id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  تحقیق مطالعات تطبیقی سازمان ها و آژانس های توریستی ایران و ترکیه در یک دهه اخیر (1997-2006)

  این فایل در مورد تحقیق مطالعات تطبیقی سازمان ها و آژانس های توریستی ایران و ترکیه در یک دهه اخیر (1997-2006) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعت توریسم
  تحقیق مطالعات تطبیقی سازمان ها و آژانس های توریستی ایران و ترکیه در یک دهه اخیر (1997-2006)
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق صنعت توریسم

  این فایل در مورد تحقیق صنعت توریسم و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعت توریسم
  تحقیق صنعت توریسم
  قیمت محصول
  21,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق فرصت های جهانی شدن و توریسم در کشورهای در حال رشد ( نگاهی به جایگاه جهانگردی در ایران)

  این فایل در مورد تحقیق فرصت های جهانی شدن و توریسم در کشورهای در حال رشد ( نگاهی به جایگاه جهانگردی در ایران) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعت توریسم
  تحقیق فرصت های جهانی شدن و توریسم در کشورهای در حال رشد ( نگاهی به جایگاه جهانگردی در ایران)
  قیمت محصول
  22,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق شناسايي نقش صنايع دستي در برنامه ريزي توريسم

  این فایل در مورد تحقیق شناسايي نقش صنايع دستي در برنامه ريزي توريسم و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعت توریسم
  تحقیق شناسايي نقش صنايع دستي در برنامه ريزي توريسم
  قیمت محصول
  32,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت ارزیابی قابليت‌ هاي زمين گردشگري ژئومورفوسایت‌ های استان مازندران

  این فایل در مورد پاورپوینت ارزیابی قابليت‌ هاي زمين گردشگري ژئومورفوسایت‌ های استان مازندران و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعت توریسم
  پاورپوینت ارزیابی قابليت‌ هاي زمين گردشگري ژئومورفوسایت‌ های استان مازندران
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت انواع لودر و کاربرد آن

  این فایل در مورد پاورپوینت انواع لودر و کاربرد آن و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعت توریسم
  پاورپوینت انواع لودر و کاربرد آن
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق توریست و تاثیر آن بر امنیت ملی

  این فایل در مورد تحقیق توریست و تاثیر آن بر امنیت ملی و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعت توریسم
  تحقیق توریست و تاثیر آن بر امنیت ملی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق مدیریت بحران های صنعت گردشگری به همراه تحقیق جهانگردی و هتلداری

  این فایل در مورد تحقیق مدیریت بحران های صنعت گردشگری به همراه تحقیق جهانگردی و هتلداری و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعت توریسم
  تحقیق مدیریت بحران های صنعت گردشگری به همراه تحقیق جهانگردی و هتلداری
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق فرصت های جهانی شدن و توریسم در کشورهای در حال رشد ( نگاهی به جایگاه جهانگردی در ایران)

  این فایل در مورد تحقیق فرصت های جهانی شدن و توریسم در کشورهای در حال رشد ( نگاهی به جایگاه جهانگردی در ایران) و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعت توریسم
  تحقیق فرصت های جهانی شدن و توریسم در کشورهای در حال رشد ( نگاهی به جایگاه جهانگردی در ایران)
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق نگاهي به جايگاه جهانگردي درايران

  این فایل در مورد تحقیق نگاهي به جايگاه جهانگردي درايران و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعت توریسم
  تحقیق نگاهي به جايگاه جهانگردي درايران
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت آشنایی با لباس های محلی ایرانی

  این فایل در مورد پاورپوینت آشنایی با لباس های محلی ایرانی و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعت توریسم
  پاورپوینت آشنایی با لباس های محلی ایرانی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت فرهنگ و معماری هند

  این فایل در مورد پاورپوینت فرهنگ و معماری هند و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعت توریسم
  پاورپوینت فرهنگ و معماری هند
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت اوقات فراغت و جهانگردی

  این فایل در مورد پاورپوینت اوقات فراغت و جهانگردی و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعت توریسم
  پاورپوینت اوقات فراغت و جهانگردی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت تاریخ شهر و شهرنشینی در جهان و ایران

  این فایل در مورد پاورپوینت تاریخ شهر و شهرنشینی در جهان و ایران و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعت توریسم
  پاورپوینت تاریخ شهر و شهرنشینی در جهان و ایران
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت تاج محل(ممتاز محل)

  این فایل در مورد پاورپوینت تاج محل(ممتاز محل) و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعت توریسم
  پاورپوینت تاج محل(ممتاز محل)
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت ترین های جهان

  این فایل در مورد پاورپوینت ترین های جهان و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعت توریسم
  پاورپوینت ترین های جهان
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت تميز كردن نماي ساختمان

  این فایل در مورد پاورپوینت تميز كردن نماي ساختمان و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعت توریسم
  پاورپوینت تميز كردن نماي ساختمان
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت ساختمان پروما مشهد

  این فایل در مورد پاورپوینت ساختمان پروما مشهد و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعت توریسم
  پاورپوینت ساختمان پروما مشهد
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت شهرسازي ارزش‌گرا و سيما و منظر شهري

  این فایل در مورد پاورپوینت شهرسازي ارزش‌گرا و سيما و منظر شهري و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:صنعت توریسم
  پاورپوینت شهرسازي ارزش‌گرا و سيما و منظر شهري
  قیمت محصول
  21,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل
   دسته بندی مطالب
   پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
   ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
   تلگرام:plusfair
   تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.