id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  بررسی تاريخچه مصرف چوب

  این فایل در مورد بررسی تاريخچه مصرف چوب و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع
  بررسی تاريخچه مصرف چوب
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی مزایای استفاده از پودر رنگ

  این فایل در مورد بررسی مزایای استفاده از پودر رنگ و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع
  بررسی مزایای استفاده از پودر رنگ
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی تاریخچه چرخ خیاطی سینگر Singer جانومه JANOME

  این فایل در مورد بررسی تاریخچه چرخ خیاطی سینگر Singer جانومه JANOME و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع
  بررسی تاریخچه چرخ خیاطی سینگر Singer جانومه JANOME
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی انواع قیر کاربرد و خواص و آزمايشهاي مربوط به قیر

  این فایل در مورد بررسی انواع قیر کاربرد و خواص و آزمايشهاي مربوط به قیر و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع
  بررسی انواع قیر کاربرد و خواص و آزمايشهاي مربوط به قیر
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  مدیریت کیفیت ومدیریت نیروی انسانی

  این فایل در مورد مدیریت کیفیت ومدیریت نیروی انسانی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع
  مدیریت کیفیت ومدیریت نیروی انسانی
  قیمت محصول
  7,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تحلیل سیستم ها(روش های حل مس‍له)

  این فایل در مورد تحلیل سیستم ها(روش های حل مس‍له) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع
  تحلیل سیستم ها(روش های حل مس‍له)
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  آموزش آدیت محصول به روش SQFE

  این فایل در مورد آموزش آدیت محصول به روش SQFE و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع
  آموزش آدیت محصول به روش SQFE
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  متن فارسی استاندارد بین المللی IATF16949 ویرایش 2016

  این فایل در مورد متن فارسی استاندارد بین المللی IATF16949 ویرایش 2016 و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع
  متن فارسی استاندارد بین المللی IATF16949 ویرایش 2016
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت حقوق بازرگاني(رشته‌هاي علوم اجتماعي-حسابداري)

  این فایل در مورد پاورپوینت حقوق بازرگاني(رشته‌هاي علوم اجتماعي-حسابداري) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع
  پاورپوینت حقوق بازرگاني(رشته‌هاي علوم اجتماعي-حسابداري)
  قیمت محصول
  22,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  خلاصه کتاب مباحث منتخب در مدیریت زنجیره ی تامین1.pdf

  این فایل در مورد خلاصه کتاب مباحث منتخب در مدیریت زنجیره ی تامین1.pdf و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع
  خلاصه کتاب مباحث منتخب در مدیریت زنجیره ی تامین1.pdf
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مباحث منتخب درسیستم های خبره.pdf

  این فایل در مورد مباحث منتخب درسیستم های خبره.pdf و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع
  مباحث منتخب درسیستم های خبره.pdf
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مباحث منتخب درسیستم های خبره.PPT

  این فایل در مورد مباحث منتخب درسیستم های خبره.PPT و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع
  مباحث منتخب درسیستم های خبره.PPT
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  کنترل پروژه

  این فایل در مورد کنترل پروژه و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع
  کنترل پروژه
  قیمت محصول
  22,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  Jozve.Farayande.Tasadofi.PDF

  این فایل در مورد Jozve.Farayande.Tasadofi.PDF و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع
  Jozve.Farayande.Tasadofi.PDF
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مقاله مهندسي مجدد سازمانها

  این فایل در مورد مقاله مهندسي مجدد سازمانها و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع
  مقاله مهندسي مجدد سازمانها
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت کتاب طرح ريزي واحدهاي صنعتي عبدالرسول انتظاری هروی

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت کتاب طرح ريزي واحدهاي صنعتي عبدالرسول انتظاری هروی و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع
  دانلود پاورپوینت کتاب طرح ريزي واحدهاي صنعتي عبدالرسول انتظاری هروی
  قیمت محصول
  50,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت درمورد ماشینکاری با جت آب و ذرات ساینده AWJM

  این فایل در مورد پاورپوینت درمورد ماشینکاری با جت آب و ذرات ساینده AWJM و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع
  پاورپوینت درمورد ماشینکاری با جت آب و ذرات ساینده AWJM
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پروژه طرح ریزی واحدهای صنعتی

  این فایل در مورد پروژه طرح ریزی واحدهای صنعتی و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع
  پروژه طرح ریزی واحدهای صنعتی
  قیمت محصول
  22,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع اکسيدهاي اصلي تشکيل دهندة سيمانهاي پرتلند

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع اکسيدهاي اصلي تشکيل دهندة سيمانهاي پرتلند و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع
  دانلود پاورپوینت با موضوع اکسيدهاي اصلي تشکيل دهندة سيمانهاي پرتلند
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع نازل‌ها، الگو‌هاي پاشش و پمپ‌ها

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع نازل‌ها، الگو‌هاي پاشش و پمپ‌ها و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع
  دانلود پاورپوینت با موضوع نازل‌ها، الگو‌هاي پاشش و پمپ‌ها
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.