id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  مديريت ترافيك شهری و نتایج استفاده از پروژه ICARO

  این فایل در مورد مديريت ترافيك شهری و نتایج استفاده از پروژه ICARO و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:شهرسازی
  مديريت ترافيك شهری و نتایج استفاده از پروژه ICARO
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی سبک اکسپرسیونیسم نقاشي و معماري و شهرسازي

  این فایل در مورد بررسی سبک اکسپرسیونیسم نقاشي و معماري و شهرسازي و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:شهرسازی
  بررسی سبک اکسپرسیونیسم نقاشي و معماري و شهرسازي
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  سیستم های کنترل ترافیک سیستم مدیریتی حمل و نقل Scats

  این فایل در مورد سیستم های کنترل ترافیک سیستم مدیریتی حمل و نقل Scats و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:شهرسازی
  سیستم های کنترل ترافیک سیستم مدیریتی حمل و نقل Scats
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسي وضعيت جمع‌آوري و دفع زباله‌هاي شهري زابل و ارائه راهكارهار

  این فایل در مورد بررسي وضعيت جمع‌آوري و دفع زباله‌هاي شهري زابل و ارائه راهكارهار و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شهرسازی
  بررسي وضعيت جمع‌آوري و دفع زباله‌هاي شهري زابل و ارائه راهكارهار
  قیمت محصول
  9,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های شهری EIA

  این فایل در مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های شهری EIA و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شهرسازی
  ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های شهری EIA
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی جغرافیای استان قزوین

  این فایل در مورد بررسی جغرافیای استان قزوین و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شهرسازی
  بررسی جغرافیای استان قزوین
  قیمت محصول
  7,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی جغرافیای استان مازندران

  این فایل در مورد بررسی جغرافیای استان مازندران و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شهرسازی
  بررسی جغرافیای استان مازندران
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی جغرافیای استان اصفهان

  این فایل در مورد بررسی جغرافیای استان اصفهان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شهرسازی
  بررسی جغرافیای استان اصفهان
  قیمت محصول
  7,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی ایلات فارس

  این فایل در مورد بررسی ایلات فارس و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شهرسازی
  بررسی ایلات فارس
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروژه سجاد

  این فایل در مورد پروژه سجاد و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شهرسازی
  پروژه سجاد
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروژه شناخت بلوار سجاد مشهد

  این فایل در مورد پروژه شناخت بلوار سجاد مشهد و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شهرسازی
  پروژه شناخت بلوار سجاد مشهد
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  گزارشی مختصر از تعریف مقیاس (scale)و نحوه استفاده از آن

  این فایل در مورد گزارشی مختصر از تعریف مقیاس (scale)و نحوه استفاده از آن و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شهرسازی
  گزارشی مختصر از تعریف مقیاس (scale)و نحوه استفاده از آن
  قیمت محصول
  0
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مراحل تصفیه آب شهری

  این فایل در مورد مراحل تصفیه آب شهری و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شهرسازی
  مراحل تصفیه آب شهری
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تحقیق درباره تاريخچه پست

  این فایل در مورد تحقیق درباره تاريخچه پست و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شهرسازی
  تحقیق درباره تاريخچه پست
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مقاله کوتاه انگلیسی حفاظت از محیط زیست همراه با ترجمه فارسی متن و لغات

  این فایل در مورد مقاله کوتاه انگلیسی حفاظت از محیط زیست همراه با ترجمه فارسی متن و لغات و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شهرسازی
  مقاله کوتاه انگلیسی حفاظت از محیط زیست همراه با ترجمه فارسی متن و لغات
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مطلوبيت و رجحان

  این فایل در مورد مطلوبيت و رجحان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شهرسازی
  مطلوبيت و رجحان
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت مسکن اجتماعی

  این فایل در مورد پاورپوینت مسکن اجتماعی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شهرسازی
  پاورپوینت مسکن اجتماعی
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت شهر و انقلاب صنعتی

  این فایل در مورد پاورپوینت شهر و انقلاب صنعتی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شهرسازی
  پاورپوینت شهر و انقلاب صنعتی
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت مدرنیسم و پست مدرن

  این فایل در مورد پاورپوینت مدرنیسم و پست مدرن و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شهرسازی
  پاورپوینت مدرنیسم و پست مدرن
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروپوزال واکاوی ساختار فضایی کلانشهر اهواز به منظور ارائه مدل بهینه توسعه متوازن شهری

  این فایل در مورد پروپوزال واکاوی ساختار فضایی کلانشهر اهواز به منظور ارائه مدل بهینه توسعه متوازن شهری و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:شهرسازی
  پروپوزال واکاوی ساختار فضایی کلانشهر اهواز به منظور ارائه مدل بهینه توسعه متوازن شهری
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.