id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  پاورپوینت آماده تحقیق با موضوع آب درمانی – مناسب جهت ارائه درسی

  این فایل در مورد پاورپوینت آماده تحقیق با موضوع آب درمانی – مناسب جهت ارائه درسی و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:طب سنتی
  پاورپوینت آماده تحقیق با موضوع آب درمانی – مناسب جهت ارائه درسی
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  دسته بندی انواع گياهان مفيد برای بدن و بیماری های مختلف بسیار جامع

  این فایل در مورد دسته بندی انواع گياهان مفيد برای بدن و بیماری های مختلف بسیار جامع و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:طب سنتی
  دسته بندی انواع گياهان مفيد برای بدن و بیماری های مختلف   بسیار جامع
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  آشنايي با مخدرة كرك(crack) و تاریخچه و عوارض فیزیکی اجتماعی روانی آن و بررسی بازار و رواج کراک در

  این فایل در مورد آشنايي با مخدرة كرك(crack) و تاریخچه و عوارض فیزیکی اجتماعی روانی آن و بررسی بازار و رواج کراک در و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:طب سنتی
  آشنايي با مخدرة كرك(crack) و تاریخچه و عوارض فیزیکی اجتماعی روانی آن و بررسی بازار و رواج کراک در
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  تحقیق آب درمانی

  این فایل در مورد تحقیق آب درمانی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:طب سنتی
  تحقیق آب درمانی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت معرفی گل ها و گیاهان دارویی

  این فایل در مورد پاورپوینت معرفی گل ها و گیاهان دارویی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:طب سنتی
  پاورپوینت معرفی گل ها و گیاهان دارویی
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت ملاحظاتی درباره بحث حفظ الصحه در طب سنتی

  این فایل در مورد پاورپوینت ملاحظاتی درباره بحث حفظ الصحه در طب سنتی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:طب سنتی
  پاورپوینت ملاحظاتی درباره بحث حفظ الصحه در طب سنتی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت فرآورده های گیاهی ضددرد و ضدالتهاب

  این فایل در مورد پاورپوینت فرآورده های گیاهی ضددرد و ضدالتهاب و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:طب سنتی
  پاورپوینت فرآورده های گیاهی ضددرد و ضدالتهاب
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت آشنایی با خواص گیاهان دارویی (طبیعت، زمان و میزان مصرف، خاصیت)

  این فایل در مورد پاورپوینت آشنایی با خواص گیاهان دارویی (طبیعت، زمان و میزان مصرف، خاصیت) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:طب سنتی
  پاورپوینت آشنایی با خواص گیاهان دارویی (طبیعت، زمان و میزان مصرف، خاصیت)
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق خواص میوه ها و گیاهان دارویی

  این فایل در مورد تحقیق خواص میوه ها و گیاهان دارویی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:طب سنتی
  تحقیق خواص میوه ها و گیاهان دارویی
  قیمت محصول
  28,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت خواص عسل در بخش دارویی، درمانی و زیبایی

  این فایل در مورد پاورپوینت خواص عسل در بخش دارویی، درمانی و زیبایی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:طب سنتی
  پاورپوینت خواص عسل در بخش دارویی، درمانی و زیبایی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت تنوع گياهي و پراكنش گياهان دارويي استان همدان

  این فایل در مورد پاورپوینت تنوع گياهي و پراكنش گياهان دارويي استان همدان و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:طب سنتی
  پاورپوینت تنوع گياهي و پراكنش گياهان دارويي استان همدان
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت تغذیه و بیماری های گوارشی از منظر طب سنتی ایران

  این فایل در مورد پاورپوینت تغذیه و بیماری های گوارشی از منظر طب سنتی ایران و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:طب سنتی
  پاورپوینت تغذیه و بیماری های گوارشی از منظر طب سنتی ایران
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت تاثير حجامت بر روح و روان

  این فایل در مورد پاورپوینت تاثير حجامت بر روح و روان و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:طب سنتی
  پاورپوینت تاثير حجامت بر روح و روان
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت طب سنتی و مکمل

  این فایل در مورد پاورپوینت طب سنتی و مکمل و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:طب سنتی
  پاورپوینت طب سنتی و مکمل
  قیمت محصول
  40,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت طب اسلامی-طب مسلمانان

  این فایل در مورد پاورپوینت طب اسلامی-طب مسلمانان و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:طب سنتی
  پاورپوینت طب اسلامی-طب مسلمانان
  قیمت محصول
  70,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت طب نظری عملی

  این فایل در مورد پاورپوینت طب نظری عملی و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:طب سنتی
  پاورپوینت طب نظری عملی
  قیمت محصول
  40,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پکیج درمان قطعی زود انزالی ( صد در صد تضمینی )

  این فایل در مورد پکیج درمان قطعی زود انزالی ( صد در صد تضمینی ) و هم اکنون در فروشگاه لوکس فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:طب سنتی
  پکیج درمان قطعی زود انزالی ( صد در صد تضمینی )
  قیمت محصول
  38,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  لوکس فایل
  وب سایت
  لوکس فایل

  درمان با دارو های اسلامی

  این فایل در مورد درمان با دارو های اسلامی و هم اکنون در فروشگاه لوکس فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:طب سنتی
  درمان با دارو های اسلامی
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  لوکس فایل
  وب سایت
  لوکس فایل

  گیاهان دارویی

  این فایل در مورد گیاهان دارویی و هم اکنون در فروشگاه لوکس فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:طب سنتی
  گیاهان دارویی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  لوکس فایل
  وب سایت
  لوکس فایل
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.