id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  انتخاب الگوی حفاری و آتشباری براساس پارامترهای ژئومکانیکی سنگها در معادن روباز با نگرشی ویژه بر معئن طلای موته

  این فایل در مورد انتخاب الگوی حفاری و آتشباری براساس پارامترهای ژئومکانیکی سنگها در معادن روباز با نگرشی ویژه بر معئن طلای موته و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع و معادن
  انتخاب الگوی حفاری و آتشباری براساس پارامترهای ژئومکانیکی سنگها در معادن روباز با نگرشی ویژه بر معئن طلای موته
  قیمت محصول
  145,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن با عنوان بررسی امکان فرآوری کانی های میکادار با استفاده از مواد شیمیایی مختلف

  این فایل در مورد پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن با عنوان بررسی امکان فرآوری کانی های میکادار با استفاده از مواد شیمیایی مختلف و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع و معادن
  پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن با عنوان بررسی امکان فرآوری کانی های میکادار با استفاده از مواد شیمیایی مختلف
  قیمت محصول
  125,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن با عنوان امكان فرآوری آلونیت با استفاده از روش‌های شیمیایی

  این فایل در مورد پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن با عنوان امكان فرآوری آلونیت با استفاده از روش‌های شیمیایی و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع و معادن
  پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن با عنوان امكان فرآوری آلونیت با استفاده از روش‌های شیمیایی
  قیمت محصول
  129,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  انتخاب سرمته های الماسه مغزه گیر و پیش بینی سرعت حفاری و میزان مصرف آنها در برخی ساختگاه های ژئوتکنیکی کشور

  این فایل در مورد انتخاب سرمته های الماسه مغزه گیر و پیش بینی سرعت حفاری و میزان مصرف آنها در برخی ساختگاه های ژئوتکنیکی کشور و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع و معادن
  انتخاب سرمته های الماسه مغزه گیر و پیش بینی سرعت حفاری و میزان مصرف آنها در برخی ساختگاه های ژئوتکنیکی کشور
  قیمت محصول
  135,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع با عنوان بكارگیری شبكه عصبی و كنترل كیفیت رنگ خودرو

  این فایل در مورد پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع با عنوان بكارگیری شبكه عصبی و كنترل كیفیت رنگ خودرو و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع و معادن
  پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع با عنوان بكارگیری شبكه عصبی و كنترل كیفیت رنگ خودرو
  قیمت محصول
  175,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  مقاله رشته مهندسی صنایع با عنوان توسعه رویکرد شیء گرا جهت سیستمهای اجرایی تولید

  این فایل در مورد مقاله رشته مهندسی صنایع با عنوان توسعه رویکرد شیء گرا جهت سیستمهای اجرایی تولید و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع و معادن
  مقاله رشته مهندسی صنایع با عنوان توسعه رویکرد شیء گرا جهت سیستمهای اجرایی تولید
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  طراحی سیستمی نظام مند جهت بهبود وضعیت مدیریت پروژه در سازمان های پروژه ای و بر اساس استاندارد PMBOK

  این فایل در مورد طراحی سیستمی نظام مند جهت بهبود وضعیت مدیریت پروژه در سازمان های پروژه ای و بر اساس استاندارد PMBOK و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع و معادن
  طراحی سیستمی نظام مند جهت بهبود وضعیت مدیریت پروژه در سازمان های پروژه ای و بر اساس استاندارد PMBOK
  قیمت محصول
  185,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک با‌ استفاده از شبکه عصبی با اتصالات جانبی

  این فایل در مورد رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک با‌ استفاده از شبکه عصبی با اتصالات جانبی و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع و معادن
  رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک با‌ استفاده از شبکه عصبی با اتصالات جانبی
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  كاربرد سیستم های استدلال عصبی - فازی در رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانك ها

  این فایل در مورد كاربرد سیستم های استدلال عصبی - فازی در رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانك ها و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع و معادن
  كاربرد سیستم های استدلال عصبی - فازی در رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانك ها
  قیمت محصول
  13,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  جایگاه مدیریت دانش در تصمیم‌گیریهای مدیران مدارس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

  این فایل در مورد جایگاه مدیریت دانش در تصمیم‌گیریهای مدیران مدارس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع و معادن
  جایگاه مدیریت دانش در تصمیم‌گیریهای مدیران مدارس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  بررسی و کنترل لرزشهای حاصل از انفجار بر سد رودخانه شور سرچشمه

  این فایل در مورد بررسی و کنترل لرزشهای حاصل از انفجار بر سد رودخانه شور سرچشمه و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع و معادن
  بررسی و کنترل لرزشهای حاصل از انفجار بر سد رودخانه شور سرچشمه
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  مقایسه تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی در پیش بینی لرزش زمین تولید شده در عملیات آتشکاری معادن

  این فایل در مورد مقایسه تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی در پیش بینی لرزش زمین تولید شده در عملیات آتشکاری معادن و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع و معادن
  مقایسه تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی در پیش بینی لرزش زمین تولید شده در عملیات آتشکاری معادن
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  اولویت یابی کاربردهای تکنولوژی نانو در صنایع بالا دستی نفت ایران

  این فایل در مورد اولویت یابی کاربردهای تکنولوژی نانو در صنایع بالا دستی نفت ایران و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع و معادن
  اولویت یابی کاربردهای تکنولوژی نانو در صنایع بالا دستی نفت ایران
  قیمت محصول
  125,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  دانلود مقاله اولویت یابی کاربردهای تکنولوژی نانو در صنایع بالا دستی نفت ایران

  این فایل در مورد دانلود مقاله اولویت یابی کاربردهای تکنولوژی نانو در صنایع بالا دستی نفت ایران و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع و معادن
  دانلود مقاله اولویت یابی کاربردهای تکنولوژی نانو در صنایع بالا دستی نفت ایران
  قیمت محصول
  7,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  روش بهینه انتخاب مته برای حفاری های نفت و گاز ایران

  این فایل در مورد روش بهینه انتخاب مته برای حفاری های نفت و گاز ایران و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع و معادن
  روش بهینه انتخاب مته برای حفاری های نفت و گاز ایران
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  دانلود پایان نامه روش بهینه انتخاب مته برای حفاری های نفت و گاز ایران

  این فایل در مورد دانلود پایان نامه روش بهینه انتخاب مته برای حفاری های نفت و گاز ایران و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع و معادن
  دانلود پایان نامه روش بهینه انتخاب مته برای حفاری های نفت و گاز ایران
  قیمت محصول
  117,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  شناسایی و کاربرد انواع گرونا در ایران و بررسی ذخیره و کیفیت آنها براساس رخنمونهای سطحی

  این فایل در مورد شناسایی و کاربرد انواع گرونا در ایران و بررسی ذخیره و کیفیت آنها براساس رخنمونهای سطحی و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع و معادن
  شناسایی و کاربرد انواع گرونا در ایران و بررسی ذخیره و کیفیت آنها براساس رخنمونهای سطحی
  قیمت محصول
  157,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  مطالعه و بررسی معادن گارنت برای ارزیابی میزان ذخیره ماده معدنی و خلوص آن

  این فایل در مورد مطالعه و بررسی معادن گارنت برای ارزیابی میزان ذخیره ماده معدنی و خلوص آن و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع و معادن
  مطالعه و بررسی معادن گارنت برای ارزیابی میزان ذخیره ماده معدنی و خلوص آن
  قیمت محصول
  165,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  تحلیل و ارزیابی اکتشافی معادن برای شناسایی گروناتیت با تاکید بر ماده معدنی گارنت از نوع آندرادیت

  این فایل در مورد تحلیل و ارزیابی اکتشافی معادن برای شناسایی گروناتیت با تاکید بر ماده معدنی گارنت از نوع آندرادیت و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع و معادن
  تحلیل و ارزیابی اکتشافی معادن برای شناسایی گروناتیت با تاکید بر ماده معدنی گارنت از نوع آندرادیت
  قیمت محصول
  165,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  ارتقا خط تولید با شبیه سازی برنامه ریزی تولید و تخصیص صحیح منابع

  این فایل در مورد ارتقا خط تولید با شبیه سازی برنامه ریزی تولید و تخصیص صحیح منابع و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:صنایع و معادن
  ارتقا خط تولید با شبیه سازی برنامه ریزی تولید و تخصیص صحیح منابع
  قیمت محصول
  149,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.