id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  پاورپوینت کارگاه آموزشی مهندسی معکوس

  این فایل در مورد پاورپوینت کارگاه آموزشی مهندسی معکوس و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:سایر رشته های مهندسی
  پاورپوینت کارگاه آموزشی مهندسی معکوس
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت رشته خدمات مشاوره

  این فایل در مورد پاورپوینت رشته خدمات مشاوره و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:سایر رشته های مهندسی
  پاورپوینت رشته خدمات مشاوره
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق مصالح سد بتن غلطکی (RCC)

  این فایل در مورد تحقیق مصالح سد بتن غلطکی (RCC) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:سایر رشته های مهندسی
  تحقیق مصالح سد بتن غلطکی (RCC)
  قیمت محصول
  33,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق طراحی و اجرای سدهای مخزنی به روش بتن غلتکی (RCC)

  این فایل در مورد تحقیق طراحی و اجرای سدهای مخزنی به روش بتن غلتکی (RCC) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:سایر رشته های مهندسی
  تحقیق طراحی و اجرای سدهای مخزنی به روش بتن غلتکی (RCC)
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق سوخت هاي جديد

  این فایل در مورد تحقیق سوخت هاي جديد و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:سایر رشته های مهندسی
  تحقیق سوخت هاي جديد
  قیمت محصول
  23,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق فرسایش

  این فایل در مورد تحقیق فرسایش و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:سایر رشته های مهندسی
  تحقیق فرسایش
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق همه چیز درباره رشته مهندسی طراحی صنعتی

  این فایل در مورد تحقیق همه چیز درباره رشته مهندسی طراحی صنعتی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:سایر رشته های مهندسی
  تحقیق همه چیز درباره رشته مهندسی طراحی صنعتی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق تأثیر فاین های خمیر CMP و خمیر بروک بر آهار زنی داخلی کاغذ چاپ

  این فایل در مورد تحقیق تأثیر فاین های خمیر CMP و خمیر بروک بر آهار زنی داخلی کاغذ چاپ و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:سایر رشته های مهندسی
  تحقیق تأثیر فاین های خمیر CMP و خمیر بروک بر آهار زنی داخلی کاغذ چاپ
  قیمت محصول
  24,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق دیگ های سنگی و سازندگان آن

  این فایل در مورد تحقیق دیگ های سنگی و سازندگان آن و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:سایر رشته های مهندسی
  تحقیق دیگ های سنگی و سازندگان آن
  قیمت محصول
  20,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق نقشه کشی صنعتی

  این فایل در مورد تحقیق نقشه کشی صنعتی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:سایر رشته های مهندسی
  تحقیق نقشه کشی صنعتی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق آزمايشات غيرمخرب تخته خرده چوب با روش هاي فراصوتي و ارتعاشي

  این فایل در مورد تحقیق آزمايشات غيرمخرب تخته خرده چوب با روش هاي فراصوتي و ارتعاشي و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:سایر رشته های مهندسی
  تحقیق آزمايشات غيرمخرب تخته خرده چوب با روش هاي فراصوتي و ارتعاشي
  قیمت محصول
  24,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق ارمغان های ایران به جهان معماری

  این فایل در مورد تحقیق ارمغان های ایران به جهان معماری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:سایر رشته های مهندسی
  تحقیق ارمغان های ایران به جهان معماری
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق نانوتکنولوژی

  این فایل در مورد تحقیق نانوتکنولوژی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:سایر رشته های مهندسی
  تحقیق نانوتکنولوژی
  قیمت محصول
  38,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق مدلي جهت تعيين مكان و اندازه DG در يك سيستم توزيع با کمک بهينه سازي اجتماع مورچگان (ACO)

  این فایل در مورد تحقیق مدلي جهت تعيين مكان و اندازه DG در يك سيستم توزيع با کمک بهينه سازي اجتماع مورچگان (ACO) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:سایر رشته های مهندسی
  تحقیق مدلي جهت تعيين مكان و اندازه DG در يك سيستم توزيع با کمک بهينه سازي اجتماع مورچگان (ACO)
  قیمت محصول
  22,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی ترسیم انواع برش در قطعات صنعتی

  این فایل در مورد جزوه آموزشی ترسیم انواع برش در قطعات صنعتی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:سایر رشته های مهندسی
  جزوه آموزشی ترسیم انواع برش در قطعات صنعتی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی روش های کالیبراسیون در نمونه برداری

  این فایل در مورد جزوه آموزشی روش های کالیبراسیون در نمونه برداری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:سایر رشته های مهندسی
  جزوه آموزشی روش های کالیبراسیون در نمونه برداری
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  فرهنگ لغات تخصصی جامع دریایی

  این فایل در مورد فرهنگ لغات تخصصی جامع دریایی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:سایر رشته های مهندسی
  فرهنگ لغات تخصصی جامع دریایی
  قیمت محصول
  40,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت کاربردهای فن آوری نانو در شريان های حياتی

  این فایل در مورد پاورپوینت کاربردهای فن آوری نانو در شريان های حياتی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:سایر رشته های مهندسی
  پاورپوینت کاربردهای فن آوری نانو در شريان های حياتی
  قیمت محصول
  23,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق سيمان استخوان (سمينار درس كامپوزيت)

  این فایل در مورد تحقیق سيمان استخوان (سمينار درس كامپوزيت) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:سایر رشته های مهندسی
  تحقیق سيمان استخوان (سمينار درس كامپوزيت)
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.