id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  سیستم تعلیق خودرو

  این فایل در مورد سیستم تعلیق خودرو و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  سیستم تعلیق خودرو
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  سوپاپ خودرو

  این فایل در مورد سوپاپ خودرو و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  سوپاپ خودرو
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  تهویه خودرو

  این فایل در مورد تهویه خودرو و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  تهویه خودرو
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  موتور شبه توربین

  این فایل در مورد موتور شبه توربین و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  موتور شبه توربین
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  آشنایی با سنسورهای خودرو و استپ موتور

  این فایل در مورد آشنایی با سنسورهای خودرو و استپ موتور و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  آشنایی با سنسورهای خودرو و استپ موتور
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  لاستیک هواپیما

  این فایل در مورد لاستیک هواپیما و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  لاستیک هواپیما
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  تحلیل كمانش ورقهای مدور مركب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود

  این فایل در مورد تحلیل كمانش ورقهای مدور مركب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  تحلیل كمانش ورقهای مدور مركب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود
  قیمت محصول
  18,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  طرحی درباره تولید قطعات با استفاده از ضایعات شیشه در دو لایه

  این فایل در مورد طرحی درباره تولید قطعات با استفاده از ضایعات شیشه در دو لایه و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  طرحی درباره تولید قطعات با استفاده از ضایعات شیشه در دو لایه
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  وسایل اندازه گیری دقیق همراه با آموزش و نحوه استفاده

  این فایل در مورد وسایل اندازه گیری دقیق همراه با آموزش و نحوه استفاده و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  وسایل اندازه گیری دقیق همراه با آموزش و نحوه استفاده
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  جزوه آموزشی رویكردی به نگهداری و تعمیر برنامه ریزی شده سطح1

  این فایل در مورد جزوه آموزشی رویكردی به نگهداری و تعمیر برنامه ریزی شده سطح1 و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  جزوه آموزشی رویكردی به نگهداری و تعمیر برنامه ریزی شده سطح1
  قیمت محصول
  22,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  توضیحاتی در رابطه با نرم افزار3DViA و چندین فایل همراه آموزشی

  این فایل در مورد توضیحاتی در رابطه با نرم افزار3DViA و چندین فایل همراه آموزشی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  توضیحاتی در رابطه با نرم افزار3DViA و چندین فایل همراه آموزشی
  قیمت محصول
  18,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  بررسی جامع یو پی وی سی upvc

  این فایل در مورد بررسی جامع یو پی وی سی upvc و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  بررسی جامع یو پی وی سی upvc
  قیمت محصول
  15,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش کاراموزی شركت ایران خودرو دیزل

  این فایل در مورد گزارش کاراموزی شركت ایران خودرو دیزل و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  گزارش کاراموزی شركت ایران خودرو دیزل
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش کاراموزی ماشین ابزار CUC

  این فایل در مورد گزارش کاراموزی ماشین ابزار CUC و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  گزارش کاراموزی ماشین ابزار CUC
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش کاراموزی در شركت سایپا

  این فایل در مورد گزارش کاراموزی در شركت سایپا و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  گزارش کاراموزی در شركت سایپا
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش کاراموزی بررسی ماشین های تراش و تراشكاری

  این فایل در مورد گزارش کاراموزی بررسی ماشین های تراش و تراشكاری و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  گزارش کاراموزی بررسی ماشین های تراش و تراشكاری
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش کاراموزی مطالعه و بررسی مراحل تولید قطعات صنعتی

  این فایل در مورد گزارش کاراموزی مطالعه و بررسی مراحل تولید قطعات صنعتی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  گزارش کاراموزی مطالعه و بررسی مراحل تولید قطعات صنعتی
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش كارآموزی خط تولید، ساخت و مونتاژ وانت پیكان ایران خودرو

  این فایل در مورد گزارش كارآموزی خط تولید، ساخت و مونتاژ وانت پیكان ایران خودرو و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  گزارش كارآموزی خط تولید، ساخت و مونتاژ وانت پیكان ایران خودرو
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش كارآموزی در ماشین سازی اراک

  این فایل در مورد گزارش كارآموزی در ماشین سازی اراک و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  گزارش كارآموزی در ماشین سازی اراک
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش كارآموزی طراحی فرایند تولید

  این فایل در مورد گزارش كارآموزی طراحی فرایند تولید و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:ساخت و تولید
  گزارش كارآموزی طراحی فرایند تولید
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.