id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  تحقیق درباره ساختار کپسید

  این فایل در مورد تحقیق درباره ساختار کپسید و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:شیمی
  تحقیق درباره ساختار کپسید
  قیمت محصول
  2,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  تحقیق درباره عنصر سزیم

  این فایل در مورد تحقیق درباره عنصر سزیم و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:شیمی
  تحقیق درباره عنصر سزیم
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  تحقیق درباره محلول بافر

  این فایل در مورد تحقیق درباره محلول بافر و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:شیمی
  تحقیق درباره محلول بافر
  قیمت محصول
  1,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  رنگ و حالت الكتروني مولكولها، شيمي رنگ و بررسیانواع رنگدانه ها

  این فایل در مورد رنگ و حالت الكتروني مولكولها، شيمي رنگ و بررسیانواع رنگدانه ها و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:شیمی
  رنگ و حالت الكتروني مولكولها، شيمي رنگ و بررسیانواع رنگدانه ها
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی کامل بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي

  این فایل در مورد بررسی کامل بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شیمی
  بررسی کامل بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي
  قیمت محصول
  6,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  حل مسائل کتاب مبانی شیمی آلی نوشته جان مک موری

  این فایل در مورد حل مسائل کتاب مبانی شیمی آلی نوشته جان مک موری و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شیمی
  حل مسائل کتاب مبانی شیمی آلی نوشته جان مک موری
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مولكول نگاري پليمري سنتز و كاربرد آن در استخراج

  این فایل در مورد مولكول نگاري پليمري سنتز و كاربرد آن در استخراج و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شیمی
  مولكول نگاري پليمري سنتز و كاربرد آن در استخراج
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  گزارش کارآموزی در مراکز انتقال نفت

  این فایل در مورد گزارش کارآموزی در مراکز انتقال نفت و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شیمی
  گزارش کارآموزی در مراکز انتقال نفت
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی پیدایش نفت و تاثیر آن در زندگی بشر

  این فایل در مورد بررسی پیدایش نفت و تاثیر آن در زندگی بشر و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شیمی
  بررسی پیدایش نفت و تاثیر آن در زندگی بشر
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  خاك رنگبر

  این فایل در مورد خاك رنگبر و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شیمی
  خاك رنگبر
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  سوخت های زیستی (بایودیزل)

  این فایل در مورد سوخت های زیستی (بایودیزل) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شیمی
  سوخت های زیستی (بایودیزل)
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  توليد اتانول زيستي

  این فایل در مورد توليد اتانول زيستي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شیمی
  توليد اتانول زيستي
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی پروژه تولید اسید سولفوریک

  این فایل در مورد بررسی پروژه تولید اسید سولفوریک و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شیمی
  بررسی پروژه تولید اسید سولفوریک
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  سيليس‏هاي رسوبي

  این فایل در مورد سيليس‏هاي رسوبي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شیمی
  سيليس‏هاي رسوبي
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  گرافن وکاربردهای آن درصنعت

  این فایل در مورد گرافن وکاربردهای آن درصنعت و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شیمی
  گرافن وکاربردهای آن درصنعت
  قیمت محصول
  34,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت انرژی هیدروژنی

  این فایل در مورد پاورپوینت انرژی هیدروژنی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شیمی
  پاورپوینت انرژی هیدروژنی
  قیمت محصول
  7,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی آبکاری فلزات

  این فایل در مورد بررسی آبکاری فلزات و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شیمی
  بررسی آبکاری فلزات
  قیمت محصول
  7,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروژه و تحقیق-مواد سرامیکی و نحوه فراوری آنها- در 80 صفحه-docx

  این فایل در مورد پروژه و تحقیق-مواد سرامیکی و نحوه فراوری آنها- در 80 صفحه-docx و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شیمی
  پروژه و تحقیق-مواد سرامیکی و نحوه فراوری آنها- در 80 صفحه-docx
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروژه و تحقیق-مراحل طراحی و ساخت یک واحد دستگاه بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی- در145 صفحه-docx

  این فایل در مورد پروژه و تحقیق-مراحل طراحی و ساخت یک واحد دستگاه بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی- در145 صفحه-docx و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شیمی
  پروژه و تحقیق-مراحل طراحی و ساخت یک واحد دستگاه بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی- در145 صفحه-docx
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مقاله غنی سازی اورانیوم

  این فایل در مورد مقاله غنی سازی اورانیوم و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شیمی
  مقاله غنی سازی اورانیوم
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.