id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  تحقیق کارآفرینی شركت تهيه وتوليد مواد نسوز كشور

  این فایل در مورد تحقیق کارآفرینی شركت تهيه وتوليد مواد نسوز كشور و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعتی
  تحقیق کارآفرینی شركت تهيه وتوليد مواد نسوز كشور
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  ابزارپزشکي-اپتيکي-دقيق-ساعت

  این فایل در مورد ابزارپزشکي-اپتيکي-دقيق-ساعت و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعتی
  ابزارپزشکي-اپتيکي-دقيق-ساعت
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  استخراج معادن

  این فایل در مورد استخراج معادن و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعتی
  استخراج معادن
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  انتشارو چاپ و تكتير

  این فایل در مورد انتشارو چاپ و تكتير و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعتی
  انتشارو چاپ و تكتير
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بازیافت ضایعات فلزی و پلاستیکی

  این فایل در مورد بازیافت ضایعات فلزی و پلاستیکی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعتی
  بازیافت ضایعات فلزی و پلاستیکی
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پوشاك و عمل آوري پوست

  این فایل در مورد پوشاك و عمل آوري پوست و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعتی
  پوشاك و عمل آوري پوست
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  چوب و محصولات چوبي

  این فایل در مورد چوب و محصولات چوبي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعتی
  چوب و محصولات چوبي
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  رادیو تلویزیون و وسایل ارتباطی الکترونیکی

  این فایل در مورد رادیو تلویزیون و وسایل ارتباطی الکترونیکی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعتی
  رادیو تلویزیون و وسایل ارتباطی الکترونیکی
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید زیپ

  این فایل در مورد مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید زیپ و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعتی
  مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید زیپ
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید تور ماهیگیری

  این فایل در مورد مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید تور ماهیگیری و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعتی
  مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید تور ماهیگیری
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید تریکو کشباف

  این فایل در مورد مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید تریکو کشباف و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعتی
  مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید تریکو کشباف
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید روفرشی

  این فایل در مورد مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید روفرشی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعتی
  مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید روفرشی
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مطالعات امکان سنجی مقدماتی روبان بافی

  این فایل در مورد مطالعات امکان سنجی مقدماتی روبان بافی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعتی
  مطالعات امکان سنجی مقدماتی روبان بافی
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مطالعات امکان سنجی مقدماتی ریسندگی ابریشمی

  این فایل در مورد مطالعات امکان سنجی مقدماتی ریسندگی ابریشمی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعتی
  مطالعات امکان سنجی مقدماتی ریسندگی ابریشمی
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مطالعات امکان سنجی مقدماتی واحد رنگرزی و چاپ پارچه

  این فایل در مورد مطالعات امکان سنجی مقدماتی واحد رنگرزی و چاپ پارچه و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعتی
  مطالعات امکان سنجی مقدماتی واحد رنگرزی و چاپ پارچه
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید پوشاک زمستانی

  این فایل در مورد مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید پوشاک زمستانی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعتی
  مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید پوشاک زمستانی
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید (پوشاک) پیراهن مردانه

  این فایل در مورد مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید (پوشاک) پیراهن مردانه و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعتی
  مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید (پوشاک) پیراهن مردانه
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید پلوش و پتو

  این فایل در مورد مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید پلوش و پتو و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعتی
  مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید پلوش و پتو
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید پوشاک محافظ در برابر مواد شیمیایی

  این فایل در مورد مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید پوشاک محافظ در برابر مواد شیمیایی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعتی
  مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید پوشاک محافظ در برابر مواد شیمیایی
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.