پرورش گاو ، گوساله شیری و گوشتی
  قیمت محصول
  3,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  طرح توجیهی مرغداری

  این فایل در مورد طرح توجیهی مرغداری و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:طرح توجیهی کشاورزی
  طرح توجیهی مرغداری
  قیمت محصول
  3,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  طرح توجیهی پرورش بلدرچین

  این فایل در مورد طرح توجیهی پرورش بلدرچین و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:طرح توجیهی کشاورزی
  طرح توجیهی پرورش بلدرچین
  قیمت محصول
  3,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  طرح توجیهی پرورش کبک

  این فایل در مورد طرح توجیهی پرورش کبک و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:طرح توجیهی کشاورزی
  طرح توجیهی پرورش کبک
  قیمت محصول
  3,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  طرح توجیهی پرورش صیفی جات گلخانه ای

  این فایل در مورد طرح توجیهی پرورش صیفی جات گلخانه ای و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:طرح توجیهی کشاورزی
  طرح توجیهی پرورش صیفی جات گلخانه ای
  قیمت محصول
  3,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  طرح توجیهی پرورش قارچ خوراكی

  این فایل در مورد طرح توجیهی پرورش قارچ خوراكی و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:طرح توجیهی کشاورزی
  طرح توجیهی پرورش قارچ خوراكی
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  طرح توجیهی باغداری و پرورش میوه جات

  این فایل در مورد طرح توجیهی باغداری و پرورش میوه جات و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:طرح توجیهی کشاورزی
  طرح توجیهی باغداری و پرورش میوه جات
  قیمت محصول
  3,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  پاورپوینت تراتریوم

  این فایل در مورد پاورپوینت تراتریوم و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:طرح توجیهی کشاورزی
  پاورپوینت تراتریوم
  قیمت محصول
  4,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  طرح توجیهی پرورش شتر مرغ

  این فایل در مورد طرح توجیهی پرورش شتر مرغ و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:طرح توجیهی کشاورزی
  طرح توجیهی پرورش شتر مرغ
  قیمت محصول
  3,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  پاورپوینت طرح توجیهی تولید خیار شور

  این فایل در مورد پاورپوینت طرح توجیهی تولید خیار شور و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:طرح توجیهی کشاورزی
  پاورپوینت طرح توجیهی تولید خیار شور
  قیمت محصول
  9,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  پاورپوینت طرح توجیهی کشت سیفی جات و سبزی جات

  این فایل در مورد پاورپوینت طرح توجیهی کشت سیفی جات و سبزی جات و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:طرح توجیهی کشاورزی
  پاورپوینت طرح توجیهی کشت سیفی جات و سبزی جات
  قیمت محصول
  9,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  پاورپوینت بررسی طرح توجیهی تولیدات فرآورده های لبنی

  این فایل در مورد پاورپوینت بررسی طرح توجیهی تولیدات فرآورده های لبنی و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:طرح توجیهی کشاورزی
  پاورپوینت بررسی طرح توجیهی تولیدات فرآورده های لبنی
  قیمت محصول
  9,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  پاورپوینت طرح توجیهی كارخانه شالی برنج

  این فایل در مورد پاورپوینت طرح توجیهی كارخانه شالی برنج و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:طرح توجیهی کشاورزی
  پاورپوینت طرح توجیهی كارخانه شالی برنج
  قیمت محصول
  9,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  طرح توجیهی پرواربندی بره

  این فایل در مورد طرح توجیهی پرواربندی بره و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:طرح توجیهی کشاورزی
  طرح توجیهی پرواربندی بره
  قیمت محصول
  7,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  پاورپوینت ماشین های برداشت چغندر قند

  این فایل در مورد پاورپوینت ماشین های برداشت چغندر قند و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:طرح توجیهی کشاورزی
  پاورپوینت ماشین های برداشت چغندر قند
  قیمت محصول
  6,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  پاورپوینت آبیاری تحت فشار

  این فایل در مورد پاورپوینت آبیاری تحت فشار و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:طرح توجیهی کشاورزی
  پاورپوینت آبیاری تحت فشار
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  پاورپوینت پرورش قارچ خوراکی صدفی

  این فایل در مورد پاورپوینت پرورش قارچ خوراکی صدفی و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:طرح توجیهی کشاورزی
  پاورپوینت پرورش قارچ خوراکی صدفی
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  پاورپوینت وزارت جهاد كشاورزی

  این فایل در مورد پاورپوینت وزارت جهاد كشاورزی و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:طرح توجیهی کشاورزی
  پاورپوینت وزارت جهاد كشاورزی
  قیمت محصول
  7,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  پاورپوینت كنه های خرما و كنه های انجیر

  این فایل در مورد پاورپوینت كنه های خرما و كنه های انجیر و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:طرح توجیهی کشاورزی
  پاورپوینت كنه های خرما و كنه های انجیر
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب
   دسته بندی مطالب
   پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
   ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
   تلگرام:plusfair
   تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.